Ιακώβου Ελευθέριος (Άδεια τριών ετών και επτά μηνών χωρίς αποδοχές από 1.9.2018)

Τίτλοι:

  • Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, Α.Π.Θ., 1987.
  • Master of Science, School of Operations Research and Industrial Engineering, Cornell University, Ithaca, New York, 1990.
  • Ph.D., School of Operations Research and Industrial Engineering, Cornell University, Ithaca, New York, 1992.
Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Τηλέφωνο: 
+302310995970
Φαξ: 
+302310996018
Γραφείο: 
Κτίριο Δ, 7ος όροφος
Ώρες Συνεργασίας: 
Τετάρτη, 14:15-15:15
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 

Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα, Logistics, Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων, Συνδυασμένες Μεταφορές, Διαχείριση Λιμένων, Διαχείριση Αποθεμάτων, Διαχείριση Παραγωγικών Συστημάτων, Διαχείριση Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης.

Υποψήφιοι Διδάκτορες: 
Έπώνυμο Όνομα Ακ. Έτος εγγραφής Θέμα
Τσιόλιας Δημήτριος 2014-2015

Διαχείριση κινδύνου στη διαχείριση εφοδιαστικών αλυσίδων.

Γκρίνιας Κωνσταντίνος 2012-2013

Στρατηγική διοίκηση λιμένων ενταγμένων σε διεθνοποιημένες

εφοδιαστικές αλυσίδες.

Σιαμάς Ιωάννης 2011-2012

Αξιολόγηση και στρατηγικός σχεδιασμός εθνικού συστήματος

logistics.

Partsch Daniel 2007-2008

Ποσοτικές μέθοδοι για την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα

εφοδιαστικών αλυσίδων.