Βλάχος Δημήτριος

Τίτλοι:

  • Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (ΑΠΘ, 1988)
  • Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός (ΑΠΘ, 1992)
  • Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός (ΑΠΘ, 1999)
Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Ειδικότητα: 
ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
Τηλέφωνο: 
+302310995969
Φαξ: 
+302310996018
Γραφείο: 
Κτίριο Δ, 7ος όροφος
Ώρες Συνεργασίας: 
Κάθε Τρίτη 13:00-15:00 ή μετά από συνεννόηση μέσω eMail
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 
  • Διαχείριση Αποθεμάτων / Logistics
  • Διαχείριση Πράσινων Εφοδιαστικών Αλυσίδων
  • Διαχείριση Κινδύνου
  • Διοίκηση Έργων

Μαθήματα:

Κωδικός

Τίτλος

Ώρες

Εξάμηνο

ECTS

Τύπος

125

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Ι

5

5

6

Υ

127

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

1

6

6

Υ

331

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

4

10

5

ΕΚ

356

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

5

9

5

ΥΚ

364

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

5

10

5

ΥΚ

365

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

4

8

5

ΕΚ

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις: 

Bechtsis Dimitrios, Tsolakis Naoum, Vlachos Dimitrios, Iakovou Eleftherios (2017). Sustainable supply chain management in the digitalisation era: The impact of Automated Guided Vehicles. Journal of Cleaner Production. τόμ.142 αρ.P4 σ.3970-3984.

Υποψήφιοι Διδάκτορες: 
Έπώνυμο Όνομα Ακ. Έτος εγγραφής Θέμα
Σιδηρόπουλος Αθανάσιος 2019-2020

Ψηφιακός μετασχηματισμός και βελτιστοποίηση

διεργασιών στις εφοδιαστικές αλυσίδες

Καραμάνος Ξενοφών 2018-2019

Βέλτιστη πλοήγηση αυτόνομων οχημάτων

σε βιομηχανικούς χώρους.

Παρασκευοπούλου Χριστίνα 2018-2019

Οργάνωση και διαχείριση βιώσιμων εφοδιαστικών αλυσίδων: 

Η περίπτωση του αγροδιατροφικού τομέα

Μπιζάκης Απόστολος 2016-2017

Βελτιστοποίηση λειτουργιών λιμενικών εγκαταστάσεων.

Τζιαντόπουλος Κωνσταντίνος 2013-2014

Πλαίσιο λήψης αποφάσεων για την αναδιαμόρφωση

και διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας

με την εφαρμογή της προσθετικής κατασκευής.