Γεωργιάδης Πάτροκλος

Titles

  • Diploma in Mechanical and Electrical Engineering, Aristotle University of Thessaloniki, 1977.
  • Doctorate in Mechanical Engineering, Aristotle University of Thessaloniki, 1989.
Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Ειδικότητα: 
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Τηλέφωνο: 
+302310996046
Φαξ: 
+302130996018
Γραφείο: 
Κτίριο Δ', 7ος όροφος
Ώρες Συνεργασίας: 
Δευτέρα 14:00 – 15:00
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 

Σχεδίαση και Λειτουργία Συστημάτων Παραγωγής, Εφαρμογές Δυναμικής Συστημάτων στη Βιομηχανική Διοίκηση και στην Αντίστροφη Εφοδιαστική Αλυσίδα

Μαθήματα:

Κωδικός

Τίτλος

Ώρες

Εξάμηνο

ECTS

Τύπος

130

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

5

6

6

Υ

209

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ

5

7

5

ΥΚ

222

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

5

8

5

ΥΚ

329

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

5

9

5

ΥΚ

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις: 

Georgiadis P, Michaloudis C (2012). “Real-time production planning and control system for job shop manufacturing: a system dynamics analysis“. European Journal of Operational Research. τόμ.216 σ.94-104.

Υποψήφιοι Διδάκτορες: 
Έπώνυμο Όνομα Ακ. Έτος εγγραφής Θέμα
Κοσκοσίδης Αλκιβιάδης 2015-2016

Διοίοκηση εφοδιαστικών αλυσίδων στις μεταφορές πετρελαίου

και φυσικού αερίου με δυναμική προσέγγιση.

Μπίτος Χρήστος 2015-2016

How do cash & voucher programs affect supply chain operations?

Κατσώρας Ευθύμιος 2014-2015

Ανάπτυξη δυναμικών προτύπων διαχείρισης κινδύνων σε συστήματα

εφοδιαστικής αλυσίδας κλειστού βρόγχου με διαδικασίες

ανακατασκευής και ανακύκλωσης.