Ντζιαχρήστος Λεωνίδας

Τίτλοι:

  • Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός (ΑΠΘ, 1997)
  • Διδάκτωρ Μηχανολόγος Μηχανικός (ΑΠΘ, 2000)

Διακρίσεις

  • Βραβείο ΤΕΕ υψηλότερης βαθμολογίας αποφοίτησης Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ (1997)
  • Υποτροφία Αριστείας επιτροπής ερευνών ΑΠΘ για μεταδιδακτορική έρευνα (2003)
  • Υποτροφία ΙΚΥ για μεταδιδακτορική έρευνα (2003-2004)
  • Βράβευση Society of Automotive Engineers καλύτερης παρουσίασης ανακοίνωσης σε συνέδριο (2004, 2006)
Τομέας: 
Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Τηλέφωνο: 
+302310996003
Φαξ: 
+302310996012
Γραφείο: 
Κτίριο Δ' Πολυτεχνικής Σχολής, 8ος ¨Όροφος
Ώρες Συνεργασίας: 
Δευτέρα, 10:00-12:00
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 
  • Καύση και σχηματισμός ρύπων σε κινητήρες με χρήση συμβατικών καυσίμων και βιοκαυσίμων
  • Φυσικός και τοξικολογικός χαρακτηρισμός σωματιδιακών εκπομπών από κινητήρες
  • Εκτίμηση και πρόλεξη εκπομπών ρύπων και αερίων θερμοκηπίου από την οδική κυκλοφορία

Μαθήματα:

Κωδικός

Τίτλος

Ώρες

Εξάμηνο

ECTS

Τύπος

132

ΧΗΜΕΙΑ

1

1

4

Υ

218

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

2

8

5

ΕΤΑΚ

318

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΠΗΓΩΝ

4

9

5

ΥΚ

321

ΠΗΓΕΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

2

9

5

ΕΚ

347

ΚΑΥΣΗ

2

10

5

ΕΚ

Υποψήφιοι Διδάκτορες: 
Έπώνυμο Όνομα Ακ. Έτος εγγραφής Θέμα
Γρηγοριάδης Αχιλλέας 2019-2020

Επίδραση τεχνολογιών αντιρρύπανσης και νέων καυσίμων

στις εκπομπές ρύπων από τη ναυτιλία.

Μπόικος Χρήστος-Καλλίνικος 2019-2020

Αποτίμηση επιπτώσεων ναυτιλιακών εκπομπών στην ποιότητα

αέρα αστικών περιοχών με χρήση αριθμητικών προτύπων μεγάλων

δινών για την προσομοίωση των φαινομένων μεταφοράς στην ατμόσφαιρα.

Αλετράς Νικόλαος 2019-2020

Προσομοίωση λειτουργίας υβριδικών οχημάτων.

Ράπκος Νικόλαος 2019-2020

Προσομοίωση διασποράς ρύπων στον απόρρου πλοίων

Κούσιας Νικόλαος 2018-2019

Ανάπτυξη συσκευών και μεθόδων για τη μέτρηση και τον

περιορισμό της ατμοσφαιρικής συγκέντρωσης παραγόντων επιβολής

του κλίματος.

Κόμνος Δημήτριος 2018-2019

Σύγκριση ενεργειακής κατανάλωσης τεχνολογιών οχημάτων υπό

πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας.

Μαμαρίκας - Ίτσιος Σωκράτης 2017-2018

Προσομοίωση ενεργειακής συμπεριφοράς ηλεκτροκίνητων

οχημάτων και επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Τουμασάτος Ζήσιμος 2016-2017

Δειγματοληψία, μέτρηση και χαρακτηρισμός νανοσωματιδίων 

καυσαερίου με μέγεθος μικρότερο των 30 nm.

Σαμαράς Χρήστος 2011-2012

Μοντελοποίηση μεσοκλίμακας της επίδρασης της κυκλοφοριακής

συμφόρησης και ευφυών συστημάτων μεταφορών στην κατανάλωση

ενέργειας και στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από

οχήματα σε αστικά οδικά δίκτυα.