Κάλφας Ανέστης

Τίτλοι:

 • Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός (ΑΠΘ, 1989)
 • PhD Διδάκτωρ Μηχανικός στις Στροβιλομηχαές (Πανεπιστήμιο Cranfield, Αγγλία, 1994)
 • Μηχανικός Αεροσκαφών (Πολεμική Αεροπορία, 1995-1996)
 • Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Πανεπιστήμιο Cambridge, Αγγλία, 1996-2000)
 • Επιστημονικός Συνεργάτης (Κολέγιο Girton, Πανεπιστήμιο Cambridge, Αγγλία, 1996-2000)
 • Διδάσκων Σχεδιασμού Στροβιλομηχανών (ΕΤΗΖ, Ομοσπονδιακό Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο, Ζυρίχη, Ελβετία, 2000-2003)

Διακρίσεις:

 • Turbomachinery Committee Vanguard Chair for Steam Turbines (2009-2010)
 • Cycle Innovations Committee Chair (2007-2009), Committee Vice-Chair (2005-2007), Vanguard Chair (2003-2005)
 • XVIII Symposium on Measuring Techniques in Turbomachinery, Conference Chair, Thessaloniki 2006
 • Αριστείο Σπουδών και Υποτροφία ΙΚΥ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και το ΑΠΘ.
 • Best Paper Award for 2007, Controls Diagnostics and Instrumentation Committee, International Gas Turbine Institute, American Society of Mechanical Engineers.
 • Best Paper Award in Fluid Mechanics for 2008 , Institute of Physics, Measurement Science and Technology.
 • Best Paper Award 2009, Cycle Innovations Committee, International Gas Turbine Institute, American Society of Mechanical Engineers.
Τομέας: 
Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Τηλέφωνο: 
+302310994166
Φαξ: 
+302310996002
Γραφείο: 
Κτίριο Δ΄ 9 ος Όροφος
Ώρες Συνεργασίας: 
Τρίτη 09:00-10:00
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 
 • Α. Σχεδιασμός και ανάπτυξη εξελιγμένων πτερυγώσεων για στροβιλομηχανές.
 • Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση πτερυγίων και καναλιών στροβιλομηχανών με βάση θεωρητικά μοντέλα καμπύλωσης ροϊκών γραμμών και πειράματα χαμηλής-ταχύτητας/μεγάλου μεγέθους.
 • Ανάπτυξη πτερυγώσεων στροβίλων βασισμένη σε ολοκληρωμένη θερμομηχανική μελέτη
 • Θεωρητική και πειραματική μελέτη και ανάπτυξη ψυκτικών συστημάτων για πτερύγια στροβίλων καθώς ολοκληρωμένη διαχείριση της δευτερογενούς παροχής μάζας για βελτιστοποίση.
 • Β. Τεχνολογία και ανανέωση κύκλων στροβιλομηχανών.
 • Μελέτη συστημάτων και θερμοδυναμικών κύκλων αεροπορικών κινητήρων και στροβιλομηχανών παραγωγής ισχύος.
 • Ρευστοδυναμική και λειτουργική συμπεριφορά στροβίλων ανέμου και ύδατος καθώς και υβριδικών συστημάτων παραγωγής ισχύος με χρήση τεχνολογιών υδρογόνου.
 • Ρευστοδυναμική σκαφών και κινητήρων.
 • Γ. Μετρητικά Συστήματα.
 • Μελέτη και ανάπτυξη καινοτόμων μετρητικών συστημάτων με χρήση μικροτεχνολογίας.
 • Αυτοματισμοί και ψηφιακή καθοδήγηση μετρητικών διατάξεων.
 • Βιολογικές ροές και μετρητικές διατάξεις για ιατρικές εφαρμογές.
 • Δ. Πειραματική Μηχανική Ρευστών.
 • Χρονικά μεταβαλλόμενες και οιωνεί στατικές μετρήσεις πίεσης, θερμοκρασίας και ταχύτητας.
 • Παρεμβατικές και οπτικές μετρητικές μέθοδοι (hot-wire, LDV), ποιοτικές και ποσοτικές μέθοδοι οπτικοποίησης της ροής (PIV, θερμοχρωματικοί υγροί κρύσταλλοι), τεχνολογία μετρητικών στυλιδίων.
 • Ανάπτυξη εξειδικευμένων μετρητικών συστημάτων.
 • Ε. Υπολογιστική Ρευστομηχανική.
 • Αλγόριθμοι: slc, 3d Euler και Navier-Stokes για σχεδιασμό και ανάλυση στροβιλομηχανών.
 • Σχήματα επίλυσης: Διόρθωση Πίεσης και Χρονικού Βηματισμού
 • Μοντέλα Τύρβης: k-ε για τυρβώδεις ροές και χαμηλούς αριθμούς Reynolds.
 • Ζ. Μετάβαση σε τυρβώδη ροή στο οριακό στρώμα.
 • Συμπεριφορά του οριακού στρώματος σε συνθήκες εξωτερικής ροής χαρακτηριστικές για ροές στροβίλων και συμπιεστών.
 • Στατιστική ανάλυση μεταβατικών ροών με στόχο τον χαρακτηρισμό της φυσικής διεργασίας.
 • Μοντέλα μετάβασης και τύρβης.

Μαθήματα:

Κωδικός

Τίτλος

Ώρες

Εξάμηνο

ECTS

Τύπος

127

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

1

6

6

Υ

128

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

2

6

6

Υ

207

ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΕΣ

5

7

5

ΕΤΑΚ

315

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΕΣ

5

9

5

ΕΚ

326

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ

5

10

5

ΕΚ

387

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

5

10

5

ΕΚ

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις: 
Υποψήφιοι Διδάκτορες: 
Έπώνυμο Όνομα Ακ. Έτος εγγραφής Θέμα
Ζάντζας Δημήτριος 2019-2020

Ανάπτυξη καινοτόμων αισθητήρων και ψηφιακού αναλόγου των

καρδιοαγγειακών λειτουργιών για διάγνωση, πρόληψη

και υποστήριξη της ιατρικής απόφασης.

Πρωτοπαπαδάκης Γεώργιος-Ευτύχιος 2019-2020

Διερεύνηση ψηφιακών ανάλογων στροβιλομηχανών και αεροπορικών

κινητήρων και εφαρμογή τους στην προγνωστική συντήρηση.

Σταματέλλου Αντιόπη-Μαλβίνα 2018-2019

Πιεζοηλεκτρική συγκομιδή ενέργειας από μηχανική και ροϊκά

επαγώμενη ταλάντωση.

Χατζηαγγελίδου Αναστασία 2017-2018

Μελέτη φαινομένων θερμορευστοδυναμικής σε σύγχρονα συστήματα

παραγωγής ισχύος ταχείας απόκρισης.

Γκουτζαμάνης Βασίλειος 2015-2016

Ανάπτυξη μοντέλων λειτουργίας ομόκεντρου περιστροφικού κινητήρα

με αεριοστρόβιλο μικρής κλίμακας.

Εμμανουήλ Κωνσταντίνος 2014-2015

Μελέτη αεροπορικών συστημάτων πρόωσης διανεμημένης ισχύος

με σύζευξη αεριοστροβίλων και ηλεκτρικών μηχανών.

Παπαθανασίου Παναγιώτης 2014-2015

Επίδραση ροικού πεδίου σε ακουστικά κύματα και ανάπτυξη

μοντέλων επίλυσης με εφαρμογή σε ροόμετρα υπερήχων.

Ευσταθιάδης Θεόφιλος 2013-2014

Μελέτη χαρακτηριστικών  στροβίλου παραγωγής ισχύος

για οργανικό κύκλο Rankine (ORC) χαμηλής ενθαλπίας.