Τομπουλίδης Ανανίας

Τίτλοι:

  • Ph.D., Princeton University, ΗΠΑ (1993)
  • M.A., Princeton University, ΗΠΑ (1989)
  • Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης, 1987)

Διακρίσεις

  • Πρόεδρος Ευρωπαϊκού Οργανισμού ERCOFTAC (the European Research Community on Flow, Turbulence and Combustion)
  • Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του επιστημονικού περιοδικού Flow, Turbulence and Combustion (FTAC)
  • Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής (Αssociate Editor) του επιστημονικού περιοδικού Simulation and Modelling Practice and Theory (SIMPAT)
Τομέας: 
Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Ειδικότητα: 
"ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ" ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, ΚΑΥΣΗ, ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ, ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
Τηλέφωνο: 
+302310996068
Γραφείο: 
Κτίριο Δ, 9ος Όροφος
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 

Καύση, Παραγωγή Ενέργειας, Υπολογιστικές μέθοδοι στην καύση και θερμορευστομηχανική. Ανάπτυξη τεχνικών αριθμητικής επίλυσης υψηλού βαθμού σύγκλισης (high-order methods) , παράλληλη επεξεργασία (HPC)

Μαθήματα:

Κωδικός

Τίτλος

Ώρες

Εξάμηνο

ECTS

Τύπος

226

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

5

7

5

ΕΤΑΚ

313

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ

3

10

5

ΕΚ

347

ΚΑΥΣΗ

3

10

5

ΕΚ

Υποψήφιοι Διδάκτορες: 
Έπώνυμο Όνομα Ακ. Έτος εγγραφής Θέμα
Κάτσινος Αλέξανδρος 2016-2017 Προσομοίωση ροής και καύσης σε κύλινδρο πειραματικού μονοκύλινδρου κινητήρα ΜΕΚ.