Στεργιούδη Φανή

Βαθμίδα: 
Επίκουρη Καθηγήτρια
Τηλέφωνο: 
+302310996035
Φαξ: 
+302310996069
Γραφείο: 
Κτίριο Δ, 9ος Όροφος
Ώρες Συνεργασίας: 
Δευτέρα 11.00-13.00 & Πέμπτη 13.00-14.00
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 
  • Παραγωγή πορωδών μεταλλικών υλικών
  • Δομικός χαρακτηρισμός υλικών
  • Μηχανική απόκριση των υλικών
  • Επιφανειακή επεξεργασία μεταλλικών υλικών  μέσω θερμοχημικών μεθόδων 
  • Μελέτη της αντιδιάβρωτικής συμπεριφοράς των μετάλλων

Μαθήματα:

Κωδικός

Τίτλος

Ώρες

Εξάμηνο

ECTS

Τύπος

104

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ι

3

1

6

Υ

117

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΙΙ

2

4

6

Υ

127

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

1

6

6

Υ

204

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

4

8

5

ΕΤΑΚ

301

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ

2

9

5

ΥΚ

333

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

2

8

5

ΕΚ

336

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

1

9

5

ΥΚ

376

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1

9

5

ΕΚ

391

ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ - ΧΗΤΕΥΣΗ

4

9

5

ΕΚ

Υποψήφιοι Διδάκτορες: 
Έπώνυμο Όνομα Ακ. Έτος εγγραφής Θέμα
Μπαξεβάνη Αικατερίνη 2018-2019

Επιφανειακή τροποποίηση μεταλλικών αφρών ανοικτού-κελιού

για χρήση τους σε περιβαλλοντικές και βιομηχανικές εφαρμογές.

Κουπαράνης Στέφανος 2018-2019

Βελτιστοποίηση της κατεργαστικότητας μεταλλικών υλικών για

ναυπηγικές κατασκευές με την κατάλληλη επιλογή εργαλείων

με χρήση πειραματικών τεχνικών και μοντέλων πεπερασμένων

στοιχείων.