Σαββαΐδης Γεώργιος

Τίτλοι:

  • Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός (Technical University of Darmstadt, 1988)
  • Διδάκτωρ Μηχανικός (Technical University of Darmstadt, 1995)

Διακρίσεις

Μετάλλιο τιμής από German Association for MAterials Research and Testing, 1998

Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Τηλέφωνο: 
+302310996005
Φαξ: 
+302310996037
Γραφείο: 
Κτίριο Δ, 8ος Όροφος, Γρ. 804
Ώρες Συνεργασίας: 
Δευτέρα 13:00-14:00, Παρασκευή 12:00-13:00
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 

Μηχανική συμπεριφορά, κόπωση και αντοχή μηχανολογικών κατασκευών και στοιχείων μηχανών.

Μαθήματα:

Κωδικός

Τίτλος

Ώρες

Εξάμηνο

ECTS

Τύπος

108

ΣΤΑΤΙΚΗ

5

2

6

Υ

112

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ

5

3

6

Υ

119

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι

2

5

6

Υ

201

ΑΝΤΟΧΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

4

7

5

ΕΤΑΚ

369

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΚΟΠΩΣΗ

4

8

5

ΕΤΑΚ

393

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

3

9

5

ΥΚ

395

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

3

10

5

ΥΚ

Υποψήφιοι Διδάκτορες: 
Έπώνυμο Όνομα Ακ. Έτος εγγραφής Θέμα
Γιαννάκης Ευστράτιος 2014-2015 Κόπωση καμπτικών ελατηρίων υψηλών αποδόσεων.
Καρδιτσάς Στυλιανός 2006-2007 Πειραματική και θεωρητική διερεύνηση της μηχανικής συμπεριφοράς και αντοχής λεπτότοιχων κατασκευαστικών στοιχείων αντιρρυπαντικών διατάξεων κινητήρων.