Παρασκευοπούλου Ροδούλα

Τίτλοι:

  • Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός (Α.Π.Θ., 1987)
  • Διδάκτορας Μηχανικός (ΑΠΘ, 1998)
Βαθμίδα: 
Επίκουρη Καθηγήτρια
Τηλέφωνο: 
+302310996028
Φαξ: 
+302310996059
Γραφείο: 
Κτίριο Ε14, 1ος όροφος
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 

Μηχανολογικό Σχέδιο

Μαθήματα:

Κωδικός

Τίτλος

Ώρες

Εξάμηνο

ECTS

Τύπος

103

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ι

5

1

6

Υ

109

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΙ

5

2

6

Υ

212

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

4

8

5

ΕΤΑΚ

374

ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

4

9

5

ΕΚ