Σκορδάρης Γεώργιος

Τίτλοι:

  • Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός (ΑΠΘ, 2001)
  • Διδάκτωρ Μηχανολόγος Μηχανικός (ΑΠΘ, 2005)
Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Ειδικότητα: 
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
Τηλέφωνο: 
+302310996027
Γραφείο: 
Κτίριο Δ, 7ος όροφος
Ώρες Συνεργασίας: 
Δευτέρα 12.00-14.00 & Τετάρτη 13.30-14.30
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 

Μηχανουργικές μορφοποιήσεις, επιφανειακές κατεργασίες, νανοτεχνολογίες σχετικές με τις κατεργασίες, χαρακτηρισμός ιδιοτήτων αντοχής, κόπωσης και συνάφειας επικαλυμμένων εργαλείων μέσω FEM αλγορίθμων και πειραματικών διαδικασιών.

Μαθήματα:

Κωδικός

Τίτλος

Ώρες

Εξάμηνο

ECTS

Τύπος

107

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

5

2

6

Υ

123

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

5

5

6

Υ

311

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ

4

9

5

ΕΚ

337

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

4

10

5

ΥΚ

Υποψήφιοι Διδάκτορες: 
Έπώνυμο Όνομα Ακ. Έτος εγγραφής Θέμα
Βογιατζής Κωνσταντίνος 2018-2019 Βελτιστοποίηση της διαδικασίας παραγωγής και μορφοποίησης προϊόντων μέσω ανάπτυξης κώδικα επεξεργασίας ουδέτερων σχεδιαστικών αρχείων.
Μπουμπάκης Απόστολος 2018-2019 Bελτίωση της συμπεριφοράς φθοράς επικαλυμμένων κοπτικών εργαλείων μέσω κατάλληλης επιλογής των τεχνολογικών και γεωμετρικών παραμέτρων τους με τη χρήση πειραματικών και αναλυτικών μοντέλων πεπερασμένων στοιχείων.
Τασούλας Δημήτριος 2014-2015 Διερεύνηση μηχανισμών φθοράς επικαλυψεων σε θερμοκρασίες κοπής.