Σεφερλής Παναγιώτης

Εκπαίδευση:

 • Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός, Α.Π.Θ., 1990
 • Ph.D., McMaster University, Καναδάς, 1995

Επιστημονικές δραστηριότητες

 • Αναπληρωτής Συντάκτης (Accociate Editor) του επιστημονικού περιοδικού "Journal of Cleaner Production" (από το 2016). Δείκτης απήχησης περιοδικού (impact factor 2017): 5.651 
 • Μέλος της συντακτικής επιτροπής (member of the editorial board) του επιστημονικού περιοδικού "Chemical Product and Process Modelling" (από το 2006).
 • Μέλος της συντακτικής επιτροπής (member of the editorial board) του επιστημονικού περιοδικού "Chemical Engineering Transactions" (από το 2009).

Διακρίσεις

Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Ειδικότητα: 
Automatic control of mechanical, electrical and process systems
Τηλέφωνο: 
+302310994229
Φαξ: 
+302310996029
Γραφείο: 
Κτίριο Ε14, 1ος όροφος
Ώρες Συνεργασίας: 
Δευτέρα 12:00-13:00
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 
 • Βελτιστοποίηση και έλεγχος σύνθετων μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών και παραγωγικών συστημάτων.
 • Αλληλεπίδραση σχεδιαστικών αποφάσεων και συστήματος ελέγχου για βέλτιστη δυναμική επίδοση.
 • Μη-γραμμικός προβλεπτικός έλεγχος δυναμικών συστημάτων.

Μαθήματα:

Κωδικός

Τίτλος

Ώρες

Εξάμηνο

ECTS

Τύπος

129

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

5

6

6

Υ

323

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

4

9

5

ΕΚ

361

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΩΝ

4

10

5

ΕΚ

377

ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

5

10

5

ΥΚ

379

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

5

7

5

ΕΤΑΚ

389

ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

2

10

5

ΕΚ

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις: 
 • Kyriakides A. S., S. Voutetakis, S. Papadopoulou, and P. Seferlis, “Integrated Design and Control of Various Hydrogen Production Flowsheet Configurations via Membrane based Low Temperature Methane Steam Reforming”, Membranes, 2019.
 • Tzirakis F., I. Tsivintzelis, A. I. Papadopoulos, and P. Seferlis, “Experimental Measurement and Assessment of Equilibrium Behaviour for Phase Change Solvents used in CO2 Capture”, Chemical Engineering Science, 2019.
 • Damartzis T., A. I. Papadopoulos, and P. Seferlis, “Solvent effects on design with operability considerations in post-combustion CO2 capture plants”, Chemical Engineering Research and Design131, 414-429, 2018.
 • Giaouris D., A. I. Papadopoulos, C. Patsios, S. Walker, C. Ziogou, P. Taylor, S. Voutetakis, S. Papadopoulou, and P. Seferlis, “A systems approach for management of microgrids considering multiple energy carriers, stochastic loads, forecasting and demand side response”, Applied Energy226, 546-559, 2018.
 • Ipsakis D., M. Ouzounidou, S. Papadopoulou, P. Seferlis, and S. Voutetakis, “Dynamic Modeling and Control Analysis of a Methanol Autothermal Reforming and PEM Fuel Cell Power System”, Applied Energy208, 703-718, 2017.
 • Papadopoulos A. I., P. Seferlis, and P. Linke, “A framework for the integration of solvent and process design with controllability assessment”, Chemical Engineering Science159, 154-176, 2017.
 • Stijepovic M. Z., A. I. Papadopoulos, P. Linke, V. Stijepovic, A. S. Grujic, M. Kijevčanin, and P. Seferlis, “Organic Rankine Cycle system performance targeting and design for multiple heat sources with simultaneous working fluid selection”, Journal of Cleaner Production142, 1950-1970, 2017.
 • Limleamthong P., M. Gonzalez-Miquel, S. Papadokonstantakis, A. I. Papadopoulos, P. Seferlis, and G. G. Gosalbez, “Multi-criteria screening of chemicals considering thermodynamic and life cycle assessment metrics via data envelopment analysis: Application to CO2 capture”, Green Chemistry18, 6468-6481, 2016.
 • Papadopoulos A. I., S. Badr, A. Chremos, E. Forte, T. Zarogiannis, P. Seferlis, S. Papadokonstantakis, A. Galindo, G. Jackson,  and C. S. Adjiman, “Computer-aided molecular design and selection of CO2 capture solvents based on thermodynamics, reactivity and sustainability”, Molecular Systems Design & Engineering1, 313-334, 2016.
 • Zarogiannis T., A. I. Papadopoulos, and P. Seferlis, “Systematic selection of amine mixtures as post-combustion CO2 capture solvent candidates”, Journal of Cleaner Production136, 159-176, 2016.
 • Giaouris D., A. I. Papadopoulos, P. Seferlis, S. Voutetakis, and S. Papadopoulou, “Power grand composite curves shaping for adaptive energy management of hybrid microgrids”, Renewable Energy95, 433-448, 2016.
 • Kyriakides A. S., S. Voutetakis, S. Papadopoulou, and P. Seferlis, “Optimization of an Experimental Membrane Reactor for Low Temperature Methane Steam Reforming”, Clean Technologies and Environmental Policy,18(7), 2065-2075, 2016.
 •  Papadopoulos A. I., and P. Seferlis, Editors, “Process Systems and Material for CO2 Capture”, Wiley & Sons, 2017.
Υποψήφιοι Διδάκτορες: 
Έπώνυμο Όνομα Ακ. Έτος εγγραφής Θέμα
Καφετζής Αλέξανδρος 2018-2019 Προηγμένες τεχνικές ελέγχου σε συστήματα αποθήκευσης ενέργειας
Καζεπίδης Παναγιώτης 2017-2018 Βελτιστοποίηση και έλεγχος διεργασιών δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα (CO2) με χρήση διφασικών διαλυτών.
Μπαμπαού Μιχαήλ 2017-2018 Βελτιστοποίηση και έλεγχος διεργασιών υδρογονοκατεργασίας για το σχεδιασμό ολοκληρωμένων βιοδιυλιστηρίων.
Γερμακόπουλος Κωνσταντίνος 2013-2014 Μη-γραμμικός προβλεπτικός έλεγχος σε δυναμικά συστήματα.
Γιαννακούδης Γαρύφαλλος 2013-2014 Βέλτιστος έλεγχος κυλιόμενου ορίζοντα σύνθετων δικτύων ενέργειας και εφοδιασμού.
Ζαρογιάννης Θεόδωρος 2012-2013 Development of working fluid mixtures for optimum process and control design.