Σεφερλής Παναγιώτης

Εκπαίδευση:

 • Integrated Master, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Α.Π.Θ., 1990
 • Ph.D., Department of Chemical Engineering, McMaster University, Καναδάς, 1995

Επιστημονικές δραστηριότητες

 • Αναπληρωτής Συντάκτης (Accociate Editor) του επιστημονικού περιοδικού "Journal of Cleaner Production" (από το 2016). Δείκτης απήχησης περιοδικού (impact factor 2018): 6.395 
 • Μέλος της συντακτικής επιτροπής (member of the editorial board) του επιστημονικού περιοδικού "Chemical Product and Process Modelling" (από το 2006).
 • Μέλος της συντακτικής επιτροπής (member of the editorial board) του επιστημονικού περιοδικού "Chemical Engineering Transactions" (από το 2009).
 • Co-Chair of the Organizing Committe for the 22nd Conference on Process Integration, Modelling, and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction, PRES’19, Agios Nikolaos, Crete. http://www.pres19.eu
 • Co-Chair of the Organizing Committe for the 23rd Conference on Process Integration, Modelling, and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction, PRES’20, X'ian, China. http://pres20.icrp.xjtu.edu.cn

Διακρίσεις

Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Ειδικότητα: 
Automatic control of mechanical, electrical and process systems
Τηλέφωνο: 
+302310994229
Φαξ: 
+302310996029
Γραφείο: 
Κτίριο Ε14, 1ος όροφος
Ώρες Συνεργασίας: 
Δευτέρα 13:00-15:00, Πέμπτη 14:30-15:30
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 
 • Βελτιστοποίηση και έλεγχος σύνθετων μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών και παραγωγικών συστημάτων.
 • Αλληλεπίδραση σχεδιαστικών αποφάσεων και συστήματος ελέγχου για βέλτιστη δυναμική επίδοση.
 • Μη-γραμμικός προβλεπτικός έλεγχος δυναμικών συστημάτων.

Μαθήματα:

Κωδικός

Τίτλος

Ώρες

Εξάμηνο

ECTS

Τύπος

129

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

5

6

6

Υ

323

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

4

9

5

ΕΚ

377

ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

4

10

5

ΥΚ

379

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

4

7

5

ΕΤΑΚ

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις: 
 • Nyong-Bassey, B.E., Giaouris, D., Patsios, C., (...), Seferlis, P., Gadoue, S., "Reinforcement learning based adaptive power pinch analysis for energy management of stand-alone hybrid energy storage systems considering uncertainty", Energy, 193,116622, 2020.
 • Papadopoulos, A.I., Kyriakides, A.-S., Seferlis, P., Hassan, I., "Absorption refrigeration processes with organic working fluid mixtures- a review", Renewable and Sustainable Energy Reviews, 109, 239-270, 2019.
 • Gkouletsos, D., Papadopoulos, A.I., Seferlis, P., Hassan, I., "Systematic modeling under uncertainty of single, double and triple effect absorption refrigeration processes", Energy, 183, 262-278, 2019.
 • Papadopoulos, A.I., Tzirakis, F., Tsivintzelis, I., Seferlis, P., "Phase-Change Solvents and Processes for Postcombustion CO2 Capture: A Detailed Review", Industrial and Engineering Chemistry Research,
  58(13), 5088-511, 2019.
 • Liu, Y., Shen, W., Man, Y., Liu, Z., Seferlis, P., "Optimal scheduling ratio of recycling waste paper with NSGAII based on deinked-pulp properties prediction", Computers and Industrial Engineering,
  132, 74-83, 2019.
 • Kyriakides A. S., S. Voutetakis, S. Papadopoulou, and P. Seferlis, “Integrated Design and Control of Various Hydrogen Production Flowsheet Configurations via Membrane based Low Temperature Methane Steam Reforming”, Membranes, 2019.
 • Tzirakis F., I. Tsivintzelis, A. I. Papadopoulos, and P. Seferlis, “Experimental Measurement and Assessment of Equilibrium Behaviour for Phase Change Solvents used in CO2 Capture”, Chemical Engineering Science, 2019.
 • Damartzis T., A. I. Papadopoulos, and P. Seferlis, “Solvent effects on design with operability considerations in post-combustion CO2 capture plants”, Chemical Engineering Research and Design131, 414-429, 2018.
 • Giaouris D., A. I. Papadopoulos, C. Patsios, S. Walker, C. Ziogou, P. Taylor, S. Voutetakis, S. Papadopoulou, and P. Seferlis, “A systems approach for management of microgrids considering multiple energy carriers, stochastic loads, forecasting and demand side response”, Applied Energy226, 546-559, 2018.
 • Ipsakis D., M. Ouzounidou, S. Papadopoulou, P. Seferlis, and S. Voutetakis, “Dynamic Modeling and Control Analysis of a Methanol Autothermal Reforming and PEM Fuel Cell Power System”, Applied Energy208, 703-718, 2017.
 • Papadopoulos A. I., P. Seferlis, and P. Linke, “A framework for the integration of solvent and process design with controllability assessment”, Chemical Engineering Science159, 154-176, 2017.
 • Stijepovic M. Z., A. I. Papadopoulos, P. Linke, V. Stijepovic, A. S. Grujic, M. Kijevčanin, and P. Seferlis, “Organic Rankine Cycle system performance targeting and design for multiple heat sources with simultaneous working fluid selection”, Journal of Cleaner Production142, 1950-1970, 2017.
 • Limleamthong P., M. Gonzalez-Miquel, S. Papadokonstantakis, A. I. Papadopoulos, P. Seferlis, and G. G. Gosalbez, “Multi-criteria screening of chemicals considering thermodynamic and life cycle assessment metrics via data envelopment analysis: Application to CO2 capture”, Green Chemistry18, 6468-6481, 2016.
 • Papadopoulos A. I., S. Badr, A. Chremos, E. Forte, T. Zarogiannis, P. Seferlis, S. Papadokonstantakis, A. Galindo, G. Jackson,  and C. S. Adjiman, “Computer-aided molecular design and selection of CO2 capture solvents based on thermodynamics, reactivity and sustainability”, Molecular Systems Design & Engineering1, 313-334, 2016.
 • Zarogiannis T., A. I. Papadopoulos, and P. Seferlis, “Systematic selection of amine mixtures as post-combustion CO2 capture solvent candidates”, Journal of Cleaner Production136, 159-176, 2016.
 • Giaouris D., A. I. Papadopoulos, P. Seferlis, S. Voutetakis, and S. Papadopoulou, “Power grand composite curves shaping for adaptive energy management of hybrid microgrids”, Renewable Energy95, 433-448, 2016.
 • Kyriakides A. S., S. Voutetakis, S. Papadopoulou, and P. Seferlis, “Optimization of an Experimental Membrane Reactor for Low Temperature Methane Steam Reforming”, Clean Technologies and Environmental Policy,18(7), 2065-2075, 2016.
 •  Papadopoulos A. I., and P. Seferlis, Editors, “Process Systems and Material for CO2 Capture”, Wiley & Sons, 2017.
Υποψήφιοι Διδάκτορες: 
Έπώνυμο Όνομα Ακ. Έτος εγγραφής Θέμα
Νέσση Παρασκευή 2019-2020

Θεωρητική και πειραματική διερεύνηση διαλυτών για βελτιστοποίηση

της διεργασίας δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα με απορρόφηση

Καφετζής Αλέξανδρος 2018-2019

Προηγμένες τεχνικές ελέγχου σε συστήματα αποθήκευσης ενέργειας

Καζεπίδης Παναγιώτης 2017-2018

Βελτιστοποίηση και έλεγχος διεργασιών δέσμευσης διοξειδίου του

άνθρακα (CO2) με χρήση διφασικών διαλυτών.

Μπαμπαού Μιχαήλ 2017-2018

Βελτιστοποίηση και έλεγχος διεργασιών υδρογονοκατεργασίας

για το σχεδιασμό ολοκληρωμένων βιοδιυλιστηρίων.

Γερμακόπουλος Κωνσταντίνος 2013-2014 Μη-γραμμικός προβλεπτικός έλεγχος σε δυναμικά συστήματα.
Γιαννακούδης Γαρύφαλλος 2013-2014

Βέλτιστος έλεγχος κυλιόμενου ορίζοντα σύνθετων δικτύων

ενέργειας και εφοδιασμού.