Διδάσκοντες άλλων Τμημάτων

Διδάσκοντες άλλων Τμημάτων

Όνομα

Βαθμίδα

Τηλέφωνο

Βουτσά Δήμητρα

Καθηγήτρια

2310 997858

Ξένος Θωμάς

Καθηγητής

2310 996394

Σαμαρά Κωνσταντινή

Καθηγήτρια

 2310 997805

Σαλίφογλου Αθανάσιος 

Καθηγητής

 2310 99 6179

Ανδρεοπούλου Ζαχαρούλα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

 2310 992714

Πιτσούλης Λεωνίδας

Αναπληρωτής Καθηγητής

 2310 996452

Γκανούλης Νικόλαος

Επίκουρος Καθηγητής

 2310 995977

Λαμπροπούλου Δημητρούλα

Επίκουρη Καθηγήτρια

 2310 997687

Γκέλης Σπυρίδων

Επίκουρος Καθηγητής

 2310 998083