Διδάσκοντες άλλων Τμημάτων

Διδάσκοντες άλλων Τμημάτων

Όνομα

Βαθμίδα

e-mail

Τηλέφωνο

Βουτσά Δήμητρα

Καθηγήτρια

dvoutsa@chem.auth.gr

2310 997858

Ξένος Θωμάς

Καθηγητής

tdxenos@ece.auth.gr

2310 996394

Σαμαρά Κωνσταντινή

Καθηγήτρια

csamara@chem.auth.gr

 2310 997805

Σαλίφογλου Αθανάσιος 

Καθηγητής

salif@cheng.auth.gr

 2310 99 6179

Λαμπροπούλου Δημητρούλα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

dlambro@chem.auth.gr

 2310 99 7687

Πιτσούλης Λεωνίδας

Αναπληρωτής Καθηγητής

pitsouli@ece.auth.gr

 2310 996452

Γκανούλης Νικόλαος

Επίκουρος Καθηγητής

ganoulis@ece.auth.gr

 2310 995977

Γκέλης Σπυρίδων

Επίκουρος Καθηγητής

sgkelis@bio.auth.gr

 2310 998083