Προπτυχιακά Μαθήματα

Μαθήματα 1ου εξαμήνου

Κορμός

1ο εξάμηνο

Κωδικός

Τίτλος

ECTS

Τύπος

Διδάσκοντες

ΕΏ

101

ΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι

4

Υ

Βασίλειος Ρόθος

3

102

ΦΥΣΙΚΗ

6

Υ

Νικόλαος Γκανούλης

5

103

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ι

6

Υ

Μαριάνθη Γρηγοριάδου
Γεώργιος Ανδρεάδης
Γκαμπριέλ Μανσούρ
Ροδούλα Παρασκευοπούλου

5

104

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ι

6

Υ

Στέφανος Σκολιανός
Νικόλαος Μιχαηλίδης

5

131

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ

4

Υ

Βασίλειος Ρόθος

3

132

ΧΗΜΕΙΑ

4

Υ

Αθανάσιος Σαλίφογλου

3

 


Μαθήματα 2ου εξαμήνου

Κορμός

2ο εξάμηνο

Κωδικός

Τίτλος

ECTS

Τύπος

Διδάσκοντες

ΕΏ

105

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

6

Υ

Κωνσταντίνος Καρατζάς

5

106

ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΙ

6

Υ

Βασίλειος Ρόθος

5

107

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

6

Υ

Γεώργιος Σκορδάρης
Κυριάκος Ευσταθίου

5

108

ΣΤΑΤΙΚΗ

6

Υ

Γεώργιος Σαββαϊδης

5

109

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΙ

6

Υ

Ροδούλα Παρασκευοπούλου
Γκαμπριέλ Μανσούρ
Γεώργιος Ανδρεάδης
Μαριάνθη Γρηγοριάδου

5

 


Μαθήματα 3ου εξαμήνου

Κορμός

3ο εξάμηνο

Κωδικός

Τίτλος

ECTS

Τύπος

Διδάσκοντες

ΕΏ

111

ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

6

Υ

Βασίλειος Ρόθος

5

112

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ

6

Υ

Γεώργιος Σαββαϊδης

5

113

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ι

6

Υ

Ζήσης Σαμαράς

5

114

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

6

Υ

Γεώργιος Ταγαράς

5

115

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

6

Υ

Θωμάς Ξένος

5

 


Μαθήματα 4ου εξαμήνου

Κορμός

4ο εξάμηνο

Κωδικός

Τίτλος

ECTS

Τύπος

Διδάσκοντες

ΕΏ

116

ΔΥΝΑΜΙΚΗ

6

Υ

Σωτήριος Νατσιάβας

5

117

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΙΙ

6

Υ

Στέφανος Σκολιανός
Νικόλαος Μιχαηλίδης

5

118

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ Ι

6

Υ

Κυριάκος Υάκινθος

5

120

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

6

Υ

Λεωνίδας Πιτσούλης

5

126

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

6

Υ

Χρήστος Σαλπιστής

5

 


Μαθήματα 5ου εξαμήνου

Κορμός

5ο εξάμηνο

Κωδικός

Τίτλος

ECTS

Τύπος

Διδάσκοντες

ΕΏ

119

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι

6

Υ

Αθανάσιος Μιχαηλίδης

5

122

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

6

Υ

Νικόλαος Μουσιόπουλος

5

123

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

6

Υ

Γεώργιος Σκορδάρης
Κυριάκος Ευσταθίου

5

124

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΩΝ

6

Υ

Σωτήριος Νατσιάβας

5

125

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Ι

6

Υ

Δημήτριος Βλάχος

5

 


Μαθήματα 6ου εξαμήνου

Κορμός

6ο εξάμηνο

Κωδικός

Τίτλος

ECTS

Τύπος

Διδάσκοντες

ΕΏ

121

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΙ

6

Υ

Αθανάσιος Μιχαηλίδης

5

127

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

6

Υ

Ζήσης Σαμαράς
Άγις Παπαδόπουλος
Δημήτριος Βλάχος
Κωνσταντίνος Καρατζάς
Νικόλαος Μιχαηλίδης

5

128

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

6

Υ

Ανανίας Τομπουλίδης
Γρηγόριος Κολτσάκης

5

129

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

6

Υ

Παναγιώτης Σεφερλής

5

130

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6

Υ

Πάτροκλος Γεωργιάδης

5

 


Μαθήματα 7ου εξαμήνου

Ενεργειακός

7ο εξάμηνο

Κωδικός

Τίτλος

ECTS

Τύπος

Διδάσκοντες

ΕΏ

201

ΑΝΤΟΧΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

5

ΕΤΑΚ

Γεώργιος Σαββαϊδης

4

202

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

5

ΕΤΑΚ

Αθανάσιος Μιχαηλίδης

4

203

ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΠΟ Η/Υ

5

ΕΤΑΚ

Γκαμπριέλ Μανσούρ
Κυριάκος Ευσταθίου

4

205

ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

5

ΥΚ

Κυριάκος Υάκινθος

5

206

ΤΕΧΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι

5

ΕΚ

Άγις Παπαδόπουλος

5

207

ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΕΣ

5

ΥΚ

Ανέστης Κάλφας

5

208

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

5

ΕΤΑΚ

Παρασκευη Καπετανοπουλου
Γεώργιος Ταγαράς

4

209

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ

5

ΕΤΑΚ

Πάτροκλος Γεωργιάδης

5

211

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

5

ΕΤΑΚ

Δημήτριος Βλάχος
Παρασκευη Καπετανοπουλου

4

226

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

5

ΕΚ

Ανανίας Τομπουλίδης

5

305

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

5

ΕΤΑΚ

Αθανάσιος Μιχαηλίδης

4

314

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

5

ΕΚ

Γεώργιος Τσιλιγκιρίδης

5

327

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

5

ΕΤΑΚ

 

4

379

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

5

ΕΤΑΚ

Παναγιώτης Σεφερλής

4

Κατασκευαστικός

7ο εξάμηνο

Κωδικός

Τίτλος

ECTS

Τύπος

Διδάσκοντες

ΕΏ

201

ΑΝΤΟΧΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

5

ΕΚ

Γεώργιος Σαββαϊδης

4

202

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

5

ΕΚ

Αθανάσιος Μιχαηλίδης

4

203

ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΠΟ Η/Υ

5

ΥΚ

Γκαμπριέλ Μανσούρ
Κυριάκος Ευσταθίου

4

205

ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

5

ΕΤΑΚ

Κυριάκος Υάκινθος

5

206

ΤΕΧΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι

5

ΕΤΑΚ

Άγις Παπαδόπουλος

5

207

ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΕΣ

5

ΕΤΑΚ

Ανέστης Κάλφας

5

208

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

5

ΕΤΑΚ

Παρασκευη Καπετανοπουλου
Γεώργιος Ταγαράς

4

209

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ

5

ΕΤΑΚ

Πάτροκλος Γεωργιάδης

5

211

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

5

ΕΤΑΚ

Δημήτριος Βλάχος
Παρασκευη Καπετανοπουλου

4

226

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

5

ΕΤΑΚ

Ανανίας Τομπουλίδης

5

305

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

5

ΥΚ

Αθανάσιος Μιχαηλίδης

4

314

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

5

ΕΤΑΚ

Γεώργιος Τσιλιγκιρίδης

5

327

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

5

ΕΤΑΚ

 

4

379

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

5

ΕΚ

Παναγιώτης Σεφερλής

4

Βιομηχανικής Διοίκησης

7ο εξάμηνο

Κωδικός

Τίτλος

ECTS

Τύπος

Διδάσκοντες

ΕΏ

201

ΑΝΤΟΧΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

5

ΕΤΑΚ

Γεώργιος Σαββαϊδης

4

202

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

5

ΕΤΑΚ

Αθανάσιος Μιχαηλίδης

4

203

ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΠΟ Η/Υ

5

ΕΤΑΚ

Γκαμπριέλ Μανσούρ
Κυριάκος Ευσταθίου

4

205

ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

5

ΕΤΑΚ

Κυριάκος Υάκινθος

5

206

ΤΕΧΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι

5

ΕΤΑΚ

Άγις Παπαδόπουλος

5

207

ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΕΣ

5

ΕΤΑΚ

Ανέστης Κάλφας

5

208

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

5

ΥΚ

Παρασκευη Καπετανοπουλου
Γεώργιος Ταγαράς

4

209

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ

5

ΥΚ

Πάτροκλος Γεωργιάδης

5

211

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

5

ΕΚ

Δημήτριος Βλάχος
Παρασκευη Καπετανοπουλου

4

226

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

5

ΕΤΑΚ

Ανανίας Τομπουλίδης

5

305

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

5

ΕΤΑΚ

Αθανάσιος Μιχαηλίδης

4

314

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

5

ΕΤΑΚ

Γεώργιος Τσιλιγκιρίδης

5

327

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

5

ΕΚ

 

4

379

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

5

ΕΤΑΚ

Παναγιώτης Σεφερλής

4

 


Μαθήματα 8ου εξαμήνου

Ενεργειακός

8ο εξάμηνο

Κωδικός

Τίτλος

ECTS

Τύπος

Διδάσκοντες

ΕΏ

204

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

5

ΕΤΑΚ

Νικόλαος Μιχαηλίδης

4

210

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5

ΕΤΑΚ

 

4

212

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

5

ΕΤΑΚ

Ροδούλα Παρασκευοπούλου

4

213

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ

5

ΕΤΑΚ

Γκαμπριέλ Μανσούρ

4

214

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

5

ΕΤΑΚ

Σωτήριος Νατσιάβας

4

216

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΙΙ

5

ΥΚ

Ζήσης Σαμαράς

5

217

ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

5

ΥΚ

Άγις Παπαδόπουλος
Κωνσταντίνος Παπακώστας

5

218

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

5

ΥΚ

Νικόλαος Μουσιόπουλος
Λεωνίδας Ντζιαχρήστος

5

219

ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ Ι

5

ΥΚ

Γρηγόριος Κολτσάκης

5

221

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΙ

5

ΕΤΑΚ

Γεώργιος Ταγαράς

4

222

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

5

ΕΤΑΚ

Πάτροκλος Γεωργιάδης

5

223

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

5

ΕΤΑΚ

Γεώργιος Ταγαράς

4

333

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

5

ΕΚ

Στέφανος Σκολιανός

4

349

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

5

ΕΚ

Γεώργιος Τσιλιγκιρίδης

5

365

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

5

ΕΤΑΚ

Δημήτριος Βλάχος

4

Κατασκευαστικός

8ο εξάμηνο

Κωδικός

Τίτλος

ECTS

Τύπος

Διδάσκοντες

ΕΏ

204

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

5

ΥΚ

Νικόλαος Μιχαηλίδης

4

210

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5

ΕΤΑΚ

 

4

212

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

5

ΥΚ

Ροδούλα Παρασκευοπούλου

4

213

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ

5

ΕΚ

Γκαμπριέλ Μανσούρ

4

214

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

5

ΥΚ

Σωτήριος Νατσιάβας

4

216

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΙΙ

5

ΕΤΑΚ

Ζήσης Σαμαράς

5

217

ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

5

ΕΤΑΚ

Άγις Παπαδόπουλος
Κωνσταντίνος Παπακώστας

5

218

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

5

ΕΤΑΚ

Νικόλαος Μουσιόπουλος
Λεωνίδας Ντζιαχρήστος

5

219

ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ Ι

5

ΕΤΑΚ

Γρηγόριος Κολτσάκης

5

221

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΙ

5

ΕΤΑΚ

Γεώργιος Ταγαράς

4

222

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

5

ΕΤΑΚ

Πάτροκλος Γεωργιάδης

5

223

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

5

ΕΤΑΚ

Γεώργιος Ταγαράς

4

333

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

5

ΥΚ

Στέφανος Σκολιανός

4

349

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

5

ΕΤΑΚ

Γεώργιος Τσιλιγκιρίδης

5

365

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

5

ΕΤΑΚ

Δημήτριος Βλάχος

4

Βιομηχανικής Διοίκησης

8ο εξάμηνο

Κωδικός

Τίτλος

ECTS

Τύπος

Διδάσκοντες

ΕΏ

204

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

5

ΕΤΑΚ

Νικόλαος Μιχαηλίδης

4

210

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5

ΕΚ

 

4

212

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

5

ΕΤΑΚ

Ροδούλα Παρασκευοπούλου

4

213

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ

5

ΕΤΑΚ

Γκαμπριέλ Μανσούρ

4

214

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

5

ΕΤΑΚ

Σωτήριος Νατσιάβας

4

216

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΙΙ

5

ΕΤΑΚ

Ζήσης Σαμαράς

5

217

ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

5

ΕΤΑΚ

Άγις Παπαδόπουλος
Κωνσταντίνος Παπακώστας

5

218

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

5

ΕΤΑΚ

Νικόλαος Μουσιόπουλος
Λεωνίδας Ντζιαχρήστος

5

219

ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ Ι

5

ΕΤΑΚ

Γρηγόριος Κολτσάκης

5

221

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΙ

5

ΥΚ

Γεώργιος Ταγαράς

4

222

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

5

ΥΚ

Πάτροκλος Γεωργιάδης

5

223

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

5

ΥΚ

Γεώργιος Ταγαράς

4

333

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

5

ΕΚ

Στέφανος Σκολιανός

4

349

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

5

ΕΤΑΚ

Γεώργιος Τσιλιγκιρίδης

5

365

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

5

ΕΚ

Δημήτριος Βλάχος

4

 


Μαθήματα 9ου εξαμήνου

Ενεργειακός

9ο εξάμηνο

Κωδικός

Τίτλος

ECTS

Τύπος

Διδάσκοντες

ΕΏ

315

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΕΣ

5

ΥΚ

Ανέστης Κάλφας

5

316

ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ

5

ΥΚ

Γρηγόριος Κολτσάκης

5

318

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΠΗΓΩΝ

5

ΥΚ

Γρηγόριος Κολτσάκης
Λεωνίδας Ντζιαχρήστος

4

320

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

5

ΥΚ

Νικόλαος Μουσιόπουλος

5

321

ΠΗΓΕΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

5

ΕΚ

Γεώργιος Τσιλιγκιρίδης
Λεωνίδας Ντζιαχρήστος

4

322

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5

ΕΚ

Σπυρίδων Γκέλης
Δήμητρα Βουτσά
Κωνσταντινή Σαμαρά-Κωνσταντίνου
Δημητρούλα Λαμπροπούλου

5

323

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

5

ΕΚ

Παναγιώτης Σεφερλής

4

332

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

5

ΕΚ

Άγις Παπαδόπουλος

4

351

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΙΙ

5

ΕΚ

Κυριάκος Υάκινθος

4

363

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

5

ΥΚ

Άγις Παπαδόπουλος
Ευφροσύνη Γιαμά

5

366

ΘΕΡΜΑΝΣΗ

5

ΥΚ

Κωνσταντίνος Παπακώστας

5

378

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

5

ΕΚ

Κωνσταντίνος Καρατζάς

5

390

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ

5

ΕΚ

Ζήσης Σαμαράς
Γρηγόριος Κολτσάκης

5

397-09

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

12

ΠΡΚ

Γκαμπριέλ Μανσούρ

-

Κατασκευαστικός

9ο εξάμηνο

Κωδικός

Τίτλος

ECTS

Τύπος

Διδάσκοντες

ΕΏ

215

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ

5

ΥΚ

Χρήστος Σαλπιστής

4

301

ΧΥΤΕΥΣΗ-ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

5

ΥΚ

Στέφανος Σκολιανός

4

302

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

5

ΕΚ

Νικόλαος Μιχαηλίδης

4

308

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

5

ΕΚ

Γκαμπριέλ Μανσούρ

4

309

ΜΕΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

5

ΥΚ

Γκαμπριέλ Μανσούρ

4

310

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΘ

5

ΥΚ

Κυριάκος Ευσταθίου

4

311

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ

5

ΕΚ

Γεώργιος Σκορδάρης

4

336

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

5

ΥΚ

Νικόλαος Μιχαηλίδης
Αζαρίας Μαυρόπουλος
Φανή Στεργιούδη

4

345

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ

5

ΕΚ

 

4

346

ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΥΕΛΙΚΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΠΟ Η/Υ (CIM)

5

ΕΚ

Γεώργιος Ανδρεάδης

4

360

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΕ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

5

ΥΚ

Σωτήριος Νατσιάβας

4

370

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

5

ΕΚ

Χρήστος Σαλπιστής

4

373

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

5

ΕΚ

Αθανάσιος Μιχαηλίδης

4

374

ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

5

ΕΚ

Ροδούλα Παρασκευοπούλου

4

376

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

5

ΕΚ

Φανή Στεργιούδη
Αζαρίας Μαυρόπουλος

5

397-09

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

12

ΠΡΚ

Γκαμπριέλ Μανσούρ

-

Βιομηχανικής Διοίκησης

9ο εξάμηνο

Κωδικός

Τίτλος

ECTS

Τύπος

Διδάσκοντες

ΕΏ

328

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

5

ΥΚ

Δημήτριος Βλάχος

5

329

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

5

ΥΚ

Πάτροκλος Γεωργιάδης

5

330

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

5

ΕΚ

 

4

332

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

5

ΕΚ

Άγις Παπαδόπουλος

4

397-09

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

12

ΠΡΚ

Γκαμπριέλ Μανσούρ

-

 


Μαθήματα 10ου εξαμήνου

Ενεργειακός

10ο εξάμηνο

Κωδικός

Τίτλος

ECTS

Τύπος

Διδάσκοντες

ΕΏ

313

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ

5

ΕΚ

Δημητριος Μερτζης
Ανανίας Τομπουλίδης

5

319

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5

ΥΚ

Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου
Φώτιος Μπάρμπας

5

326

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ

5

ΕΚ

Ανέστης Κάλφας

5

347

ΚΑΥΣΗ

5

ΥΚ

Λεωνίδας Ντζιαχρήστος
Ανανίας Τομπουλίδης

5

348

ΤΕΧΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΙ

5

ΥΚ

Άγις Παπαδόπουλος

5

350

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5

ΕΚ

Άγις Παπαδόπουλος
Ευφροσύνη Γιαμά

5

352

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

5

ΥΚ

Νικόλαος Μουσιόπουλος

5

353

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

5

ΕΚ

Κωνσταντίνος Καρατζάς

5

355

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

5

ΥΚ

Κυριάκος Υάκινθος

4

367

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

5

ΕΚ

Κωνσταντίνος Παπακώστας

5

387

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

5

ΕΚ

Ανέστης Κάλφας

5

389

ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

5

ΕΚ

Παναγιώτης Σεφερλής
Κυριάκος Υάκινθος

4

397-10

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

12

ΠΡΚ

Γκαμπριέλ Μανσούρ

-

Κατασκευαστικός

10ο εξάμηνο

Κωδικός

Τίτλος

ECTS

Τύπος

Διδάσκοντες

ΕΏ

303

ΤΡΙΒΟΛΟΓΙΑ

5

ΕΚ

Αθανάσιος Μιχαηλίδης

4

312

ΧΩΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΡΟΜΠΟΤ

5

ΕΚ

Γκαμπριέλ Μανσούρ

4

334

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΦΑΣΕΩΝ

5

ΥΚ

Αζαρίας Μαυρόπουλος
Νικόλαος Μιχαηλίδης

4

337

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

5

ΥΚ

Γεώργιος Σκορδάρης

4

338

ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

5

ΕΚ

Αθανάσιος Μιχαηλίδης

4

339

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ CAD-CAE

5

ΥΚ

Αθανάσιος Μιχαηλίδης

4

340

ΕΛΑΦΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

5

ΕΚ

Αθανάσιος Μιχαηλίδης

4

342

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΡΙΑΚΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

5

ΕΚ

Αθανάσιος Μιχαηλίδης

4

344

ΜΗΧ.ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΟΝΤΩΣΕΩΝ

5

ΕΚ

Κυριάκος Ευσταθίου

4

361

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΩΝ

5

ΕΚ

Παναγιώτης Σεφερλής

4

368

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

5

ΥΚ

Γκαμπριέλ Μανσούρ
Κυριάκος Ευσταθίου

4

375

ΕΞΥΠΝΑ ΥΛΙΚΑ-ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

5

ΥΚ

Αζαρίας Μαυρόπουλος
Νικόλαος Μιχαηλίδης

4

377

ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

5

ΥΚ

Παναγιώτης Σεφερλής

5

397-10

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

12

ΠΡΚ

Γκαμπριέλ Μανσούρ

-

Βιομηχανικής Διοίκησης

10ο εξάμηνο

Κωδικός

Τίτλος

ECTS

Τύπος

Διδάσκοντες

ΕΏ

224

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

5

ΕΚ

Άγις Παπαδόπουλος
Ευφροσύνη Γιαμά

4

331

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

5

ΕΚ

 

4

356

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

5

ΥΚ

Δημήτριος Βλάχος

5

357

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

5

ΕΚ

Δημήτριος Βλάχος
Παρασκευη Καπετανοπουλου

4

358

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

5

ΕΚ

 

4

359

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

5

ΕΚ

 

4

364

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

5

ΥΚ

Δημήτριος Βλάχος

5

397-10

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

12

ΠΡΚ

Γκαμπριέλ Μανσούρ

-