Νατσιάβας Σωτήριος

Τίτλοι:

  • Ph.D., California Institute of Technology, ΗΠΑ (1987)
  • M.Sc., California Institute of Technology, ΗΠΑ (1983)
  • Δίπλωμα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1982)
Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Τηλέφωνο: 
+302310996088
Φαξ: 
+302310996029
Γραφείο: 
Κτίρο Γ' Πολυτεχνικής
Ώρες Συνεργασίας: 
Τρίτη 15:00-16:00, Πέμπτη 13.00-14.00 και Παρασκευή 14:00-15:00
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 

Δυναμική και Ταλαντώσεις Μηχανικών Συστημάτων, Μετρήσεις Ταλαντωτικών Μεγεθών, Δυναμική Οχημάτων, Δυναμική Ευστάθεια, Βελτιστοποίηση και Έλεγχος Κατασκευών, Μηχανική Παραμορφωσίμων Σωμάτων.

Μαθήματα:

Κωδικός

Τίτλος

Ώρες

Εξάμηνο

ECTS

Τύπος

116

ΔΥΝΑΜΙΚΗ

5

4

6

Υ

124

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΩΝ

5

5

6

Υ

214

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

4

8

5

ΕΤΑΚ

360

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΕ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

4

9

5

ΥΚ

396

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΙΜΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

4

10

5

ΥΚ

Υποψήφιοι Διδάκτορες: 
Έπώνυμο Όνομα Ακ. Έτος εγγραφής Θέμα
Κούτρας Ευάγγελος 2019-2020

Εφαρμογή μεθόδων συν-προσομοίωσης κωδίκων για δυναμική

μηχανικών συστημάτων με πολλαπλά μέλη με κώδικες

πεπερασμένων στοιχείων.

Ντινόπουλος Ιωάννης 2015-2016

Αριθμητικός προσδιορισμός της απόκρισης μηχανικών συστημάτων

με στερεά και παραμορφώσιμα μέλη που υπόκεινται σε δεσμούς κίνησης.

Πασσάς Παναγιώτης 2015-2016

Αριθμητικός προσδιορισμός της απόκρισης μηχανικών συστημάτων

με παραμορφώσιμα μέλη.

Παρασκευόπουλος Ηλίας 2007-2008

Θεωρητικός και αριθμητικός προσδιορισμός της απόκρισης

σύνθετων μηχανικών συστημάτων με κινηματικούς περιορισμούς.