Μιχαηλίδης Νικόλαος

Τίτλοι:

 • Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός (ΑΠΘ, 1998)
 • Διδάκτωρ Μηχανολόγος Μηχανικός (ΑΠΘ, 2002)

Διακρίσεις:

 • ​​​​​​​Υποτροφία μεταδιδακτορικής έρευνας από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) στον τομέα: Μηχανολογία, υποτομέα: Μηχανολογία, για την περίοδο 2004-2005.
 • Υποτροφία από το SEW Eurodrive Foundation (Γερμανία) για εκπόνηση εξειδικευμένης έρευνας στην περιοχή του χαρακτηρισμού επικαλύψεων (2008-2009)
 • Βραβείο Αριστείας και Καινοτομίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2008).
Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Τηλέφωνο: 
+302310995891
Φαξ: 
+302310996069
Γραφείο: 
Κτίριο Δ' Πολυτεχνικής Σχολής, 9ος όροφος
Ώρες Συνεργασίας: 
Δευτέρα 11.00-13.00 & Πέμπτη 13.00-14.00
Βιογραφικό: 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 
 • Μηχανικές ιδιότητες υλικών, αντοχή υλικών.
 • Παραγωγή μεταλλικών αφρών
 • Έλεγχος και μοντελοποίηση μηχανικής και θερμικής συμπεριφοράς μεταλλικών αφρών
 • Δυναμοδιάβρωση
 • Τεχνικές βελτιστοποίησης διάρκειας ζωής επικαλυμμένων κοπτικών εργαλείων και στοιχείων μηχανών.
 • Τεχνολογία νανοδιεισδύσεων και προσδιορισμός μηχανικών ιδιοτήτων μεταλλικών και άλλων υλικών.
 • Προσδιορισμός εσωτερικών τάσεων εξαρτημάτων αεροδιαστημικής από αλουμίνιο
 • Τεχνολογία λεπτών σκληρών επικαλύψεων και μέθοδοι παραγωγής τους (Φυσική Εναπόθεση Ατμών PVD, Χημική Εναπόθεση Ατμών CVD), χαρακτηρισμός μηχανικών ιδιοτήτων και προσδιορισμός της διάρκειας ζωής τους
 • Μέθοδοι παραγωγής επικαλύψεων που παράγονται με τη μέθοδο του θερμικού ψεκασμού πλάσματος (Plasma and Thermal Sprayed Coatings), χαρακτηρισμός μηχανικών ιδιοτήτων και προσδιορισμός της διάρκειας ζωής τους.
 • Εργαλειομηχανές CNC και συστήματα CAD-CAM
 • Επικαλυμμένα υβριδικά έδρανα κυλίσεως
 • Σχεδιασμός και υπολογιστικές τεχνικές με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων (FEM)
 • Έλεγχος μηχανικών ιδιοτήτων συγκολλητικών ουσιών που χρησιμοποιούνται σε μηχανολογικές διατάξεις
 • Εξέλιξη πειραματικών – αναλυτικών μεθοδολογιών για τον προσδιορισμό των μηχανικών ιδιοτήτων οστών και ιδιαίτερα της σπονδυλικής στήλης
 • Έλεγχος μηχανικών ιδιοτήτων βιοϋλικών.
 • Επαγωγική θέρμανση δοκιμίων αλουμινίου και χύτευσή τους σε ημιστερεά κατάσταση
 • Διαδικασίες μετροτεχνικού ελέγχου μέσω CMM
 • Αναπαραγωγή αρχαιολογικών ευρημάτων και άλλων αντικειμένων με τεχνολογίες σάρωσης της γεωμετρίας και ταχείας πρωτοτυποποίησης
 • Βέλτιστη συναρμολόγηση-αποσυναρμολόγηση βιομηχανικών προϊόντων στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής τους
 • Ανάλυση κύκλου ζωής των υλικών
 • Παραγωγή προηγμένων υλικών από απόβλητα.

Μαθήματα:

Κωδικός

Τίτλος

Ώρες

Εξάμηνο

ECTS

Τύπος

104

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ι

2

1

6

Υ

117

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΙΙ

3

4

6

Υ

127

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

1

6

6

Υ

302

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

4

9

5

ΕΚ

334

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΦΑΣΕΩΝ

2

10

5

ΥΚ

336

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

1

9

5

ΥΚ

375

ΕΞΥΠΝΑ ΥΛΙΚΑ-ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

1

10

5

ΥΚ

392

ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

4

10

5

ΕΚ

Υποψήφιοι Διδάκτορες: 
Έπώνυμο Όνομα Ακ. Έτος εγγραφής Θέμα
Κουαλιαρέλλα Άλντο 2019-2020

3D εκτύπωση υλικών μνήμης σχήματος

Δημητρίου Ευγενία 2018-2019

Παρασκευή υπερσυμπυκνωμένων αιωρημάτων

νανοσωματιδίων αργύρου και οξειδίου του χαλκού

για τη χρήση σε εκτυπώσιμα αγώγιμα μελάνια.

Μπουφινά Άννα 2018-2019

Παρασκευή και χαρακτηρισμός νανορευστών

υψηλής αγωγιμότητας και σταθερότητας.

Προσπαθόπουλος Αλέξανδρος 2018-2019

Υλικά προσθετικής κατασκευής και διερεύνηση

της συμπεριφοράς τους σε διάβρωση.

Αρβανιτίδης Απόστολος 2018-2019

Διάβρωση κόπωσης κραμάτων μνήμης σχήματος

Τολμαϊδης Σάββας 2016-2017

Εφαρμογή νανοσωματιδίων σε βιομηχανικά υλικά

για πρόσδοση προηγμένων ιδιοτήτων.

Βλάχου Αφροδίτη 2016-2017

Ενσωμάτωση νανοσωματιδίων μετάλλων και

οξειδίων τους σε πολυμερικές μήτρεςγια ανάπτυξη

υλικών με στοχευμένες ιδιότητες.

Πανταζόπουλος Μάριος 2013-2014

Παραγωγή υλικών προηγμένων λειτουργικών

χαρακτηριστικών με μεθόδους ταχείας

προτυποποίησης.

Σμυρναίος Εμμανουήλ 2011-2012

Συμπεριφορά πορωδών υλικών σε έντονα

φορτία κρούσης.