Μιχαηλίδης Αθανάσιος

Τίτλοι:

  • Διπλωματούχος Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (Α.Π.Θ., 1978)
  • Διδάκτωρ Μηχανολόγος Μηχανικός, (Α.Π.Θ. 1984)
Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Ειδικότητα: 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΤΡΙΒΟΛΟΓΙΑ
Τηλέφωνο: 
+302310996073
Γραφείο: 
Κτίριο Δ, ' 8ος όροφος
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 
  • Στοιχεία Μηχανών
  • Οδοντωτοί τροχοί
  • Συστήματα Μετάδοσης Ισχύος 
  • Τριβολογία και Θερμο-Ελαστοϋδροδυναμική λίπανση
  • Automotive Engineering

Μαθήματα:

Κωδικός

Τίτλος

Ώρες

Εξάμηνο

ECTS

Τύπος

119

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι

3

5

6

Υ

121

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΙ

5

6

6

Υ

202

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

4

7

5

ΕΤΑΚ

305

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

4

7

5

ΕΤΑΚ

339

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ CAD-CAE

4

10

5

ΕΚ

342

ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1

10

5

ΥΚ

394

CAE - ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΜΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

4

9

5

ΥΚ

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις: