Πρακτική Άσκηση

Πρακτική άσκηση στην Ελλάδα

Στόχος του προγράμματος πρακτικής άσκησης του Τμήματος ήταν και είναι να ενσωματώσει την ουσιαστική και συστηματική άσκηση των φοιτητών του στο πρόγραμμα σπουδών λαμβάνοντας υπόψη πάντα τα δεδομένα της ελληνικής πραγματικότητας. Προς την κατεύθυνση αυτή το Τμήμα χρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια ΕΠΕΑΕΚ σχεδίασε και υλοποίησε, για πρώτη φορά σε οργανωμένη βάση, την αναγκαία για τους φοιτητές του πρακτική άσκηση. Συγκεκριμένα το Τμήμα ανέπτυξε σημαντική τεχνογνωσία στην επικοινωνία με τις βιομηχανικές επιχειρήσεις/οργανισμούς με σκοπό την οριοθέτηση θέσεων πρακτικής άσκησης, στην ενημέρωση και προετοιμασία των φοιτητών και στην εκτέλεση και παρακολούθηση της πρακτικής άσκησης. Είναι αξιοσημείωτο ότι έχει δημιουργηθεί ένας πυρήνας από βιομηχανίες, τεχνικά γραφεία, εταιρίες παροχής υπηρεσιών και οργανισμούς που συνεργάσθηκαν και συνεργάζονται με το Τμήμα για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του και ότι παράλληλα έχουν αναπτυχθεί σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των επιχειρήσεων που συνεργάζονται στα πλαίσια του προγράμματος και του Τμήματος.

Αντικείμενο της πρακτικής άσκησης είναι η εκπαίδευση του φοιτητή στους χώρους παραγωγής βιομηχανικών επιχειρήσεων/οργανισμών σύμφωνα με το ωράριο εργασίας τους και για χρονικό διάστημα περίπου τριών μηνών.

  • Εκπαίδευση σε συστήματα παραγωγής
  • Εκπαίδευση σε συστήματα παροχής υπηρεσιών
  • Εκπόνηση μελετών ειδικών εφαρμογών

Πληροφορίες

Γκάμπριελ Μανσούρ

Καθηγητής, Υπεύθυνος Πρακτικής άσκησης

Κατασκευαστικός Τομέας, Εργαστήριο Εργαλειομηχανών και Διαμορφωτικής Μηχανολογίας

Τηλ.: +302310996345

Fax :  +302310996079

E-Mail: mansour@eng.auth.gr

Πάτροκλος Γεωργιάδης

Καθηγητής, Διευθυντής Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης

Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης, Εργαστήριο Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τηλ.: +302310 99 6046

Fax :  +302130 99 6018

E-Mail: geopat@auth.gr

Ιστοσελίδα: http://lba.meng.auth.gr/geopat/