Υάκινθος Κυριάκος

Τίτλοι:

  • Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός (Α.Π.Θ., 1990)
  • Διδάκτωρ Μηχανολόγος Μηχανικός (Α.Π.Θ., 1998)
Τομέας: 
Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Τηλέφωνο: 
+302310996411
Φαξ: 
+302310996002
Γραφείο: 
Κτίριο Δ', 9ος όροφος
Ώρες Συνεργασίας: 
εργάσιμες 12:00-16:00, εκτός των ωρών και ημερών μαθημάτων
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 

Μοντελοποίηση της Τύρβης, Υπολογιστική Ρευστομηχανική, Μελέτη της Μετάβασης της Ροής στα Οριακά Στρώματα, Αεροδυναμική, Συμπιεστές Ροές.

Μαθήματα:

Κωδικός

Τίτλος

Ώρες

Εξάμηνο

ECTS

Τύπος

118

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ Ι

5

4

6

Υ

205

ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

5

7

5

ΕΤΑΚ

351

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΙΙ

4

9

5

ΕΚ

355

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

4

10

5

ΕΚ

Υποψήφιοι Διδάκτορες: 
Έπώνυμο Όνομα Ακ. Έτος εγγραφής Θέμα
Καψάλης Σταύρος 2019-2020

Μέθοδοι βελτιστοποίησης με τη χρήση υπολογιστικής ρευστομηχανικής

με εφαρμογή σε καινοτόμες πλατφόρμες μη επανδρωμένων αεροχημάτων.

Μαθιουδάκης Νικόλαος 2018-2019

Ανάπτυξη αλγορίθμων βελτιστοποίησης αεροδυναμικού σχεδιασμού και

πρώιμης διαστασιολόγησης αεροσκαφών σταθερής πτέρυγας.

Μπλιάμης Χρήστος 2018-2019

Αεροδυναμική απόδοση αεροχημάτων σε ταχύτητες πτήσης που

αναφέρονται σε συμπιεστή ροή.

Δημόπουλος Θωμάς 2018-2019

΄Καινοτόμες τεχνικές ελέγχου ροής για την ευστάθεια και τον έλεγχο

μη-επανδρωμένων αεροχημάτων.

Μητρίδης Δημήτριος 2018-2019

Ρευστοδυναμική-δομική ανάλυση για την ελαχιστοποίηση του βάρους

και τη βελτιστοποίηση μη επανδρωμένων οχημάτων.

Παπαδόπουλος Χαράλαμπος 2018-2019

Μελέτη καινοτόμων τεχνικών παθητικού ελέγχου ροής σε εφαρμογές

αεροναυτικής.

Καπαρός-Τσάφος Παύλος 2014-2015

Αεροδυναμικός σχεδιασμός αεροσκαφών που θα επιχειρούν το 2050,

με τεχνολογίες λεπτόπαχων και ευκαμπτων πτερύγων στρωτής ροής

και κινητήρες προηγμένης τεχνολογίας.