Μουσιόπουλος Νικόλαος

Τίτλοι:

 • Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός (Univ. Karlsruhe, D, 1978)
 • Διδάκτωρ Μηχανολόγος Μηχανικός (Univ. Karlsruhe, D, 1982)
 • Υφηγητής Τεχνικής Θερμοδυναμικής (Univ. Karlsruhe, D, 1989)

Διακρίσεις:

 • Επίτιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Καρλσρούης (1996)
 • Μέλος Γερμανικής Ακαδημίας Επιστημών Leopoldina (2002)
 • Παράσημο Τάγματος Αξίας Ομοσπονδιακής Γερμανίας (2002)
Τομέας: 
Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Τηλέφωνο: 
+302310996011
Φαξ: 
+302310996012
Γραφείο: 
Κτίριο Δ', 8ος όροφος
Ώρες Συνεργασίας: 
Δευτέρα, 09:00-11:00
Βιογραφικό: 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 
 • Κλιματική Αλλαγή
 • Ατμοσφαιρική Ρύπανση
 • Μοντέλα Διασποράς
 • Ενεργειακά Συστήματα
 • Διαχείριση Περιβάλλοντος
 • Διαχείριση Απορριμμάτων

Μαθήματα:

Κωδικός

Τίτλος

Ώρες

Εξάμηνο

ECTS

Τύπος

122

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

5

5

6

Υ

218

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

2

8

5

ΕΤΑΚ

320

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

4

9

5

ΥΚ

352

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

4

10

5

ΕΚ

Υποψήφιοι Διδάκτορες: 
Έπώνυμο Όνομα Ακ. Έτος εγγραφής Θέμα
Γκίρμπας Παναγιώτης 2019-2020

Ανάπτυξη μεθοδολογίας προσομοιώσεων αντίστροφης διασποράς ρύπων

για την αποτίμηση της αστικής ποιότητας αέρα.

Μπατσιούλα Μαρία 2019-2020

Αξιοποίηση αγροτικών αποβλήτων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.