Υποψήφιοι Διδάκτορες

Έπώνυμο Όνομα Ακ. Έτος εγγραφής Θέμα Υπεύθυνος
Αρβανιτίδης Απόστολος 2018-2019 Διάβρωση κόπωσης κραμάτων μνήμης σχήματος Μιχαηλίδης Νικόλαος
Βογιατζής Κωνσταντίνος 2018-2019 Βελτιστοποίηση της διαδικασίας παραγωγής και μορφοποίησης προϊόντων μέσω ανάπτυξης κώδικα επεξεργασίας ουδέτερων σχεδιαστικών αρχείων. Σκορδάρης Γεώργιος
Δημόπουλος Θωμάς 2018-2019 Καινοτόμες τεχνικές ελέγχου ροής για την ευστάθεια και τον έλεγχο μη-επανδρωμένων αεροχημάτων. Υάκινθος Κυριάκος
Κάσσανδρος Θεοδόσιος 2018-2019 Υπολογιστική ανάλυση, μοντελοποίηση και βελτιστοποίηση μετρήσεων ποιότητας ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος. Καρατζάς Κωνσταντίνος
Καφετζής Αλέξανδρος 2018-2019 Προηγμένες τεχνικές ελέγχου σε συστήματα αποθήκευσης ενέργειας Σεφερλής Παναγιώτης
Κόμνος Δημήτριος 2018-2019 Σύγκριση ενεργειακής κατανάλωσης τεχνολογιών οχημάτων υπό πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας. Ντζιαχρήστος Λεωνίδας
Κουπαράνης Στέφανος 2018-2019 Βελτιστοποίηση της κατεργαστικότητας μεταλλικών υλικών για ναυπηγικές κατασκευές με την κατάλληλη επιλογή εργαλείων με χρήση πειραματικών τεχνικών και μοντέλων πεπερασμένων στοιχείων. Στεργιούδη Φανή
Μητρίδης Δημήτριος 2018-2019 Ρευστοδυναμική-δομική ανάλυση για την ελαχιστοποίηση του βάρους και τη βελτιστοποίηση μη επανδρωμένων οχημάτων. Υάκινθος Κυριάκος
Μπουμπάκης Απόστολος 2018-2019 Bελτίωση της συμπεριφοράς φθοράς επικαλυμμένων κοπτικών εργαλείων μέσω κατάλληλης επιλογής των τεχνολογικών και γεωμετρικών παραμέτρων τους με τη χρήση πειραματικών και αναλυτικών μοντέλων πεπερασμένων στοιχείων. Σκορδάρης Γεώργιος
Μπουφινά Άννα 2018-2019 Παρασκευή και χαρακτηρισμός νανορευστών υψηλής αγωγιμότητας και σταθερότητας. Μιχαηλίδης Νικόλαος
Παπαδόπουλος Χαράλαμπος 2018-2019 Μελέτη καινοτόμων τεχνικών παθητικού ελέγχου ροής σε εφαρμογές αεροναυτικής. Υάκινθος Κυριάκος
Παρασκευοπούλου Χριστίνα 2018-2019 Οργάνωση και διαχείριση βιώσιμων εφοδιαστικών αλυσίδων:  περίπτωση του αγροδιατροφικού τομέα Βλάχος Δημήτριος
Προσπαθόπουλος Αλέξανδρος 2018-2019 Υλικά προσθετικής κατασκευής και διερεύνηση της συμπεριφοράς τους σε διάβρωση. Μιχαηλίδης Νικόλαος
Σταματέλλου Αντιόπη-Μαλβίνα 2018-2019 Πιεζοηλεκτρική συγκομιδή ενέργειας από μηχανική και ροϊκά επαγώμενη ταλάντωση. Κάλφας Ανέστης
Συμεωνίδου Μαρία 2018-2019 Απανθρακοποίηση κοινοτήτων καιο ομαδων καταναλωτών με χρήση μικροδικτύων και ενσωμάτωση τεχνολογιών καθαρού άνθρακα. Παπαδόπουλος Άγις
Καζεπίδης Παναγιώτης 2017-2018 Βελτιστοποίηση και έλεγχος διεργασιών δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα (CO2) με χρήση διφασικών διαλυτών. Σεφερλής Παναγιώτης
Μαμαρίκας - Ίτσιος Σωκράτης 2017-2018 Προσομοίωση ενεργειακής συμπεριφοράς ηλεκτροκίνητων οχημάτων και επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ντζιαχρήστος Λεωνίδας
Μπαμπαού Μιχαήλ 2017-2018 Βελτιστοποίηση και έλεγχος διεργασιών υδρογονοκατεργασίας για το σχεδιασμό ολοκληρωμένων βιοδιυλιστηρίων. Σεφερλής Παναγιώτης
Χατζηαγγελίδου Αναστασία 2017-2018 Μελέτη φαινομένων θερμορευστοδυναμικής σε σύγχρονα συστήματα παραγωγής ισχύος ταχείας απόκρισης. Κάλφας Ανέστης
Βλάχου Αφροδίτη 2016-2017 Ενσωμάτωση νανοσωματιδίων μετάλλων και οξειδίων τους σε πολυμερικές μήτρεςγια ανάπτυξη υλικών με στοχευμένες ιδιότητες. Μιχαηλίδης Νικόλαος
Δουλγέρης Στυλιανός 2016-2017 Βελτιστοποίηση της κατανάλωσης καυσίμου συστημάτων ισχύος ηλεκτρικών οχημάτων με δυνατότητα φόρτισης από το δίκτυο σε πραγματικές συνθήκες. Σαμαράς Ζήσης
Ζαχάρωφ Νικηφόρος-Γεώργιος 2016-2017 Ανπαπτυξη μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό των εκπομπών CO2 των αυτοκινήτων στα πλαίσια των εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Σαμαράς Ζήσης
Ζουμάκη Μαρία 2016-2017 Κατασκευή κελυφών από νάνο σύνθετα υλικά σε 3Δ εκτυπωτή για ακραίες συνθήκες περιβάλλοντος. Μανσούρ Γκαμπριέλ
Κάτσινος Αλέξανδρος 2016-2017 Προσομοίωση ροής και καύσης σε κύλινδρο πειραματικού μονοκύλινδρου κινητήρα ΜΕΚ. Τομπουλίδης Ανανίας
Λαδοβρέχης Κωνσταντίνος 2016-2017 Μη γραμμικές μερικές διαφορικές εξισώσεις στη φυσική στερεάς κατάστασης. Ρόθος Βασίλειος
Μαμούρη Πολυχρονία 2016-2017 Ανίχνευση βλαβών σε κιβώτια ταχυτήτων με μη καταστροφικές μεθόδους. Τσιάφης Ιωάννης
Μουζεβίρης Γεώργιος 2016-2017 Διερεύνηση ενεργειακών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη χρήση αντλιών θερμότητας σε συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού. Παπακώστας Κωνσταντίνος
Μπιζάκης Απόστολος 2016-2017 Βελτιστοποίηση λειτουργιών λιμενικών εγκαταστάσεων. Βλάχος Δημήτριος
Τολμαϊδης Σάββας 2016-2017 Εφαρμογή νανοσωματιδίων σε βιομηχανικά υλικά για πρόσδοση προηγμένων ιδιοτήτων. Μιχαηλίδης Νικόλαος
Τουμασάτος Ζήσιμος 2016-2017 Δειγματοληψία, μέτρηση και χαρακτηρισμός νανοσωματιδίων  καυσαερίου με μέγεθος μικρότερο των 30 nm. Ντζιαχρήστος Λεωνίδας
Χρυσαφίδου Ελένη 2016-2017 Τυποποίηση & οργάνωση σε ζητήματα υγιεινής & ασφάλειας, ακουστικής & ηχομόνωσης και ποιότητα αέρα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συνάρτηση με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Τσιάφης Ιωάννης
Αρβανίτης Σταύρος 2015-2016 Επιφανειακή προστασία υλικών από βιοδιάβρωση. Τσιπάς Δημήτριος
Γκουτζαμάνης Βασίλειος 2015-2016 Ανάπτυξη μοντέλων λειτουργίας ομόκεντρου περιστροφικού κινητήρα με αεριοστρόβιλο μικρής κλίμακας. Κάλφας Ανέστης
Κοσκοσίδης Αλκιβιάδης 2015-2016 Διοίοκηση εφοδιαστικών αλυσίδων στις μεταφορές πετρελαίου και φυσικού αερίου με δυναμική προσέγγιση. Γεωργιάδης Πάτροκλος
Μπίτος Χρήστος 2015-2016 How do cash & voucher programs affect supply chain operations? Γεωργιάδης Πάτροκλος
Ντινόπουλος Ιωάννης 2015-2016 Αριθμητικός προσδιορισμός της απόκρισης μηχανικών συστημάτων με στερεά και παραμορφώσιμα μέλη που υπόκεινται σε δεσμούς κίνησης. Νατσιάβας Σωτήριος
Πασσάς Παναγιώτης 2015-2016 Αριθμητικός προσδιορισμός της απόκρισης μηχανικών συστημάτων με παραμορφώσιμα μέλη. Νατσιάβας Σωτήριος
Φελέκη Ελένη 2015-2016 Ανάπτυξη μεθοδολογίας αποτίμησης της αειφορίας ως προυπόθεσης για στρατηγικό σχεδιασμό σε αστικές περιοχές. Μουσιόπουλος Νικόλαος
Γιαννάκης Ευστράτιος 2014-2015 Κόπωση καμπτικών ελατηρίων υψηλών αποδόσεων. Σαββαϊδης Γεώργιος
Εμμανουήλ Κωνσταντίνος 2014-2015 Μελέτη αεροπορικών συστημάτων πρόωσης διανεμημένης ισχύος με σύζευξη αεριοστροβίλων και ηλεκτρικών μηχανών. Κάλφας Ανέστης
Καπαρός-Τσάφος Παύλος 2014-2015 Αεροδυναμικός σχεδιασμός αεροσκαφών που θα επιχειρούν το 2050, με τεχνολογίες λεπτόπαχων και ευκαμπτων πτερύγων στρωτής ροής και κινητήρες προηγμένης τεχνολογίας. Υάκινθος Κυριάκος
Κατσιφαράκης Νικόλαος 2014-2015 Προσαρμοστική μοντελοποίηση με υβριδικούς αλγορίθμους σε προβλήματα περιβαλλοντικής πληροφορικής. Καρατζάς Κωνσταντίνος
Κατσώρας Ευθύμιος 2014-2015 Ανάπτυξη δυναμικών προτύπων διαχείρισης κινδύνων σε συστήματα εφοδιαστικής αλυσίδας κλειστού βρόγχου με διαδικασίες ανακατασκευής και ανακύκλωσης. Γεωργιάδης Πάτροκλος
Κοντσές Αναστάσιος 2014-2015 Μέθοδοι και τεχνικές για την αξιολόγηση σωματιδιακών εκπομπών οχημάτων με χρήση εναλλακτικών καυσίμων και εξελιγμένων συστημάτων αντιρρύπανσης. Ντζιαχρήστος Λεωνίδας
Κοντσές Δημήτριος 2014-2015 Ανάπτυξη αλγορίθμων εκτίμησης εκπομπών σωματιδίων με χρήση αισθητή καπνού για συστήματα αυτοδιάγνωσης αυτοκινήτων. Σαμαράς Ζήσης
Μητσουρίδης Μιχαήλ 2014-2015 Λειτουρία καταλυτικών σωματιδιακών φίλτρων στο καυσαέριο βενζινοκινητήρων. Κολτσάκης Γρηγόριος
Παπαθανασίου Παναγιώτης 2014-2015 Επίδραση ροικού πεδίου σε ακουστικά κύματα και ανάπτυξη μοντέλων επίλυσης με εφαρμογή σε ροόμετρα υπερήχων. Κάλφας Ανέστης
Σαλπιγγίδου Χριστίνα 2014-2015 Πρώιμος και προκαταρκτικός σχεδιασμός καινοτόμων θερμοδυναμικών κύκλων αεροπορικών κινητήρων για αεροσκάφη που θα επιχειρούν το 2050. Υάκινθος Κυριάκος
Στεργιάννη Ευλαμπια 2014-2015 Αυτοδιαγειρόμενες ταλαντώσεις κατά την κατεργασία. Τσιάφης Ιωάννης
Τασούλας Δημήτριος 2014-2015 Διερεύνηση μηχανισμών φθοράς επικαλυψεων σε θερμοκρασίες κοπής. Σκορδάρης Γεώργιος
Τσαγκάρης Απόστολος 2014-2015 Ανάπτυξη υβριδικού αλγορίθμου βελτιστοποίησης καθοδήγησης χωρικών μηχανισμών. Μανσούρ Γκαμπριέλ
Τσιόλιας Δημήτριος 2014-2015 Διαχείριση κινδύνου στη διαχείριση εφοδιαστικών αλυσίδων. Ιακώβου Ελευθέριος
Yakavenka Volha 2013-2014 Στρατηγικός σχεδιασμός δικτύου συνδιασμένων μεταφορών: Η περίπτωση της Λευκορωσίας. Ιακώβου Ελευθέριος
Αντωνιάδου Παναγιώτα 2013-2014 Τεχνικές παθητικού δροσισμού σε κτίρια μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. Παπαδόπουλος Άγις
Γερμακόπουλος Κωνσταντίνος 2013-2014 Μη-γραμμικός προβλεπτικός έλεγχος σε δυναμικά συστήματα. Σεφερλής Παναγιώτης
Γιαννακούδης Γαρύφαλλος 2013-2014 Βέλτιστος έλεγχος κυλιόμενου ορίζοντα σύνθετων δικτύων ενέργειας και εφοδιασμού. Σεφερλής Παναγιώτης
Ευσταθιάδης Θεόφιλος 2013-2014 Μελέτη χαρακτηριστικών  στροβίλου παραγωγής ισχύος για οργανικό κύκλο Rankine (ORC) χαμηλής ενθαλπίας. Κάλφας Ανέστης
Ξανθοπούλου Μαρία 2013-2014 Ανίχνευση βλαβών σε οδοντωτούς τροχούς με μη καταστροφικές μεθόδους. Τσιάφης Ιωάννης
Πανταζόπουλος Μάριος 2013-2014 Παραγωγή υλικών προηγμένων λειτουργικών χαρακτηριστικών με μεθόδους ταχείας προτυποποίησης. Μιχαηλίδης Νικόλαος
Παπάς Νικόλαος 2013-2014 Προσομοίωση και κατεργασία νανοσύνθετων και σύνθετων υλικών μεταλλικής μήτρας. Μανσούρ Γκαμπριέλ
Τζήκας Κωνσταντίνος 2013-2014 Ανάπτυξη και κατεργασία σύνθετων υλικών με ενισχυμένη μήτρα από μίκρο και νάνο σωματίδια. Μανσούρ Γκαμπριέλ
Τζιαντόπουλος Κωνσταντίνος 2013-2014 Πλαίσιο λήψης αποφάσεων για την αναδιαμόρφωση και διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας με την εφαρμογή της προσθετικής κατασκευής. Βλάχος Δημήτριος
Τριανταφυλλόπουλος Γιώργος 2013-2014 Διερεύνηση τεχνολογιών μείωσης της κατανάλωσης και των εκπομπών ρύπων από σύγχρονα επιβατηγά οχήματα σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Ντζιαχρήστος Λεωνίδας
Τσιμούρα Ιφιγένεια 2013-2014 Μελέτη των μεταβολών της θερμοκρασίας του εδάφους σε χαμηλά βάθη με στόχο την υποστήριξη ενεργειακών εφαρμογών. Τσιλιγκιρίδης Γεώργιος
Αγριανίδης Αναστάσιος 2012-2013 Βιοσύνθεση νανοσωματιδίων. Τσιπάς Δημήτριος
Γκρίνιας Κωνσταντίνος 2012-2013 Στρατηγική διοίκηση λιμένων ενταγμένων σε διεθνοποιημένες εφοδιαστικές αλυσίδες. Ιακώβου Ελευθέριος
Ζαρογιάννης Θεόδωρος 2012-2013 Development of working fluid mixtures for optimum process and control design. Σεφερλής Παναγιώτης
Κυριάκη Έλλη 2012-2013 Ενσωμάτωση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε κτίρια μηδενικής κατανάλωσης. Παπαδόπουλος Άγις
Μπασιακούλης Αλέξανδρος 2012-2013 Διερεύνηση του θραύσματος D του Μηχανισμού των Αντικυθήρων, κατασκευή φυσικού μοντέλου και προσομοίωση της λειτουργίας του και των προβλέψεων του ενταγμένου στο μηχανισμό. Ευσταθίου Κυριάκος
Τσίρλης Μιχαήλ 2012-2013 Παρασκευή μεταλλικών αφρών με ανάδευση τίγματος μετάλλων. Μιχαηλίδης Νικόλαος
Φαντέλ Εμμανουήλ 2012-2013 Εξέλιξη τεχνικών μορφοποιήσεων προηγμένων υλικών. Μανσούρ Γκαμπριέλ
Γαλλιός Νικόλαος 2011-2012 Σύνθετες δομές και κατασκευές για απορρόφηση μηχανικής ενέργειας με χρήση νανοτεχνολογίας. Τσιπάς Δημήτριος
Δημητριάδης Αθανάσιος 2011-2012 Πειραματική και θεωρητική διερεύνηση των επιπτώσεων των υδρογονομένων φυτικών ελαίων στα λειτουργικά χαρακτηριστικά των ΜΕΚ και των συστημάτων αντιρρύπανσής τους. Σαμαράς Ζήσης
Κούβαρης Παντελής 2011-2012 Παρασκευή νανοσωματιδίων με φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους. Τσιπάς Δημήτριος
Σάλτας Ηλίας 2011-2012 Επίδραση της σταθερότητας του βιοντίζελ στα συστήματα έγχυσης καυσίμου. Σαμαράς Ζήσης
Σαμαράς Χρήστος 2011-2012 Μοντελοποίηση μεσοκλίμακας της επίδρασης της κυκλοφοριακής συμφόρησης και ευφυών συστημάτων μεταφορών στην κατανάλωση ενέργειας και στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από οχήματα σε αστικά οδικά δίκτυα. Ντζιαχρήστος Λεωνίδας
Σιαμάς Ιωάννης 2011-2012 Αξιολόγηση και στρατηγικός σχεδιασμός εθνικού συστήματος logistics. Ιακώβου Ελευθέριος
Σμυρναίος Εμμανουήλ 2011-2012 Συμπεριφορά πορωδών υλικών σε έντονα φορτία κρούσης. Μιχαηλίδης Νικόλαος
Κοσμόπουλος Ιωάννης 2010-2011 Παραμετρική διερεύνηση συστημάτων κλιματισμού με αφυγραντικά μέσα. Παπακώστας Κωνσταντίνος
Κωνσταντινίδου Χριστίνα-Βασιλική 2010-2011 Μεθοδολογικη προσέγγιση σχεδιασμού κτιρίων δημοσίας χρήσης υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Παπαδόπουλος Άγις
Οικονομόπουλος Αντώνιος 2010-2011 Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση ηλιακού συστήματος για θέρμανση και ψύξη θερμοκηπίων. Τσιλιγκιρίδης Γεώργιος
Παγώνη Ειρήνη-Γραμματική 2010-2011 Ανάπτυξη δυναμικού προτύπου υλοποίησης τεχνικών έργων με τη μέθοδο σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου (ΣΔΙΤ). Γεωργιάδης Πάτροκλος
Ρήγα Μαρίνα 2010-2011 Τεχνολογίες πληροφορικής και υπολογιστική νοημοσύνη για υπηρεσίες συμμετοχικής περιβαλλοντικής παρακολούθησης. Καρατζάς Κωνσταντίνος
Τζιώγας Χαράλαμπος 2010-2011 Ανάπτυξη δυναμικού προσομοιωτικού προτύπου αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Γεωργιάδης Πάτροκλος
Partsch Daniel 2007-2008 Ποσοτικές μέθοδοι για την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα εφοδιαστικών αλυσίδων. Ιακώβου Ελευθέριος
Ευσταθίου Χρυστάλλα 2007-2008 Χαρακτηρισμός μηχανικών ιδιοτήτων επικαλύψεων, μέσω καινοτομικών μετρήσεων και λογισμικών. Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος
Κικίδης Παναγιώτης 2007-2008 Ενεργειακή ανάλυση κτιρίων με έμφαση στα σχολικά κτίρια. Παπακώστας Κωνσταντίνος
Παρασκευόπουλος Ηλίας 2007-2008 Θεωρητικός και αριθμητικός προσδιορισμός της απόκρισης σύνθετων μηχανικών συστημάτων με κινηματικούς περιορισμούς. Νατσιάβας Σωτήριος
Καρδιτσάς Στυλιανός 2006-2007 Πειραματική και θεωρητική διερεύνηση της μηχανικής συμπεριφοράς και αντοχής λεπτότοιχων κατασκευαστικών στοιχείων αντιρρυπαντικών διατάξεων κινητήρων. Σαββαϊδης Γεώργιος
Παπαγεωργίου Πέτρος 2006-2007 Ανάπτυξη σύνθετων υλικών μεταλλικής μήτρας με φυγοκεντρική τεχνική. Σκολιανός Στέφανος
Τρυφωνίδης Μιχαήλ 2006-2007 Μελέτη και προσομοίωση της αστοχίας των σημειακών συγκολλήσεων χαλύβων υπό συνθήκες δυναμικής φόρτισης. Σκολιανός Στέφανος
Γάτσιος Στυλιανός 2004-2005 Φθορά σημειακών επαφών. Μιχαηλίδης Αθανάσιος
Παπαναστασίου Νικόλαος 2004-2005 Παραγωγή και μελέτη ιδιοτήτων μεταλλικών αφρών. Τσιπάς Δημήτριος
Σάμπρης Αναστάσιος 2003-2004 Δοκιμασία επαναλαμβανόμενης κρούσης σε υψηλές θερμοκρασίες επικαλύψεων και υλικών κοπτικών εργαλείων. Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος
Λιούλας Σπυρίδων 2002-2003 Αναπτυξη και παρασκευή καινοτόμων πορόδων υλικών και χαρακτηρισμός για βιοϊατρικές εφαρμογές. Τσιπάς Δημήτριος
Σιδηρόπουλος Χρήστος 2002-2003 Μελέτη των πηγών αερίων ρύπων στην Ελλάδα και ανάπτυξη γενικού συστήματος απογραφής. Τσιλιγκιρίδης Γεώργιος
Ekhrawat Monir 1999-2000 Ανάλυση κύκλου ζωής υλικών και συστημάτων Τσιπάς Δημήτριος
Ππακωνσταντίνου Στυλιανός 1999-2000 Χήτευση με εξατμιζόμενο μοντέλο (Last foam casting). Σκολιανός Στέφανος
Κομπογιάννης Σπύρος 1996-1997 Χρησιμοποίηση κοπτικών εργαλείων με σκληρές λεπτές επικαλύψεις στο φραιζάρισμα με κύλιση οδοντώσεων. Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος