Υποψήφιοι Διδάκτορες

Έπώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Ακ. Έτος εγγραφής Θέμα Υπεύθυνος
Αλετράς Νικόλαος Ευάγγελος 2019-2020 Προσομοίωση λειτουργίας υβριδικών οχημάτων. Ντζιαχρήστος Λεωνίδας
Καψάλης Σταύρος Ιωάννης 2019-2020 Μέθοδοι βελτιστοποίησης με τη χρήση υπολογιστικής ρευστομηχανικής με εφαρμογή σε καινοτόμες πλατφόρμες μη επανδρωμένων αεροχημάτων. Υάκινθος Κυριάκος
Κούτρας Ευάγγελος Κωνσταντινος 2019-2020 Εφαρμογή μεθόδων συν-προσομοίωσης κωδίκων για δυναμική μηχανικών συστημάτων με πολλαπλά μέλη με κώδικες πεπερασμένων στοιχείων. Νατσιάβας Σωτήριος
Μπατσιούλα Μαρία Δημήτριος 2019-2020 Αξιοποίηση αγροτικών αποβλήτων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. Μουσιόπουλος Νικόλαος
Ράπκος Νικόλαος Ευάγγελος 2019-2020 Προσομοίωση διασποράς ρύπων στον απόρρου πλοίων Ντζιαχρήστος Λεωνίδας
Αρβανιτίδης Απόστολος Γεώργιος 2018-2019 Διάβρωση κόπωσης κραμάτων μνήμης σχήματος Μιχαηλίδης Νικόλαος
Βογιατζής Κωνσταντίνος Ευστάθιος 2018-2019 Βελτιστοποίηση της διαδικασίας παραγωγής και μορφοποίησης προϊόντων μέσω ανάπτυξης κώδικα επεξεργασίας ουδέτερων σχεδιαστικών αρχείων. Σκορδάρης Γεώργιος
Δημητρίου Ευγενία Ορέστης 2018-2019 Παρασκευή υπερσυμπυκνωμένων αιωρημάτων νανοσωματιδίων αργύρου και οξειδίου του χαλκού για τη χρήση σε εκτυπώσιμα αγώγιμα μελάνια. Μιχαηλίδης Νικόλαος
Δημόπουλος Θωμάς Νικόλαος 2018-2019 ΄Καινοτόμες τεχνικές ελέγχου ροής για την ευστάθεια και τον έλεγχο μη-επανδρωμένων αεροχημάτων. Υάκινθος Κυριάκος
Καραμάνος Ξενοφών Κωστάκης 2018-2019 Βέλτιστη πλοήγηση αυτόνομων οχημάτων σε βιομηχανικούς χώρους. Βλάχος Δημήτριος
Κάσσανδρος Θεοδόσιος Δημήτριος 2018-2019 Υπολογιστική ανάλυση, μοντελοποίηση και βελτιστοποίηση μετρήσεων ποιότητας ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος. Καρατζάς Κωνσταντίνος
Καφετζής Αλέξανδρος Αθανάσιος 2018-2019 Προηγμένες τεχνικές ελέγχου σε συστήματα αποθήκευσης ενέργειας Σεφερλής Παναγιώτης
Κόμνος Δημήτριος Νικόλαος 2018-2019 Σύγκριση ενεργειακής κατανάλωσης τεχνολογιών οχημάτων υπό πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας. Ντζιαχρήστος Λεωνίδας
Κουπαράνης Στέφανος Αργύριος 2018-2019 Βελτιστοποίηση της κατεργαστικότητας μεταλλικών υλικών για ναυπηγικές κατασκευές με την κατάλληλη επιλογή εργαλείων με χρήση πειραματικών τεχνικών και μοντέλων πεπερασμένων στοιχείων. Στεργιούδη Φανή
Κούσιας Νικόλαος Δημήτριος 2018-2019 Ανάπτυξη συσκευών και μεθόδων για τη μέτρηση και τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής συγκέντρωσης παραγόντων επιβολής του κλίματος. Ντζιαχρήστος Λεωνίδας
Μαθιουδάκης Νικόλαος Κωνσταντίνος 2018-2019 Ανάπτυξη αλγορίθμων βελτιστοποίησης αεροδυναμικού σχεδιασμού και πρώιμης διαστασιολόγησης αεροσκαφών σταθερής πτέρυγας. Υάκινθος Κυριάκος
Μητρίδης Δημήτριος Σάββας 2018-2019 Ρευστοδυναμική-δομική ανάλυση για την ελαχιστοποίηση του βάρους και τη βελτιστοποίηση μη επανδρωμένων οχημάτων. Υάκινθος Κυριάκος
Μπαξεβάνη Αικατερίνη Ιωάννης 2018-2019 Επιφανειακή τροποποίηση μεταλλικών αφρών ανοικτού-κελιού για χρήση τους σε περιβαλλοντικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Στεργιούδη Φανή
Μπλιάμης Χρήστος Διονύσιος 2018-2019 Αεροδυναμική απόδοση αεροχημάτων σε ταχύτητες πτήσης που αναφέρονται σε συμπιεστή ροή. Υάκινθος Κυριάκος
Μπουμπάκης Απόστολος Ιωάννης 2018-2019 Bελτίωση της συμπεριφοράς φθοράς επικαλυμμένων κοπτικών εργαλείων μέσω κατάλληλης επιλογής των τεχνολογικών και γεωμετρικών παραμέτρων τους με τη χρήση πειραματικών και αναλυτικών μοντέλων πεπερασμένων στοιχείων. Σκορδάρης Γεώργιος
Μπουφινά Άννα Αναστάσιος 2018-2019 Παρασκευή και χαρακτηρισμός νανορευστών υψηλής αγωγιμότητας και σταθερότητας. Μιχαηλίδης Νικόλαος
Παπαδόπουλος Χαράλαμπος Ιωάννης 2018-2019 Μελέτη καινοτόμων τεχνικών παθητικού ελέγχου ροής σε εφαρμογές αεροναυτικής. Υάκινθος Κυριάκος
Παρασκευοπούλου Χριστίνα Στέφανος 2018-2019 Οργάνωση και διαχείριση βιώσιμων εφοδιαστικών αλυσίδων:  περίπτωση του αγροδιατροφικού τομέα Βλάχος Δημήτριος
Προσπαθόπουλος Αλέξανδρος Φαίδων 2018-2019 Υλικά προσθετικής κατασκευής και διερεύνηση της συμπεριφοράς τους σε διάβρωση. Μιχαηλίδης Νικόλαος
Σταματέλλου Αντιόπη-Μαλβίνα Αναστάσιος 2018-2019 Πιεζοηλεκτρική συγκομιδή ενέργειας από μηχανική και ροϊκά επαγώμενη ταλάντωση. Κάλφας Ανέστης
Συμεωνίδου Μαρία Μιχαήλ 2018-2019 Απανθρακοποίηση κοινοτήτων καιο ομαδων καταναλωτών με χρήση μικροδικτύων και ενσωμάτωση τεχνολογιών καθαρού άνθρακα. Παπαδόπουλος Άγις
Τζιόλας Βασίλειος Δημήτριος 2018-2019 Συνδιασμένη προσομοίωση κινητήρων και αντιρρυπαντικών διατάξεων για την πρόβλεψη εκπομπών ρύπων σε μεταβατική λειτουργία. Κολτσάκης Γρηγόριος
Καζεπίδης Παναγιώτης Χρήστος 2017-2018 Βελτιστοποίηση και έλεγχος διεργασιών δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα (CO2) με χρήση διφασικών διαλυτών. Σεφερλής Παναγιώτης
Μαμαρίκας - Ίτσιος Σωκράτης Χρήστος 2017-2018 Προσομοίωση ενεργειακής συμπεριφοράς ηλεκτροκίνητων οχημάτων και επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ντζιαχρήστος Λεωνίδας
Μπαμπαού Μιχαήλ Δημήτριος 2017-2018 Βελτιστοποίηση και έλεγχος διεργασιών υδρογονοκατεργασίας για το σχεδιασμό ολοκληρωμένων βιοδιυλιστηρίων. Σεφερλής Παναγιώτης
Χατζηαγγελίδου Αναστασία Νικόλαος 2017-2018 Μελέτη φαινομένων θερμορευστοδυναμικής σε σύγχρονα συστήματα παραγωγής ισχύος ταχείας απόκρισης. Κάλφας Ανέστης
Βλάχου Αφροδίτη Απόστολος 2016-2017 Ενσωμάτωση νανοσωματιδίων μετάλλων και οξειδίων τους σε πολυμερικές μήτρεςγια ανάπτυξη υλικών με στοχευμένες ιδιότητες. Μιχαηλίδης Νικόλαος
Δουλγέρης Στυλιανός Ευθύμιος 2016-2017 Βελτιστοποίηση της κατανάλωσης καυσίμου συστημάτων ισχύος ηλεκτρικών οχημάτων με δυνατότητα φόρτισης από το δίκτυο σε πραγματικές συνθήκες. Σαμαράς Ζήσης
Ζαχάρωφ Νικηφόρος-Γεώργιος Ιωάννης 2016-2017 Ανπαπτυξη μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό των εκπομπών CO2 των αυτοκινήτων στα πλαίσια των εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Σαμαράς Ζήσης
Ζουμάκη Μαρία Νικόλαος 2016-2017 Κατασκευή κελυφών από νάνο σύνθετα υλικά σε 3Δ εκτυπωτή για ακραίες συνθήκες περιβάλλοντος. Μανσούρ Γκαμπριέλ
Κάτσινος Αλέξανδρος Δημήτριος 2016-2017 Προσομοίωση ροής και καύσης σε κύλινδρο πειραματικού μονοκύλινδρου κινητήρα ΜΕΚ. Τομπουλίδης Ανανίας
Λαδοβρέχης Κωνσταντίνος   2016-2017 Μη γραμμικές μερικές διαφορικές εξισώσεις στη φυσική στερεάς κατάστασης. Ρόθος Βασίλειος
Μαμούρη Πολυχρονία Παύλος 2016-2017 Ανίχνευση βλαβών σε κιβώτια ταχυτήτων με μη καταστροφικές μεθόδους. Τσιάφης Ιωάννης
Μουζεβίρης Γεώργιος Αθανάσιος 2016-2017 Διερεύνηση ενεργειακών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη χρήση αντλιών θερμότητας σε συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού. Παπακώστας Κωνσταντίνος
Μπιζάκης Απόστολος Γεώργιος 2016-2017 Βελτιστοποίηση λειτουργιών λιμενικών εγκαταστάσεων. Βλάχος Δημήτριος
Τολμαϊδης Σάββας Παναγιώτης 2016-2017 Εφαρμογή νανοσωματιδίων σε βιομηχανικά υλικά για πρόσδοση προηγμένων ιδιοτήτων. Μιχαηλίδης Νικόλαος
Τουμασάτος Ζήσιμος Κοσμάς 2016-2017 Δειγματοληψία, μέτρηση και χαρακτηρισμός νανοσωματιδίων  καυσαερίου με μέγεθος μικρότερο των 30 nm. Ντζιαχρήστος Λεωνίδας
Χρυσαφίδου Ελένη Ευάγγελος 2016-2017 Τυποποίηση & οργάνωση σε ζητήματα υγιεινής & ασφάλειας, ακουστικής & ηχομόνωσης και ποιότητα αέρα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συνάρτηση με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Τσιάφης Ιωάννης
Αρβανίτης Σταύρος Νικόλαος 2015-2016 Επιφανειακή προστασία υλικών από βιοδιάβρωση. Τσιπάς Δημήτριος
Γκουτζαμάνης Βασίλειος Γιώργος 2015-2016 Ανάπτυξη μοντέλων λειτουργίας ομόκεντρου περιστροφικού κινητήρα με αεριοστρόβιλο μικρής κλίμακας. Κάλφας Ανέστης
Κοσκοσίδης Αλκιβιάδης Δημήτριος 2015-2016 Διοίοκηση εφοδιαστικών αλυσίδων στις μεταφορές πετρελαίου και φυσικού αερίου με δυναμική προσέγγιση. Γεωργιάδης Πάτροκλος
Μπίτος Χρήστος Κωνσταντίνος 2015-2016 How do cash & voucher programs affect supply chain operations? Γεωργιάδης Πάτροκλος
Ντινόπουλος Ιωάννης Ματθαίος 2015-2016 Αριθμητικός προσδιορισμός της απόκρισης μηχανικών συστημάτων με στερεά και παραμορφώσιμα μέλη που υπόκεινται σε δεσμούς κίνησης. Νατσιάβας Σωτήριος
Πασσάς Παναγιώτης Νικόλαος 2015-2016 Αριθμητικός προσδιορισμός της απόκρισης μηχανικών συστημάτων με παραμορφώσιμα μέλη. Νατσιάβας Σωτήριος
Φελέκη Ελένη Παναγιώτης 2015-2016 Ανάπτυξη μεθοδολογίας αποτίμησης της αειφορίας ως προυπόθεσης για στρατηγικό σχεδιασμό σε αστικές περιοχές. Μουσιόπουλος Νικόλαος
Γιαννάκης Ευστράτιος Παναγής 2014-2015 Κόπωση καμπτικών ελατηρίων υψηλών αποδόσεων. Σαββαϊδης Γεώργιος
Εμμανουήλ Κωνσταντίνος Ιωάννης 2014-2015 Μελέτη αεροπορικών συστημάτων πρόωσης διανεμημένης ισχύος με σύζευξη αεριοστροβίλων και ηλεκτρικών μηχανών. Κάλφας Ανέστης
Καπαρός-Τσάφος Παύλος Ευάγγελος 2014-2015 Αεροδυναμικός σχεδιασμός αεροσκαφών που θα επιχειρούν το 2050, με τεχνολογίες λεπτόπαχων και ευκαμπτων πτερύγων στρωτής ροής και κινητήρες προηγμένης τεχνολογίας. Υάκινθος Κυριάκος
Κατσιφαράκης Νικόλαος Κωνσταντίνος 2014-2015 Προσαρμοστική μοντελοποίηση με υβριδικούς αλγορίθμους σε προβλήματα περιβαλλοντικής πληροφορικής. Καρατζάς Κωνσταντίνος
Κατσώρας Ευθύμιος Γεώργιος 2014-2015 Ανάπτυξη δυναμικών προτύπων διαχείρισης κινδύνων σε συστήματα εφοδιαστικής αλυσίδας κλειστού βρόγχου με διαδικασίες ανακατασκευής και ανακύκλωσης. Γεωργιάδης Πάτροκλος
Κοντσές Δημήτριος Παναγιώτης 2014-2015 Ανάπτυξη αλγορίθμων εκτίμησης εκπομπών σωματιδίων με χρήση αισθητή καπνού για συστήματα αυτοδιάγνωσης αυτοκινήτων. Σαμαράς Ζήσης
Μητσουρίδης Μιχαήλ Ανδρέας 2014-2015 Λειτουρία καταλυτικών σωματιδιακών φίλτρων στο καυσαέριο βενζινοκινητήρων. Κολτσάκης Γρηγόριος
Παπαθανασίου Παναγιώτης Γεώργιος 2014-2015 Επίδραση ροικού πεδίου σε ακουστικά κύματα και ανάπτυξη μοντέλων επίλυσης με εφαρμογή σε ροόμετρα υπερήχων. Κάλφας Ανέστης
Στεργιάννη Ευλαμπια Αθανάσιος 2014-2015 Αυτοδιαγειρόμενες ταλαντώσεις κατά την κατεργασία. Τσιάφης Ιωάννης
Τασούλας Δημήτριος Ανάργυρος 2014-2015 Διερεύνηση μηχανισμών φθοράς επικαλυψεων σε θερμοκρασίες κοπής. Σκορδάρης Γεώργιος
Τσαγκάρης Απόστολος Κωνσταντίνος 2014-2015 Ανάπτυξη υβριδικού αλγορίθμου βελτιστοποίησης καθοδήγησης χωρικών μηχανισμών. Μανσούρ Γκαμπριέλ
Τσιόλιας Δημήτριος Γεώργιος 2014-2015 Διαχείριση κινδύνου στη διαχείριση εφοδιαστικών αλυσίδων. Ιακώβου Ελευθέριος
Yakavenka Volha Aliaksandr 2013-2014 Στρατηγικός σχεδιασμός δικτύου συνδιασμένων μεταφορών: Η περίπτωση της Λευκορωσίας. Ιακώβου Ελευθέριος
Γερμακόπουλος Κωνσταντίνος Σταύρος 2013-2014 Μη-γραμμικός προβλεπτικός έλεγχος σε δυναμικά συστήματα. Σεφερλής Παναγιώτης
Γιαννακούδης Γαρύφαλλος Ιωάννης 2013-2014 Βέλτιστος έλεγχος κυλιόμενου ορίζοντα σύνθετων δικτύων ενέργειας και εφοδιασμού. Σεφερλής Παναγιώτης
Ευσταθιάδης Θεόφιλος Γεώργιος 2013-2014 Μελέτη χαρακτηριστικών  στροβίλου παραγωγής ισχύος για οργανικό κύκλο Rankine (ORC) χαμηλής ενθαλπίας. Κάλφας Ανέστης
Ξανθοπούλου Μαρία Αθανάσιος 2013-2014 Ανίχνευση βλαβών σε οδοντωτούς τροχούς με μη καταστροφικές μεθόδους. Τσιάφης Ιωάννης
Πανταζόπουλος Μάριος Σταύρος 2013-2014 Παραγωγή υλικών προηγμένων λειτουργικών χαρακτηριστικών με μεθόδους ταχείας προτυποποίησης. Μιχαηλίδης Νικόλαος
Παπάς Νικόλαος Δημήτριος-Σταύρος 2013-2014 Προσομοίωση και κατεργασία νανοσύνθετων και σύνθετων υλικών μεταλλικής μήτρας. Μανσούρ Γκαμπριέλ
Τζήκας Κωνσταντίνος Χρήστος 2013-2014 Ανάπτυξη και κατεργασία σύνθετων υλικών με ενισχυμένη μήτρα από μίκρο και νάνο σωματίδια. Μανσούρ Γκαμπριέλ
Τζιαντόπουλος Κωνσταντίνος Γεώργιος 2013-2014 Πλαίσιο λήψης αποφάσεων για την αναδιαμόρφωση και διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας με την εφαρμογή της προσθετικής κατασκευής. Βλάχος Δημήτριος
Τσιμούρα Ιφιγένεια Δημήτριος 2013-2014 Μελέτη των μεταβολών της θερμοκρασίας του εδάφους σε χαμηλά βάθη με στόχο την υποστήριξη ενεργειακών εφαρμογών. Τσιλιγκιρίδης Γεώργιος
Αγριανίδης Αναστάσιος Παύλος 2012-2013 Βιοσύνθεση νανοσωματιδίων Τσιπάς Δημήτριος
Γκρίνιας Κωνσταντίνος Δημήτριος 2012-2013 Στρατηγική διοίκηση λιμένων ενταγμένων σε διεθνοποιημένες εφοδιαστικές αλυσίδες. Ιακώβου Ελευθέριος
Κυριάκη Έλλη Νικόλαος 2012-2013 Ενσωμάτωση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε κτίρια μηδενικής κατανάλωσης. Παπαδόπουλος Άγις
Μπασιακούλης Αλέξανδρος Κωνσταντίνος 2012-2013 Διερεύνηση του θραύσματος D του Μηχανισμού των Αντικυθήρων, κατασκευή φυσικού μοντέλου και προσομοίωση της λειτουργίας του και των προβλέψεων του ενταγμένου στο μηχανισμό. Ευσταθίου Κυριάκος
Τσίρλης Μιχαήλ Παναγιώτης 2012-2013 Παρασκευή μεταλλικών αφρών με ανάδευση τίγματος μετάλλων. Μιχαηλίδης Νικόλαος
Φαντέλ Εμμανουήλ Ελιέ 2012-2013 Εξέλιξη τεχνικών μορφοποιήσεων προηγμένων υλικών. Μανσούρ Γκαμπριέλ
Γαλλιός Νικόλαος Βασίλειος 2011-2012 Σύνθετες δομές και κατασκευές για απορρόφηση μηχανικής ενέργειας με χρήση νανοτεχνολογίας. Τσιπάς Δημήτριος
Δημητριάδης Αθανάσιος Χαράλαμπος 2011-2012 Πειραματική και θεωρητική διερεύνηση των επιπτώσεων των υδρογονομένων φυτικών ελαίων στα λειτουργικά χαρακτηριστικά των ΜΕΚ και των συστημάτων αντιρρύπανσής τους. Σαμαράς Ζήσης
Κούβαρης Παντελής Μιχαήλ 2011-2012 Παρασκευή νανοσωματιδίων με φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους. Τσιπάς Δημήτριος
Σάλτας Ηλίας Ευστάθιος 2011-2012 Επίδραση της σταθερότητας του βιοντίζελ στα συστήματα έγχυσης καυσίμου. Σαμαράς Ζήσης
Σαμαράς Χρήστος Ευάγγελος 2011-2012 Μοντελοποίηση μεσοκλίμακας της επίδρασης της κυκλοφοριακής συμφόρησης και ευφυών συστημάτων μεταφορών στην κατανάλωση ενέργειας και στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από οχήματα σε αστικά οδικά δίκτυα. Ντζιαχρήστος Λεωνίδας
Σιαμάς Ιωάννης Παναγιώτης 2011-2012 Αξιολόγηση και στρατηγικός σχεδιασμός εθνικού συστήματος logistics. Ιακώβου Ελευθέριος
Σμυρναίος Εμμανουήλ Γεώργιος 2011-2012 Συμπεριφορά πορωδών υλικών σε έντονα φορτία κρούσης. Μιχαηλίδης Νικόλαος
Κοσμόπουλος Ιωάννης Παναγιώτης 2010-2011 Παραμετρική διερεύνηση συστημάτων κλιματισμού με αφυγραντικά μέσα. Παπακώστας Κωνσταντίνος
Κωνσταντινίδου Χριστίνα-Βασιλική Αντώνιος 2010-2011 Μεθοδολογικη προσέγγιση σχεδιασμού κτιρίων δημοσίας χρήσης υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Παπαδόπουλος Άγις
Οικονομόπουλος Αντώνιος Νικόλαος 2010-2011 Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση ηλιακού συστήματος για θέρμανση και ψύξη θερμοκηπίων. Τσιλιγκιρίδης Γεώργιος
Ρήγα Μαρίνα Κωνσταντίνος 2010-2011 Τεχνολογίες πληροφορικής και υπολογιστική νοημοσύνη για υπηρεσίες συμμετοχικής περιβαλλοντικής παρακολούθησης. Καρατζάς Κωνσταντίνος
Τζιώγας Χαράλαμπος Αθανάσιος 2010-2011 Ανάπτυξη δυναμικού προσομοιωτικού προτύπου αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Γεωργιάδης Πάτροκλος
Partsch Daniel Wolfgang 2007-2008 Ποσοτικές μέθοδοι για την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα εφοδιαστικών αλυσίδων. Ιακώβου Ελευθέριος
Ευσταθίου Χρυστάλλα Κυριάκος 2007-2008 Χαρακτηρισμός μηχανικών ιδιοτήτων επικαλύψεων, μέσω καινοτομικών μετρήσεων και λογισμικών. Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος
Κικίδης Παναγιώτης Σπυρίδων 2007-2008 Ενεργειακή ανάλυση κτιρίων με έμφαση στα σχολικά κτίρια. Παπακώστας Κωνσταντίνος
Παρασκευόπουλος Ηλίας Αλέξανδρος 2007-2008 Θεωρητικός και αριθμητικός προσδιορισμός της απόκρισης σύνθετων μηχανικών συστημάτων με κινηματικούς περιορισμούς. Νατσιάβας Σωτήριος
Καρδιτσάς Στυλιανός Γεώργιος 2006-2007 Πειραματική και θεωρητική διερεύνηση της μηχανικής συμπεριφοράς και αντοχής λεπτότοιχων κατασκευαστικών στοιχείων αντιρρυπαντικών διατάξεων κινητήρων. Σαββαϊδης Γεώργιος
Παπαγεωργίου Πέτρος   2006-2007 Ανάπτυξη σύνθετων υλικών μεταλλικής μήτρας με φυγοκεντρική τεχνική. Σκολιανός Στέφανος
Τρυφωνίδης Μιχαήλ Λάζαρος 2006-2007 Μελέτη και προσομοίωση της αστοχίας των σημειακών συγκολλήσεων χαλύβων υπό συνθήκες δυναμικής φόρτισης. Σκολιανός Στέφανος
Γάτσιος Στυλιανός Παναγιώτης 2004-2005 Φθορά σημειακών επαφών. Μιχαηλίδης Αθανάσιος
Παπαναστασίου Νικόλαος Δημήτριος 2004-2005 Παραγωγή και μελέτη ιδιοτήτων μεταλλικών αφρών. Τσιπάς Δημήτριος
Σάμπρης Αναστάσιος Κωνσταντίνος 2003-2004 Δοκιμασία επαναλαμβανόμενης κρούσης σε υψηλές θερμοκρασίες επικαλύψεων και υλικών κοπτικών εργαλείων. Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος
Λιούλας Σπυρίδων Χρήστος 2002-2003 Αναπτυξη και παρασκευή καινοτόμων πορόδων υλικών και χαρακτηρισμός για βιοϊατρικές εφαρμογές. Τσιπάς Δημήτριος
Σιδηρόπουλος Χρήστος Χαράλαμπος 2002-2003 Μελέτη των πηγών αερίων ρύπων στην Ελλάδα και ανάπτυξη γενικού συστήματος απογραφής. Τσιλιγκιρίδης Γεώργιος
Ekhrawat Monir Mohamed 1999-2000 Ανάλυση κύκλου ζωής υλικών και συστημάτων Τσιπάς Δημήτριος
Παπακωνσταντίνου Στυλιανός Δημήτριος 1999-2000 Χήτευση με εξατμιζόμενο μοντέλο (Last foam casting). Σκολιανός Στέφανος
Κομπογιάννης Σπύρος Κωνσταντίνος 1996-1997 Χρησιμοποίηση κοπτικών εργαλείων με σκληρές λεπτές επικαλύψεις στο φραιζάρισμα με κύλιση οδοντώσεων. Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος