Υποψήφιοι Διδάκτορες

Έπώνυμο

Όνομα

Πατρώνυμο

Ακ. Έτος εγγραφής

Θέμα

Υπεύθυνος

Αλετράς

Νικόλαος

Ευάγγελος

2019-2020

Προσομοίωση λειτουργίας υβριδικών οχημάτων.

Ντζιαχρήστος Λεωνίδας

Καψάλης

Σταύρος

Ιωάννης

2019-2020

Μέθοδοι βελτιστοποίησης με τη χρήση υπολογιστικής ρευστομηχανικής με εφαρμογή σε καινοτόμες πλατφόρμες μη επανδρωμένων αεροχημάτων.

Υάκινθος Κυριάκος

Ράπκος

Νικόλαος

Ευάγγελος

2019-2020

Προσομοίωση διασποράς ρύπων στον απόρρου πλοίων

Ντζιαχρήστος Λεωνίδας

Κανάτας

Απόστολος

Αθανάσιος

2019-2020

Ηλεκτροχημική και θερμική συμπεριφορά συσσωρευτών ιόντων Λιθίου ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

Κολτσάκης Γρηγόριος

Κουαλιαρέλλα

Άλντο

Αντώνιο

2019-2020

3D εκτύπωση υλικών μνήμης σχήματος

Μιχαηλίδης Νικόλαος

Μπεσίνας

Δημήτριος

Εμμανουήλ

2019-2020

Ολοκληρωμένη διαχείριση θερμότητας σε οχήματα χαμηλών εκπομπών ρύπων.

Κολτσάκης Γρηγόριος

Κούτρας

Ευάγγελος

Κωνσταντινος

2019-2020

Εφαρμογή μεθόδων συν-προσομοίωσης κωδίκων για δυναμική μηχανικών συστημάτων με πολλαπλά μέλη με κώδικες πεπερασμένων στοιχείων.

Νατσιάβας Σωτήριος

Μπατσιούλα

Μαρία

Δημήτριος

2019-2020

Αξιοποίηση αγροτικών αποβλήτων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.

Μουσιόπουλος Νικόλαος

Μπόικος

Χρήστος-Καλλίνικος

Αθανάσιος

2019-2020

Αποτίμηση επιπτώσεων ναυτιλιακών εκπομπών στην ποιότητα αέρα αστικών περιοχών με χρήση αριθμητικών προτύπων μεγάλων δινών για την προσομοίωση των φαινομένων μεταφοράς στην ατμόσφαιρα.

Ντζιαχρήστος Λεωνίδας

Δημόπουλος

Θωμάς

Νικόλαος

2018-2019

Καινοτόμες τεχνικές ελέγχου ροής για την ευστάθεια και τον έλεγχο μη-επανδρωμένων αεροχημάτων.

Υάκινθος Κυριάκος

Καφετζής

Αλέξανδρος

Αθανάσιος

2018-2019

Προηγμένες τεχνικές ελέγχου σε συστήματα αποθήκευσης ενέργειας

Σεφερλής Παναγιώτης

Μητρίδης

Δημήτριος

Σάββας

2018-2019

Ρευστοδυναμική-δομική ανάλυση για την ελαχιστοποίηση του βάρους και τη βελτιστοποίηση μη επανδρωμένων οχημάτων.

Υάκινθος Κυριάκος

Αρβανιτίδης

Απόστολος

Γεώργιος

2018-2019

Διάβρωση κόπωσης κραμάτων μνήμης σχήματος

Μιχαηλίδης Νικόλαος

Καραμάνος

Ξενοφών

Κωστάκης

2018-2019

Βέλτιστη πλοήγηση αυτόνομων οχημάτων σε βιομηχανικούς χώρους.

Βλάχος Δημήτριος

Τζιόλας

Βασίλειος

Δημήτριος

2018-2019

Συνδιασμένη προσομοίωση κινητήρων και αντιρρυπαντικών διατάξεων για την πρόβλεψη εκπομπών ρύπων σε μεταβατική λειτουργία.

Κολτσάκης Γρηγόριος

Μπλιάμης

Χρήστος

Διονύσιος

2018-2019

Αεροδυναμική απόδοση αεροχημάτων σε ταχύτητες πτήσης που αναφέρονται σε συμπιεστή ροή.

Υάκινθος Κυριάκος

Δημητρίου

Ευγενία

Ορέστης

2018-2019

Παρασκευή υπερσυμπυκνωμένων αιωρημάτων νανοσωματιδίων αργύρου και οξειδίου του χαλκού για τη χρήση σε εκτυπώσιμα αγώγιμα μελάνια.

Μιχαηλίδης Νικόλαος

Μαθιουδάκης

Νικόλαος

Κωνσταντίνος

2018-2019

Ανάπτυξη αλγορίθμων βελτιστοποίησης αεροδυναμικού σχεδιασμού και πρώιμης διαστασιολόγησης αεροσκαφών σταθερής πτέρυγας.

Υάκινθος Κυριάκος

Προσπαθόπουλος

Αλέξανδρος

Φαίδων

2018-2019

Υλικά προσθετικής κατασκευής και διερεύνηση της συμπεριφοράς τους σε διάβρωση.

Μιχαηλίδης Νικόλαος

Κόμνος

Δημήτριος

Νικόλαος

2018-2019

Σύγκριση ενεργειακής κατανάλωσης τεχνολογιών οχημάτων υπό πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας.

Ντζιαχρήστος Λεωνίδας

Κάσσανδρος

Θεοδόσιος

Δημήτριος

2018-2019

Υπολογιστική ανάλυση, μοντελοποίηση και βελτιστοποίηση μετρήσεων ποιότητας ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος.

Καρατζάς Κωνσταντίνος

Παπαδόπουλος

Χαράλαμπος

Ιωάννης

2018-2019

Μελέτη καινοτόμων τεχνικών παθητικού ελέγχου ροής σε εφαρμογές αεροναυτικής.

Υάκινθος Κυριάκος

Σταματέλλου

Αντιόπη-Μαλβίνα

Αναστάσιος

2018-2019

Πιεζοηλεκτρική συγκομιδή ενέργειας από μηχανική και ροϊκά επαγώμενη ταλάντωση.

Κάλφας Ανέστης

Συμεωνίδου

Μαρία

Μιχαήλ

2018-2019

Απανθρακοποίηση κοινοτήτων καιο ομαδων καταναλωτών με χρήση μικροδικτύων και ενσωμάτωση τεχνολογιών καθαρού άνθρακα.

Παπαδόπουλος Άγις

Μπουμπάκης

Απόστολος

Ιωάννης

2018-2019

Bελτίωση της συμπεριφοράς φθοράς επικαλυμμένων κοπτικών εργαλείων μέσω κατάλληλης επιλογής των τεχνολογικών και γεωμετρικών παραμέτρων τους με τη χρήση πειραματικών και αναλυτικών μοντέλων πεπερασμένων στοιχείων.

Σκορδάρης Γεώργιος

Παρασκευοπούλου

Χριστίνα

Στέφανος

2018-2019

Οργάνωση και διαχείριση βιώσιμων εφοδιαστικών αλυσίδων:  περίπτωση του αγροδιατροφικού τομέα

Βλάχος Δημήτριος

Μπαξεβάνη

Αικατερίνη

Ιωάννης

2018-2019

Επιφανειακή τροποποίηση μεταλλικών αφρών ανοικτού-κελιού για χρήση τους σε περιβαλλοντικές και βιομηχανικές εφαρμογές.

Στεργιούδη Φανή

Κούσιας

Νικόλαος

Δημήτριος

2018-2019

Ανάπτυξη συσκευών και μεθόδων για τη μέτρηση και τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής συγκέντρωσης παραγόντων επιβολής του κλίματος.

Ντζιαχρήστος Λεωνίδας

Βογιατζής

Κωνσταντίνος

Ευστάθιος

2018-2019

Βελτιστοποίηση της διαδικασίας παραγωγής και μορφοποίησης προϊόντων μέσω ανάπτυξης κώδικα επεξεργασίας ουδέτερων σχεδιαστικών αρχείων.

Σκορδάρης Γεώργιος

Κουπαράνης

Στέφανος

Αργύριος

2018-2019

Βελτιστοποίηση της κατεργαστικότητας μεταλλικών υλικών για ναυπηγικές κατασκευές με την κατάλληλη επιλογή εργαλείων με χρήση πειραματικών τεχνικών και μοντέλων πεπερασμένων στοιχείων.

Στεργιούδη Φανή

Μπουφινά

Άννα

Αναστάσιος

2018-2019

Παρασκευή και χαρακτηρισμός νανορευστών υψηλής αγωγιμότητας και σταθερότητας.

Μιχαηλίδης Νικόλαος

Χατζηαγγελίδου

Αναστασία

Νικόλαος

2017-2018

Μελέτη φαινομένων θερμορευστοδυναμικής σε σύγχρονα συστήματα παραγωγής ισχύος ταχείας απόκρισης.

Κάλφας Ανέστης

Μαμαρίκας - Ίτσιος

Σωκράτης

Χρήστος

2017-2018

Προσομοίωση ενεργειακής συμπεριφοράς ηλεκτροκίνητων οχημάτων και επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Ντζιαχρήστος Λεωνίδας

Μπαμπαού

Μιχαήλ

Δημήτριος

2017-2018

Βελτιστοποίηση και έλεγχος διεργασιών υδρογονοκατεργασίας για το σχεδιασμό ολοκληρωμένων βιοδιυλιστηρίων.

Σεφερλής Παναγιώτης

Καζεπίδης

Παναγιώτης

Χρήστος

2017-2018

Βελτιστοποίηση και έλεγχος διεργασιών δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα (CO2) με χρήση διφασικών διαλυτών.

Σεφερλής Παναγιώτης

Ζαχάρωφ

Νικηφόρος-Γεώργιος

Ιωάννης

2016-2017

Ανπαπτυξη μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό των εκπομπών CO2 των αυτοκινήτων στα πλαίσια των εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης.

Σαμαράς Ζήσης

Λαδοβρέχης

Κωνσταντίνος

 

2016-2017

Μη γραμμικές μερικές διαφορικές εξισώσεις στη φυσική στερεάς κατάστασης.

Ρόθος Βασίλειος

Χρυσαφίδου

Ελένη

Ευάγγελος

2016-2017

Τυποποίηση & οργάνωση σε ζητήματα υγιεινής & ασφάλειας, ακουστικής & ηχομόνωσης και ποιότητα αέρα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συνάρτηση με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.

Τσιάφης Ιωάννης

Μαμούρη

Πολυχρονία

Παύλος

2016-2017

Ανίχνευση βλαβών σε κιβώτια ταχυτήτων με μη καταστροφικές μεθόδους.

Τσιάφης Ιωάννης

Κάτσινος

Αλέξανδρος

Δημήτριος

2016-2017

Προσομοίωση ροής και καύσης σε κύλινδρο πειραματικού μονοκύλινδρου κινητήρα ΜΕΚ.

Τομπουλίδης Ανανίας

Βλάχου

Αφροδίτη

Απόστολος

2016-2017

Ενσωμάτωση νανοσωματιδίων μετάλλων και οξειδίων τους σε πολυμερικές μήτρεςγια ανάπτυξη υλικών με στοχευμένες ιδιότητες.

Μιχαηλίδης Νικόλαος

Μπιζάκης

Απόστολος

Γεώργιος

2016-2017

Βελτιστοποίηση λειτουργιών λιμενικών εγκαταστάσεων.

Βλάχος Δημήτριος

Τουμασάτος

Ζήσιμος

Κοσμάς

2016-2017

Δειγματοληψία, μέτρηση και χαρακτηρισμός νανοσωματιδίων  καυσαερίου με μέγεθος μικρότερο των 30 nm.

Ντζιαχρήστος Λεωνίδας

Τολμαϊδης

Σάββας

Παναγιώτης

2016-2017

Εφαρμογή νανοσωματιδίων σε βιομηχανικά υλικά για πρόσδοση προηγμένων ιδιοτήτων.

Μιχαηλίδης Νικόλαος

Δουλγέρης

Στυλιανός

Ευθύμιος

2016-2017

Βελτιστοποίηση της κατανάλωσης καυσίμου συστημάτων ισχύος ηλεκτρικών οχημάτων με δυνατότητα φόρτισης από το δίκτυο σε πραγματικές συνθήκες.

Σαμαράς Ζήσης

Μουζεβίρης

Γεώργιος

Αθανάσιος

2016-2017

Διερεύνηση ενεργειακών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη χρήση αντλιών θερμότητας σε συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού.

Παπακώστας Κωνσταντίνος

Ζουμάκη

Μαρία

Νικόλαος

2016-2017

Κατασκευή κελυφών από νάνο σύνθετα υλικά σε 3Δ εκτυπωτή για ακραίες συνθήκες περιβάλλοντος.

Μανσούρ Γκαμπριέλ

Κοσκοσίδης

Αλκιβιάδης

Δημήτριος

2015-2016

Διοίοκηση εφοδιαστικών αλυσίδων στις μεταφορές πετρελαίου και φυσικού αερίου με δυναμική προσέγγιση.

Γεωργιάδης Πάτροκλος

Μπίτος

Χρήστος

Κωνσταντίνος

2015-2016

How do cash & voucher programs affect supply chain operations?

Γεωργιάδης Πάτροκλος

Γκουτζαμάνης

Βασίλειος

Γιώργος

2015-2016

Ανάπτυξη μοντέλων λειτουργίας ομόκεντρου περιστροφικού κινητήρα με αεριοστρόβιλο μικρής κλίμακας.

Κάλφας Ανέστης

Αρβανίτης

Σταύρος

Νικόλαος

2015-2016

Επιφανειακή προστασία υλικών από βιοδιάβρωση.

Τσιπάς Δημήτριος

Πασσάς

Παναγιώτης

Νικόλαος

2015-2016

Αριθμητικός προσδιορισμός της απόκρισης μηχανικών συστημάτων με παραμορφώσιμα μέλη.

Νατσιάβας Σωτήριος

Ντινόπουλος

Ιωάννης

Ματθαίος

2015-2016

Αριθμητικός προσδιορισμός της απόκρισης μηχανικών συστημάτων με στερεά και παραμορφώσιμα μέλη που υπόκεινται σε δεσμούς κίνησης.

Νατσιάβας Σωτήριος

Τασούλας

Δημήτριος

Ανάργυρος

2014-2015

Διερεύνηση μηχανισμών φθοράς επικαλυψεων σε θερμοκρασίες κοπής.

Σκορδάρης Γεώργιος

Τσιόλιας

Δημήτριος

Γεώργιος

2014-2015

Διαχείριση κινδύνου στη διαχείριση εφοδιαστικών αλυσίδων.

Ιακώβου Ελευθέριος

Στεργιάννη

Ευλαμπια

Αθανάσιος

2014-2015

Αυτοδιαγειρόμενες ταλαντώσεις κατά την κατεργασία.

Τσιάφης Ιωάννης

Τσαγκάρης

Απόστολος

Κωνσταντίνος

2014-2015

Ανάπτυξη υβριδικού αλγορίθμου βελτιστοποίησης καθοδήγησης χωρικών μηχανισμών.

Μανσούρ Γκαμπριέλ

Κατσώρας

Ευθύμιος

Γεώργιος

2014-2015

Ανάπτυξη δυναμικών προτύπων διαχείρισης κινδύνων σε συστήματα εφοδιαστικής αλυσίδας κλειστού βρόγχου με διαδικασίες ανακατασκευής και ανακύκλωσης.

Γεωργιάδης Πάτροκλος

Καπαρός-Τσάφος

Παύλος

Ευάγγελος

2014-2015

Αεροδυναμικός σχεδιασμός αεροσκαφών που θα επιχειρούν το 2050, με τεχνολογίες λεπτόπαχων και ευκαμπτων πτερύγων στρωτής ροής και κινητήρες προηγμένης τεχνολογίας.

Υάκινθος Κυριάκος

Κατσιφαράκης

Νικόλαος

Κωνσταντίνος

2014-2015

Προσαρμοστική μοντελοποίηση με υβριδικούς αλγορίθμους σε προβλήματα περιβαλλοντικής πληροφορικής.

Καρατζάς Κωνσταντίνος

Μητσουρίδης

Μιχαήλ

Ανδρέας

2014-2015

Λειτουρία καταλυτικών σωματιδιακών φίλτρων στο καυσαέριο βενζινοκινητήρων.

Κολτσάκης Γρηγόριος

Γιαννάκης

Ευστράτιος

Παναγής

2014-2015

Κόπωση καμπτικών ελατηρίων υψηλών αποδόσεων.

Σαββαϊδης Γεώργιος

Εμμανουήλ

Κωνσταντίνος

Ιωάννης

2014-2015

Μελέτη αεροπορικών συστημάτων πρόωσης διανεμημένης ισχύος με σύζευξη αεριοστροβίλων και ηλεκτρικών μηχανών.

Κάλφας Ανέστης

Παπαθανασίου

Παναγιώτης

Γεώργιος

2014-2015

Επίδραση ροικού πεδίου σε ακουστικά κύματα και ανάπτυξη μοντέλων επίλυσης με εφαρμογή σε ροόμετρα υπερήχων.

Κάλφας Ανέστης

Τσιμούρα

Ιφιγένεια

Δημήτριος

2013-2014

Μελέτη των μεταβολών της θερμοκρασίας του εδάφους σε χαμηλά βάθη με στόχο την υποστήριξη ενεργειακών εφαρμογών.

Τσιλιγκιρίδης Γεώργιος

Τζήκας

Κωνσταντίνος

Χρήστος

2013-2014

Ανάπτυξη και κατεργασία σύνθετων υλικών με ενισχυμένη μήτρα από μίκρο και νάνο σωματίδια.

Μανσούρ Γκαμπριέλ

Τζιαντόπουλος

Κωνσταντίνος

Γεώργιος

2013-2014

Πλαίσιο λήψης αποφάσεων για την αναδιαμόρφωση και διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας με την εφαρμογή της προσθετικής κατασκευής.

Βλάχος Δημήτριος

Γερμακόπουλος

Κωνσταντίνος

Σταύρος

2013-2014

Μη-γραμμικός προβλεπτικός έλεγχος σε δυναμικά συστήματα.

Σεφερλής Παναγιώτης

Yakavenka

Volha

Aliaksandr

2013-2014

Στρατηγικός σχεδιασμός δικτύου συνδιασμένων μεταφορών: Η περίπτωση της Λευκορωσίας.

Ιακώβου Ελευθέριος

Ευσταθιάδης

Θεόφιλος

Γεώργιος

2013-2014

Μελέτη χαρακτηριστικών  στροβίλου παραγωγής ισχύος για οργανικό κύκλο Rankine (ORC) χαμηλής ενθαλπίας.

Κάλφας Ανέστης

Γιαννακούδης

Γαρύφαλλος

Ιωάννης

2013-2014

Βέλτιστος έλεγχος κυλιόμενου ορίζοντα σύνθετων δικτύων ενέργειας και εφοδιασμού.

Σεφερλής Παναγιώτης

Πανταζόπουλος

Μάριος

Σταύρος

2013-2014

Παραγωγή υλικών προηγμένων λειτουργικών χαρακτηριστικών με μεθόδους ταχείας προτυποποίησης.

Μιχαηλίδης Νικόλαος

Ξανθοπούλου

Μαρία

Αθανάσιος

2013-2014

Ανίχνευση βλαβών σε οδοντωτούς τροχούς με μη καταστροφικές μεθόδους.

Τσιάφης Ιωάννης

Παπάς

Νικόλαος

Δημήτριος-Σταύρος

2013-2014

Προσομοίωση και κατεργασία νανοσύνθετων και σύνθετων υλικών μεταλλικής μήτρας.

Μανσούρ Γκαμπριέλ

Φαντέλ

Εμμανουήλ

Ελιέ

2012-2013

Εξέλιξη τεχνικών μορφοποιήσεων προηγμένων υλικών.

Μανσούρ Γκαμπριέλ

Τσίρλης

Μιχαήλ

Παναγιώτης

2012-2013

Παρασκευή μεταλλικών αφρών με ανάδευση τίγματος μετάλλων.

Μιχαηλίδης Νικόλαος

Κυριάκη

Έλλη

Νικόλαος

2012-2013

Ενσωμάτωση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε κτίρια μηδενικής κατανάλωσης.

Παπαδόπουλος Άγις

Αγριανίδης

Αναστάσιος

Παύλος

2012-2013

Βιοσύνθεση νανοσωματιδίων

Τσιπάς Δημήτριος

Γκρίνιας

Κωνσταντίνος

Δημήτριος

2012-2013

Στρατηγική διοίκηση λιμένων ενταγμένων σε διεθνοποιημένες εφοδιαστικές αλυσίδες.

Ιακώβου Ελευθέριος

Μπασιακούλης

Αλέξανδρος

Κωνσταντίνος

2012-2013

Διερεύνηση του θραύσματος D του Μηχανισμού των Αντικυθήρων, κατασκευή φυσικού μοντέλου και προσομοίωση της λειτουργίας του και των προβλέψεων του ενταγμένου στο μηχανισμό.

Ευσταθίου Κυριάκος

Σάλτας

Ηλίας

Ευστάθιος

2011-2012

Επίδραση της σταθερότητας του βιοντίζελ στα συστήματα έγχυσης καυσίμου.

Σαμαράς Ζήσης

Σμυρναίος

Εμμανουήλ

Γεώργιος

2011-2012

Συμπεριφορά πορωδών υλικών σε έντονα φορτία κρούσης.

Μιχαηλίδης Νικόλαος

Σιαμάς

Ιωάννης

Παναγιώτης

2011-2012

Αξιολόγηση και στρατηγικός σχεδιασμός εθνικού συστήματος logistics.

Ιακώβου Ελευθέριος

Κούβαρης

Παντελής

Μιχαήλ

2011-2012

Παρασκευή νανοσωματιδίων με φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους.

Τσιπάς Δημήτριος

Γαλλιός

Νικόλαος

Βασίλειος

2011-2012

Σύνθετες δομές και κατασκευές για απορρόφηση μηχανικής ενέργειας με χρήση νανοτεχνολογίας.

Τσιπάς Δημήτριος

Δημητριάδης

Αθανάσιος

Χαράλαμπος

2011-2012

Πειραματική και θεωρητική διερεύνηση των επιπτώσεων των υδρογονομένων φυτικών ελαίων στα λειτουργικά χαρακτηριστικά των ΜΕΚ και των συστημάτων αντιρρύπανσής τους.

 

Σαμαράς Ζήσης

Σαμαράς

Χρήστος

Ευάγγελος

2011-2012

Μοντελοποίηση μεσοκλίμακας της επίδρασης της κυκλοφοριακής συμφόρησης και ευφυών συστημάτων μεταφορών στην κατανάλωση ενέργειας και στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από οχήματα σε αστικά οδικά δίκτυα.

Ντζιαχρήστος Λεωνίδας

Ρήγα

Μαρίνα

Κωνσταντίνος

2010-2011

Τεχνολογίες πληροφορικής και υπολογιστική νοημοσύνη για υπηρεσίες συμμετοχικής περιβαλλοντικής παρακολούθησης.

Καρατζάς Κωνσταντίνος

Κοσμόπουλος

Ιωάννης

Παναγιώτης

2010-2011

Παραμετρική διερεύνηση συστημάτων κλιματισμού με αφυγραντικά μέσα.

Παπακώστας Κωνσταντίνος

Οικονομόπουλος

Αντώνιος

Νικόλαος

2010-2011

Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση ηλιακού συστήματος για θέρμανση και ψύξη θερμοκηπίων.

Τσιλιγκιρίδης Γεώργιος

Partsch

Daniel

Wolfgang

2007-2008

Ποσοτικές μέθοδοι για την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα εφοδιαστικών αλυσίδων.

Ιακώβου Ελευθέριος

Παρασκευόπουλος

Ηλίας

Αλέξανδρος

2007-2008

Θεωρητικός και αριθμητικός προσδιορισμός της απόκρισης σύνθετων μηχανικών συστημάτων με κινηματικούς περιορισμούς.

Νατσιάβας Σωτήριος

Κικίδης

Παναγιώτης

Σπυρίδων

2007-2008

Ενεργειακή ανάλυση κτιρίων με έμφαση στα σχολικά κτίρια.

Παπακώστας Κωνσταντίνος

Ευσταθίου

Χρυστάλλα

Κυριάκος

2007-2008

Χαρακτηρισμός μηχανικών ιδιοτήτων επικαλύψεων, μέσω καινοτομικών μετρήσεων και λογισμικών.

Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος

Τρυφωνίδης

Μιχαήλ

Λάζαρος

2006-2007

Μελέτη και προσομοίωση της αστοχίας των σημειακών συγκολλήσεων χαλύβων υπό συνθήκες δυναμικής φόρτισης.

Σκολιανός Στέφανος

Καρδιτσάς

Στυλιανός

Γεώργιος

2006-2007

Πειραματική και θεωρητική διερεύνηση της μηχανικής συμπεριφοράς και αντοχής λεπτότοιχων κατασκευαστικών στοιχείων αντιρρυπαντικών διατάξεων κινητήρων.

Σαββαϊδης Γεώργιος

Παπαγεωργίου

Πέτρος

 

2006-2007

Ανάπτυξη σύνθετων υλικών μεταλλικής μήτρας με φυγοκεντρική τεχνική.

Σκολιανός Στέφανος

Γάτσιος

Στυλιανός

Παναγιώτης

2004-2005

Φθορά σημειακών επαφών.

Μιχαηλίδης Αθανάσιος

Παπαναστασίου

Νικόλαος

Δημήτριος

2004-2005

Παραγωγή και μελέτη ιδιοτήτων μεταλλικών αφρών.

Τσιπάς Δημήτριος

Σάμπρης

Αναστάσιος

Κωνσταντίνος

2003-2004

Δοκιμασία επαναλαμβανόμενης κρούσης σε υψηλές θερμοκρασίες επικαλύψεων και υλικών κοπτικών εργαλείων.

Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος

Σιδηρόπουλος

Χρήστος

Χαράλαμπος

2002-2003

Μελέτη των πηγών αερίων ρύπων στην Ελλάδα και ανάπτυξη γενικού συστήματος απογραφής.

Τσιλιγκιρίδης Γεώργιος

Λιούλας

Σπυρίδων

Χρήστος

2002-2003

Αναπτυξη και παρασκευή καινοτόμων πορόδων υλικών και χαρακτηρισμός για βιοϊατρικές εφαρμογές.

Τσιπάς Δημήτριος

Ekhrawat

Monir

Mohamed

1999-2000

Ανάλυση κύκλου ζωής υλικών και συστημάτων

Τσιπάς Δημήτριος

Παπακωνσταντίνου

Στυλιανός

Δημήτριος

1999-2000

Χήτευση με εξατμιζόμενο μοντέλο (Last foam casting).

Σκολιανός Στέφανος

Κομπογιάννης

Σπύρος

Κωνσταντίνος

1996-1997

Χρησιμοποίηση κοπτικών εργαλείων με σκληρές λεπτές επικαλύψεις στο φραιζάρισμα με κύλιση οδοντώσεων.

Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος