Ανδρεάδης Γεώργιος

Τίτλοι:

  • Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός (ΑΠΘ, 1983)
  • Διδάκτωρ Μηχανολόγος Μηχανικός (ΑΠΘ, 1998)
Βαθμίδα: 
Αναπληρωτής Καθηγητής
Ειδικότητα: 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Τηλέφωνο: 
+302310996355
Φαξ: 
+302310996059
Γραφείο: 
Κτίριο Ε14, 1ος όροφος
Ώρες Συνεργασίας: 
Δευτέρα 11:00-13:00
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 
  • Σχεδίαση με τη βοήθεια Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - CAD
  • Προγραμματισμός φάσεων κατεργασιών με τη βοήθεια Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - CAPP
  • WEB Based CAD/CAM
  • Αναπαράσταση δεδομένων σύμφωνα με το XML πρότυπο
  • Απεικόνιση σύνθετων δεδομένων στον παγκόσμιο ιστό (WEB)

Μαθήματα:

Κωδικός

Τίτλος

Ώρες

Εξάμηνο

ECTS

Τύπος

103

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ι

5

1

6

Υ

109

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΙ

5

2

6

Υ

346

ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΥΕΛΙΚΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΠΟ Η/Υ (CIM)

4

9

5

ΕΚ

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις: 

Andreadis Georgios (2015). A collaborative framework for social media aware manufacturing. Manufacturing Letters. τόμ.3 αρ.C σ.14-17.