1.4 Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας (ΕΜ)

Οριζόντιο μενού

Γενικά

 

Ιστορικό:

To Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1976 και ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1978. Κύριος σκοπός του εργαστηρίου είναι η παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, σε θέματα που άπτονται της επιστήμης και τεχνολογίας των υλικών. Το Εργαστήριο επίσης, μέσω των ερευνητικών του δραστηριοτήτων, στοχεύει στη μελέτη των ιδιοτήτων των υλικών και στην ανάπτυξη νέων υλικών που θα έχουν υψηλή προστιθέμενη αξία και άμεση εφαρμογή σε βιομηχανικές εφαρμογές. Στα πλαίσια αυτά το Εργαστήριο συμμετέχει σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα ενώ παρέχει επίσης και σχετικές υπηρεσίες.

  Υπηρεσίες:

Το Εργαστήριο στα πλαίσια συνεργασιών με βιομηχανικούς και άλλους φορείς παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Μεταλλογραφική ανάλυση και μελέτη μικροδομής
 • Μελέτες διάβρωσης και προστασίας υλικών
 • Επιλογή και αστοχία υλικών
 • Θερμικές κατεργασίες και μηχανική επιφανειών
 • Ανάπτυξη κραμάτων και χύτευση υλικών
 • Μελέτη συγκολλήσεων
 • Μηχανικές δοκιμές
 • Ανάλυση κύκλου ζωής των υλικών
Διευθυντής εργαστηρίου: 
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.): 
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.): 
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.): 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ): 
Υποψήφιοι Διδάκτορες: 
 1. Αρβανιτίδης Απόστολος, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ, MSc
 2. Βλάχου Αφροδίτη, Πτυχίο Χημικού, MSc
 3. Γαλλιός Νικόλαος, Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός
 4. Δημητρίου Ευγενία, Διπλ. Χημικός Μηχανικός
 5. Κουπαράνης Στέφανος, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc
 6. Μπαξεβάνη Αικατερίνη, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc
 7. Μπουφίνα Άννα, Πτυχίο Χημικού
 8. Πανταζόπουλος μάριος, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός
 9. Προσπαθόπουλος Αλέξανδρος, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc
 10. Σμυρναίος Εμμανουήλ, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός
 11. Τολμαϊδης Σάββας, Διπλ. Χημικός Μηχανικός, MSc
 12. Τσιρλής Μιχαήλ, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc