3.2 Εργαστήριο Στατιστικής και Μεθόδων Ποσοτικής Ανάλυσης (ΕΣΜΠΑ)

Οριζόντιο μενού

Γενικά

To Εργαστήριο Στατιστικής και Μεθόδων Ποσοτικής Ανάλυσης δραστηριοποιείται ερευνητικά στις περιοχές:

 • Διαχείριση Αλυσίδων Εφοδιασμού (Supply Chain Management): Reverse Logistics, Ανταλλακτικά (Spare Parts), Αναλώσιμα (Consumables)
 • Συνδυασμένες μεταφορές (Intermodal Logistics)
 • Διαχείριση Αποθεμάτων (Inventory Management)
 • Διαχείριση Αποθηκών (Warehouse Management)
 • Θαλάσσιες Μεταφορές/ Διαχείριση λιμένων (Maritime Transportation / Port Management)
 • Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης (Management Information Systems)
 • Διευκόλυνση Διεθνούς Εμπορίου (Trade Facilitation)
 • Ασφάλεια στην Εφοδιαστική Αλυσίδα (Security and Supply Chain Management)
 • Χάραξη Δημόσιας Πολιτικής/ Ρυθμιστικές Επεμβάσεις (Public Policy Making / Regulatory Interventions)
 • Διαχείριση Συστημάτων Έκτακτης Ανάγκης (Emergency Response Management)
 • Αναδιοργάνωση Επιχειρηματικών Διαδικασιών (Business Process Restructuring - BPR)
Διευθυντής εργαστηρίου: 
Υποψήφιοι Διδάκτορες: