3.1 Εργαστήριο Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΟΔΕ)

Οριζόντιο μενού

Γενικά

Το Εργαστήριο Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ιδρύθηκε το 2002 και είναι ένα από τα δύο εργαστήρια του Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το Εργαστήριο δραστηριοποιείται στις ακόλουθες επιστημονικές περιοχές:

 • Οργάνωση, Προγραμματισμός και Έλεγχος Παραγωγής
 • Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας
 • Αντίστροφη Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Διαχείριση Αποθεμάτων
 • Αξιοπιστία Προϊόντων - Συντήρηση Τεχνολογικού Εξοπλισμού
 • Οργάνωση και Διοίκηση Εργοστασίων
 • Προσομοίωση – Δυναμική Συστημάτων

Η αποστολή του Εργαστηρίου είναι πολύπλευρη:

 • Κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο διδακτικών αναγκών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 • Διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων.
 • Συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 • Παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία.
Διευθυντής εργαστηρίου: 
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.): 
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.): 
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.): 
Υποψήφιοι Διδάκτορες: 
 1. Ευθύμιος Κατσώρας  (2310 99 4244 , katsorase@auth.gr)
 2. Αλκιβιάδης Κοσκοσίδης, M.Sc. (2310 , alkos@meng.auth.gr)
 3. Ειρήνη-Γραμματική Παγώνη, M.Sc. (2310 99 4244, egpagoni@auth.gr)
 4. Χαράλαμπος Τζιώγας, M.Sc., Μ.Β.Α. (2310 99 5986, ctziogas@auth.gr)