2.4 Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών και Στροβιλομηχανών (ΕΜΡΣ)

Οριζόντιο μενού

Γενικά

Ιστορικό:

Το Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών και Στροβιλομηχανών (ΕΜΡΣ) ιδρύθηκε το 1985 ως μέρος του Ενεργειακού Τομέα του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από τον ομότιμο καθηγητή Απόστολο Γούλα, ο οποίος και διετέλεσε διευθυντής από την ίδρυση του ΕΜΡΣ έως και τη συνταξιοδότησή του το 2014. Από το 2014 έως και σήμερα, διευθυντής του ΕΜΡΣ είναι ο καθηγητής Κυριάκος Υάκινθος, με κύρια ερευνητικά αντικείμενα τη μηχανική των ρευστών, την αεροδυναμική και την υπολογιστική ρευστομηχανική. Στο ΕΜΡΣ δραστηριοποιείται επίσης ο αναπληρωτής καθηγητής Ανέστης Κάλφας, με κύρια ερευνητικά αντικείμενα τις στροβιλομηχανές, τους αεροπορικούς κινητήρες, τους αεριοστροβίλους και τις τεχνικές μετρήσεων στη ρευστομηχανική.

Ερευνητική δραστηριότητα:

 • Καινοτόμες υλοποιήσεις εναλλακτών θερμότητας
 • Σχεδιασμός και απόδοση αεροχημάτων
 • Blended Wing Bodies
 • Έλεγχος ροής με ενεργοποιητές πλάσματος
 • Υβριδικά αεροχήματα
 • Μοντελοποίηση τύρβης
 • Ροές σε πτέρυγες Δέλτα
 • Αλληλεπίδραση πτερυγοσειρών σε στροβιλομηχανές
   
Τομέας: 
Διευθυντής εργαστηρίου: 
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.): 
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.): 
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.): 
Υποψήφιοι Διδάκτορες: 
  1. Γκουτζαμάνης Βασίλειος
  2. Δημόπουλος Θωμάς
  3. Εμμανουήλ Κωνσταντίνος
  4. Ευσταθιάδης Θεόφιλος
  5. Καπαρός-Τσάφος Παύλος
  6. Μητρίδης Δημήτριος
  7. Παπαδόπουλος Χαράλαμπος
  8. Σαλπιγγίδου Χριστίνα
  9. Χατζηαγγελίδου Αναστασία

  Μεταδιδακτορικός ερευνητής:

  1. Παναγιώτου Περικλής