2.3 Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής (ΕΜΘΠΜ)

Οριζόντιο μενού

Γενικά

Ιστορικό

Το Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής (ΕΜΘΠΜ) ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1989 και ιδρύθηκε επίσημα με το ΠΔ390/ΦΕΚ Α336/31-12-2002. Εντάσσεται στον Ενεργειακό Τομέα του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ιδρυτής και διευθυντής του Εργαστηρίου είναι ο Καθηγητής Νικόλαος Μουσιόπουλος.

Το ΕΜΘΠΜ είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα πρότυπα του ISO 9001:2015 από το 2005.

Το ΕΜΘΠΜ δραστηριοποιείται στη βασική και στην εφαρμοσμένη έρευνα, στα πλαίσια κυρίως ανταγωνιστικών προγραμμάτων με χρηματοδότηση από εθνικούς φορείς, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και άμεσα από τη βιομηχανία. Οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητές του καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς:

 • Ατμοσφαιρική Ρύπανση και Κλιματική Αλλαγή
 • Περιβαλλοντική Διαχείριση και Αποτίμηση
 • Καύση και Εκπομπές Ρύπων
 • Βιώσιμη Παραγωγή και Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
 • Δομημένο Περιβάλλον και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός και Επιχειρηματικότητα
Τομέας: 
Διευθυντής εργαστηρίου: 
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.): 
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.): 
Υποψήφιοι Διδάκτορες: 
 1. Νικόλαος Αλετράς
 2. Δημήτρης Κόμνος
 3. Νικόλαος Κούσιας
 4. Σωκράτης Μαμαρίκας-Ίτσιος
 5. Νικόλαος Ράπκος
 6. Χρήστος Σαμαράς
 7. Ζήσιμος Τουμασάτος
 8. Ελένη Φελέκη