2.1 Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής (ΕΕΘ)

Οριζόντιο μενού

Γενικά

Ιστορικό

 • Το Εργαστήριο ιδρύθηκε το 1974 ως Έδρα Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.
 • Το 1983 εντάχθηκε στον Ενεργειακό Τομέα του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου και ανήκει μέχρι σήμερα.
 • Ο Καθηγητής Κ.Ν. Πάττας ήταν ο διευθυντής του εργαστηρίου από το 1975 ως τη συνταξιοδότησή του το 2001. Από το 2001 διευθυντής του Εργαστηρίου είναι ο Καθηγητής Ζήσης Σαμαράς.
 • Το EEΘ ιδρύθηκε με το ΠΔ390/ΦΕΚ Α336/31-12-2002 

Το ΕΕΘ είναι μέλος της EARPA (European Automotive Research Partners Association), της E.G.V.I.A.(European Green Vehicles Initiative Assosiation), καθώς επίσης είναι πιστοποιημένο με QMS, σύμφωνα με τα πρότυπα του ISO 9001:2015

Οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητές του καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς:

• Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική και Καύση
• Μηχανές Εσωτερικής Καύσης και Έλεγχος εκπομπών καυσαερίων
• Καταγραφή και  πρόβλεψη των εκπομπών ρύπων
• Ενεργειακή Πολιτική και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Το κύριο βάρος των εργασιών του εργαστηρίου βρίσκεται στην εφαρμοσμένη καθώς και τη βασική έρευνα, όσον αφορά τις εκπομπές καυσαερίων από κινητήρες εσωτερικής καύσης.

 Παροχή υπηρεσιών προς τρίτους

 • Μετρήσεις εκπομπών ρύπων σε πέδη κινητήρα και πέδη οχημάτων.
 • Δοκιμές συστημάτων αντιρρύπανσης (καταλύτες, παγίδες αιθάλης)
 • Μετρήσεις και χαρακτηρισμός σωματιδιακών εκπομπών.
 • Δοκιμές καυσίμων και προσθέτων καυσίμων.
 • Χαρακτηρισμός και προσομοίωση διατάξεων αντιρρύπανσης του καυσαερίου (παγίδες αιθάλης, τριοδικοί καταλύτες, παγίδες οξειδίων του αζώτου, SCR κλπ)
Τομέας: 
Διευθυντής εργαστηρίου: 
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.): 
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.): 
Υποψήφιοι Διδάκτορες: 
 1. Δημητριάδης Αθανάσιος
 2. Δουλγέρης Στυλιανός
 3. Ζαχάρωφ Νικηφόρος-Γεώργιος
 4. Κάτσινος Αλέξανδρος
 5. Κοντσές Δημήτριος
 6. Μητσουρίδης Μιχαήλ
 7. Σάλτας Ηλίας
 8. Σαμαράς Χρήστος

Μεταδιδάκτορες:

 1. Κατσαούνης Δημήτριος
 2. Φραγκιαδουλάκης Παύλος