1.2 Εργαστήριο Εργαλειομηχανών και Διαμορφωτικής Μηχανολογίας (ΕΕΔΜ)

Οριζόντιο μενού

Γενικά

Ιστορικό

Το Εργαστήριο Εργαλειομηχανών και Διαμορφωτικής Μηχανολογίας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1980. Δραστηριοποιείται σε διάφορους ερευνητικούς τομείς και παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση. Το προσωπικό του εργαστηρίου αποτελείται από οκτώ μέλη, πέντε από αυτά μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό και τρείς τεχνικούς και διοικητικούς υπαλλήλους, επιστημονικούς βοηθούς και συνεργάτες.

  To Εργαστήριο Εργαλειομηχανών και Διαμορφωτικής Μηχανολογίας προσφέρει τεχνολογική υποστήριξη στις παρακάτω περιοχές:

  • Ανάπτυξη βέλτιστου ΝC κώδικα για πολυαξονικές μηχανουργικές μορφοποιήσεις
  • Έλεγχος ακρίβειας εργαλειομηχανών με την βοήθεια ακτίνων Laser
  • Καθορισμός βέλτιστων συνθηκών κοπής στις μηχανουργικές μορφοποιήσεις
  • Αέρια ενανθράκωση οδοντώσεων και αξόνων
  • Σχεδιασμός καλουπιών για χύτευση υπό πίεση
  • Σχεδιομελέτη και κατασκευή πειραματικών διατάξεων για τον προσδιορισμό της δυναμικής αντοχής μηχανολογικών διατάξεων
  • Στατική και δυναμική ανάλυση τάσεων μηχανολογικών διατάξεων με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων (FEM)
  • Μετρήσεις τοπομορφίας και επιφανειακής τραχύτητας
  • Προσδιορισμός και έλεγχος δυναμικής συμπεριφοράς μηχανικών συστημάτων με την μέθοδο ανάλυσης ιδιομορφών
  • Ζυγοστάθμιση ατράκτων
  • Μετρήσεις ταλαντωτικών μεγεθών
  • Αυτόματη δημιουργία κώδικα ψηφιακής καθοδήγησης για βιομηχανικά ρομπότ
  • Σχεδιασμός και ανάλυση μηχανισμών αυτοματοποίησης
  Διευθυντής εργαστηρίου: 
  Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.): 
  Επιστημονικοί Συνεργάτες (Ε.Σ.):