4.1 Ερευνητική Ομάδα Περιβαλλοντικής Πληροφορικής

Οριζόντιο μενού

Γενικά

Η Περιβαλλοντική Πληροφορική (Environmental Informatics) είναι η επιστήμη που παράγει και συνδυάζει γνώσεις, μεθόδους, εργαλεία και τεχνικές Πληροφορικής και Μηχανικής Περιβάλλοντος με στόχο την αποτελεσματική διερεύνηση της περιβαλλοντικής κατάστασης και συμπεριφοράς συστημάτων, και την επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων. Είναι μία σχετικά νέα επιστημονική περιοχή που άπτεται όλων των δραστηριοτήτων του Μηχανολόγου Μηχανικού και δίνει λύσεις σε προβλήματα όλων των Τομέων εποπτείας και ευθύνης του. Περιλαμβάνει γνώσεις Μηχανολογίας, Μηχανικής Περιβάλλοντος και Πληροφορικής-Επιστήμης των Υπολογιστών με στόχο την υποστήριξη οποιασδήποτε δραστηριότητας περιβαλλοντικής διαχείρισης, ενώ έχει έντονα τα χαρακτηριστικά της διεπιστημονικότητας και της διαθεματικότητας.

Στο Τμήμα μας η Περιβαλλοντική Πληροφορική εστιάζει ιδιαίτερα στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών ενημέρωσης με στόχο την προαγωγή της ποιότητας ζωής των πολιτών, αλλά και στην ανάπτυξη δεδομενοκεντρικών υπολογιστικών διαδικασιών ανάλυσης και μοντελοποίησης με χρήση Υπολογιστικής Νοημοσύνης για την επίλυση προβλημάτων της βιομηχανίας.

Διευθυντής εργαστηρίου: 
Υποψήφιοι Διδάκτορες: 
 • Νίκος Κατσιφαράκης: Προσαρμοστική μοντελοποίηση με υβριδικούς αλγορίθμους σε προβλήματα περιβαλλοντικής πληροφορικής
 • Θεοδόσης Κάσσανδρος: Υπολογιστική ανάλυση, μοντελοποίηση και βελτιστοποίηση μετρήσεων ποιότητας ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος.
 • Βαγγέλης Μπαγκής: Αυτοματοποιημένη υπολογιστική ανάλυση και βελτίωση περιβαλλοντικών αισθητήρων σε πραγματικό χρόνο.

Διδάκτορες

Δημήτρης Βουκάντσης: Περιβαλλοντική πληροφορική με μεθοδολογίες υπολογιστικής νοημοσύνης σε προβλήματα μηχανολόγου μηχανικού (2011)

Ioannis KyriakidisA Methodology for improved, Data-Oriented, Air Quality Forecasting. Univesity of South Wales, UK (2013)

Μαρίνα Ρήγα: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπολογιστική Νοημοσύνη για Yπηρεσίες Συμμετοχικής Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης (Information Technology and Computational Intelligence Methods for Participatory Environmental Sensing Applications) (2020)


Συνεργάτες

Κατερίνα Μπακούση (MSc Env. Prot. & Sust. Dev., MSc Agricultural Sciences)

Δρ. Αθανάσιος Αρβανίτης

Δρ. Ιωάννης Κοντός

 

Μεταπτυχιακοί φοιτητές με εργασίες υπό εκπόνηση

 • Τάνια Λιάρτση:Διερεύνηση μεθοδολογιών εκτίμησης εκπομπών από πλαία και χρήση μικροαισθητήρων για την υλοποίηση ελέγχου εν πλω.
 • Αλέξανδρος Ελευθεριάδης: Διασύνδεση αισθητήρων διαδικτύου των πραγμάτων σε σύστημα διαχείρισης και οπτικοποιησης μετρήσεων ποιότητας αέρα

Μεταπτυχιακοί φοιτητές με περατωμένες εργασίες (έτος 2019-20)

 • Βαγγέλης Αθανασάκης: Αυτοματοποιημένη διερεύνηση περιβαλλοντικών δεδομένων με μεθόδους Υπολογιστικής Νοημοσύνης σε προβλήματα ποιότητας αέρα
 • Ισαάκ -Βασίλειος Γολσουζίδης: Εκτίμηση επιπέδων ρύπανσης σε χώρους άθλησης στίβου βάσει υφιστάμενων στοιχείων μετρήσεων
 • Πέτρος Ζημιανίτης: Υπολογιστική βελτίωση μικροαισθητήρων ποιότητας αέρα
 • Αριστοτέλης Καραγιάννης: Παραμετροποίση αλγορίθμου τυχαίων δασών για την βελτιωμένη μοντελοποίηση περιβαλλοντικών δεδομένων
 • Κώστας Μπιζιούρας: Ανάλυση περιβαλλοντικών δεδομένων με μεθόδους Υπολογιστικής Νοημοσύνης για τη μοντελοποίηση ποιότητας αέρα
 • Βαγγέλης Μπαγκής: Υπολογιστική αξιολόγηση συνδυαστικών αλγορίθμων μοντελοποίησης περιβαλλοντικών δεδομένων
 • Ζωή Παπαπολυκάρπου: Μελέτη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη Θεσσαλονίκη με χρήση σωληνίσκων  διάχυσης για την εκτίμηση των μέσων επιπέδων ΝΟ2
 • Ευρυπίδης Τσακουρίδης: Χρήση φυτών για την βελτίωση της ποιότητας αέρα σε εσωτερικούς χώρους
 • Νικόλαος Προσινικλής: Χρήση φυτών για την εκτίμηση και βελτίωση της ποιότητας αέρα σε εσωτερικούς χώρους
 • Λαμπρινή Αδαμοπούλου: Χαρτογράφηση τοπικών κλιματικών ζωνών (local climate zones) στην Θεσσαλονίκη με τη βοήθεια μεθοδολογίας και εργαλείων του World Urban Database

Προπτυχιακοί φοιτητές με περατωμένες διπλωματικές εργασίες (έτος 2019-20)

 • Μάριος Πανουργιάς: Υπολογιστική διερεύνηση και μοντελοποίηση περιβαλλοντικών μετρήσεων
 • Αναστασία Αδαμτζίλογλου: Επιστήμη των πολιτών και συσκευές παρακολούθησης ποιότητας αέρα χαμηλού κόστους