4.1 Ερευνητική Ομάδα Περιβαλλοντικής Πληροφορικής

Οριζόντιο μενού

Γενικά

Η Περιβαλλοντική Πληροφορική (Environmental Informatics) είναι η επιστήμη που παράγει και συνδυάζει γνώσεις, μεθόδους, εργαλεία και τεχνικές Πληροφορικής και Μηχανικής Περιβάλλοντος με στόχο την αποτελεσματική διερεύνηση της περιβαλλοντικής κατάστασης και συμπεριφοράς συστημάτων, και την επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων. Είναι μία σχετικά νέα επιστημονική περιοχή που άπτεται όλων των δραστηριοτήτων του Μηχανολόγου Μηχανικού και δίνει λύσεις σε προβλήματα όλων των Τομέων εποπτείας και ευθύνης του. Περιλαμβάνει γνώσεις Μηχανολογίας, Μηχανικής Περιβάλλοντος και Πληροφορικής-Επιστήμης των Υπολογιστών με στόχο την υποστήριξη οποιασδήποτε δραστηριότητας περιβαλλοντικής διαχείρισης, ενώ έχει έντονα τα χαρακτηριστικά της διεπιστημονικότητας και της διαθεματικότητας.

Στο Τμήμα μας η Περιβαλλοντική Πληροφορική εστιάζει ιδιαίτερα στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών ενημέρωσης με στόχο την προαγωγή της ποιότητας ζωής των πολιτών, αλλά και στην ανάπτυξη δεδομενοκεντρικών υπολογιστικών διαδικασιών ανάλυσης και μοντελοποίησης με χρήση Υπολογιστικής Νοημοσύνης για την επίλυση προβλημάτων της βιομηχανίας.

Διευθυντής εργαστηρίου: 
Υποψήφιοι Διδάκτορες: 
 • Νίκος Κατσιφαράκης: Προσαρμοστική μοντελοποίηση με υβριδικούς αλγορίθμους σε προβλήματα περιβαλλοντικής πληροφορικής
 • Θεοδόσης Κάσσανδρος: Υπολογιστική ανάλυση, μοντελοποίηση και βελτιστοποίηση μετρήσεων ποιότητας ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος.
 • Βαγγέλης Μπαγκής: Αυτοματοποιημένη υπολογιστική ανάλυση και βελτίωση περιβαλλοντικών αισθητήρων σε πραγματικό χρόνο.

Διδάκτορες

Δημήτρης Βουκάντσης: Περιβαλλοντική πληροφορική με μεθοδολογίες υπολογιστικής νοημοσύνης σε προβλήματα μηχανολόγου μηχανικού (2011)

Ioannis KyriakidisA Methodology for improved, Data-Oriented, Air Quality Forecasting. Univesity of South Wales, UK (2013)

Μαρίνα Ρήγα: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπολογιστική Νοημοσύνη για Yπηρεσίες Συμμετοχικής Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης (Information Technology and Computational Intelligence Methods for Participatory Environmental Sensing Applications) (2020)


Συνεργάτες

Κατερίνα Μπακούση (MSc Env. Prot. & Sust. Dev., MSc Agricultural Sciences)

Δρ. Αθανάσιος Αρβανίτης

Δρ. Ιωάννης Κοντός

 

Μεταπτυχιακοί φοιτητές με εργασίες υπό εκπόνηση (τελευταία ενημέρωση 09/2021)

 1. Κώστας Λεονταρίδης: Διερεύνηση Περιβαλλοντικών Παραμέτρων με μεθόδους Υπολογιστικής Νοημοσύνης (ΠΜΣ Φυσικής Περιβάλλοντος).
 2. Τάνια Λιάρτση:Διερεύνηση μεθοδολογιών εκτίμησης εκπομπών από πλοία και χρήση μικροαισθητήρων για την υλοποίηση ελέγχου εν πλω (ΠΜΣ Φυσικής Περιβάλλοντος).
 3. Αλέξανδρος Ελευθεριάδης: Διασύνδεση αισθητήρων διαδικτύου των πραγμάτων σε σύστημα διαχείρισης και οπτικοποιησης μετρήσεων ποιότητας αέρα (ΠΜΣ Υπολογιστικής Φυσικής).

Μεταπτυχιακοί φοιτητές ΑΠΘ με περατωμένες εργασίες

 1. Βαγγέλης Αθανασάκης (2020): Αυτοματοποιημένη διερεύνηση περιβαλλοντικών δεδομένων με μεθόδους Υπολογιστικής Νοημοσύνης σε προβλήματα ποιότητας αέρα (ΠΜΣ Υπολογιστικής Φυσικής).
 2. Ισαάκ -Βασίλειος Γολσουζίδης (2020): Εκτίμηση επιπέδων ρύπανσης σε χώρους άθλησης στίβου βάσει υφιστάμενων στοιχείων μετρήσεων (ΠΜΣ Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη).
 3. Πέτρος Ζημιανίτης (2020): Υπολογιστική βελτίωση μικροαισθητήρων ποιότητας αέρα (ΠΜΣ Υπολογιστικής Φυσικής).
 4. Αριστοτέλης Καραγιάννης (2020): Παραμετροποίση αλγορίθμου τυχαίων δασών για την βελτιωμένη μοντελοποίηση περιβαλλοντικών δεδομένων (ΠΜΣ Υπολογιστικής Φυσικής).
 5. Κώστας Μπιζιούρας (2020): Ανάλυση περιβαλλοντικών δεδομένων με μεθόδους Υπολογιστικής Νοημοσύνης για τη μοντελοποίηση ποιότητας αέρα (ΠΜΣ Υπολογιστικής Φυσικής).
 6. Βαγγέλης Μπαγκής (2020): Υπολογιστική αξιολόγηση συνδυαστικών αλγορίθμων μοντελοποίησης περιβαλλοντικών δεδομένων (ΠΜΣ Υπολογιστικής Φυσικής).
 7. Ζωή Παπαπολυκάρπου (2020): Μελέτη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη Θεσσαλονίκη με χρήση σωληνίσκων  διάχυσης για την εκτίμηση των μέσων επιπέδων ΝΟ2 (ΠΜΣ Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη).
 8. Ευρυπίδης Τσακουρίδης (2020): Χρήση φυτών για την βελτίωση της ποιότητας αέρα σε εσωτερικούς χώρους (ΠΜΣ Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη).
 9. Νικόλαος Προσινικλής (2020): Χρήση φυτών για τον εντοπισμό και την απομάκρυνση αέριων τύπων στην ατμόσφαιρα (ΠΜΣ Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη).
 10. Λαμπρινή Αδαμοπούλου (2020): Χαρτογράφηση τοπικών κλιματικών ζωνών (local climate zones) στην Θεσσαλονίκη με τη βοήθεια μεθοδολογίας και εργαλείων του World Urban Database (ΠΜΣ Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη).
 11. Σμαράγδα Σαραντούδα (2019): Θέμα: Αποτίμηση της απόδοσης μικροαισθητήρων ποιότητας αέρα βάσει δοκιμών πεδίου σε αστικό περιβάλλον (ΠΜΣ Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη).
 12. Θεοδώρα Στάμου (2019): Περιβαλλοντικές πιέσεις αεροαλλεργιογόνων σε κατοίκους του αστικού ιστού της ΕΠΘ (ΠΜΣ Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη).
 13. Καλλιόπη Κατσαούνη (2019): Αστικό πράσινο και ποιότητα αέρα στη Θεσσαλονίκη (ΠΜΣ Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη).
 14. Κατερίνα Μπακούση (2019): Αποτίμηση ποιότητας αέρα μέσω δράσεων επιστήμης των πολιτών (ΠΜΣ Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη).
 15. Θωμάς Τασιούλης (2019): Υπολογιστική διερεύνηση της επίδρασης των επιπέδων αεροαλλεργιογόνων στην ποιότητα ζωής στη Θεσσαλονίκη (ΠΜΣ Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη).
 16. Κων/νος Γιούρης (2019): Μέθοδοι σύντηξης περιβαλλοντικών δεδομένων στην ποιότητα αέρα (ΠΜΣ Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη).
 17. Ελένη Δήμου (2019): Επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην ποιότητα αέρα αστικών περιοχών (ΠΜΣ Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη).
 18. Ανδρέας Γαύρος(2018): Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του κεντρικού campus του ΑΠΘ (ΠΜΣ Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη).
 19. Δημήτρης Νικολής (2019): Εργασία στην Ανάλυση και μοντελοποίηση δεδομένων μικροαισθητήρων ποιότητας αέρα (ΠΜΣ Φυσικής Περιβάλλοντος).
 20. Θεοδόσιο Κάσσανδρος (2018): Ανάλυση και µοντελοποίηση δεδοµένων βιολογικού καιρού για την περιοχή της Θεσσαλονίκης (ΠΜΣ Υπολογιστικής Φυσικής).
 21. Νίκος Κατσιφαράκης (2017). Ανάλυση και μοντελοποίηση στοιχείων ποιότητας αέρα με μεθόδους υπολογιστικής νοημοσύνης για την ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης (ΠΜΣ Υπολογιστικής Φυσικής).
 22. Taylor Ramsay (2016): Investigation of Data Reduction Methods for the Analysis of Blade Tip-Timing Vibration Data (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Erasmus Mundus in Aeromechanics-THRUST).
 23. Samuel Norton (2016): Analysis and prediction of blade vibration events on the basis of steady-operational-thermodynamic and tip timing data via computationally intelligent methods (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Erasmus Mundus in Aeromechanics-THRUST)
 24. Ευσεβία (Εύη) Κύρκου (2010). Μελέτη περιβαλλοντικών δεδομένων και ανάλυση χαρακτηριστικών τους με τη χρήση της μεθόδου βασικών συνιστωσών (ΠΜΣ Υπολογιστικής Φυσικής).
 25. Γεώργιος Σταματέρης (2010). Διερεύνηση Περιβαλλοντικών Χρονοσειρών με Στατιστικές Μεθόδους και Τεχνικές Εξόρυξης Δεδομένων (ΠΜΣ Υπολογιστικής Φυσικής).
 26. Σταμούλης Καλτσάτος (2007): Διερεύνηση Περιβαλλοντικών Χρονοσειρών με τεχνικές Υπολογιστικής Νοημοσύνης (ΠΜΣ Υπολογιστικής Φυσικής).

 


Προπτυχιακοί φοιτητές με περατωμένες διπλωματικές εργασίες (από το 2019 και μετά)

 • Μάριος Πανουργιάς: Ανάλυση και βελτιστοποίηση αβεβαιότητας μετρήσεων αέριων ρύπων από αισθητήρες χαμηλού κόστους
 • Αναστασία Αδαμτζίλογλου: Παρακολούθηση Συγκέντρωσης Αιωρουμένων Σωματιδίων, Θερμοκρασίας και Υγρασίας σε Εσωτερικούς Χώρους Πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη μέσω Επιστήμης των Πολιτών
 • Διονύσης Θεοδωρίτσης. Σύγκριση κόμβων IoT για την παρακολούθηση ποιότητας αέρα σε πόλεις