Νησίδα Η/Υ - Κανονισμός

  • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΗΣΙΔΑΣ Η/Υ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Για την καλύτερη λειτουργία της Νησίδας Η/Υ παρακαλούνται οι χρήστες να τηρούν ορισμένους κανόνες.

  1. Η χρήση της Νησίδας επιτρέπεται μόνο σε φοιτητές του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και μόνο με επίβλεψη και ευθύνη διδάσκοντα.
  2. Ένας μόνο χρήστης ανά H/Y.
  3. Απαγορεύεται το κάπνισμα και η κατανάλωση φαγητού ή ροφημάτων.
  4. Απαγορεύεται η χρήση των υπολογιστών με τρόπο που ενοχλεί τους υπόλοιπους χρήστες, καθώς και με τρόπο που προσβάλει την δημόσια αιδώ. Ανάρμοστη συμπεριφορά φοιτητή θα αναφέρεται, με όποιες συνέπειες έχει αυτό.
  5. Κατά την αποχώρηση θα πρέπει να κλείνετε τους Η/Υ και το παράθυρο του χώρου.
  6. Ο διδάσκων που χρηστιμοποιεί την αίθουσα θα πρέπει να φροντίζει κατά την αναχώρισή του να κλείνει παράθυρα, προβολές και Η/Υ (εκτός από συτούς που μπορεί να φέρουν ειδική σήμανση και άρα χρησιμοποιούνται γαι εκτέλεση υπλογισμών), και να κλειδώνει την αίθουσα.