Νησίδα Η/Υ - Διαχείριση

Τη διαχείριση της Νησίδας Η/Υ του Τμήματος έχει το Κ.Η.Δ. του ΑΠΘ. Οι διδάσκοντες που χρειάζονται νέο λογισμικό θα πρέπει να απευθυνθούν στο Κ.Η.Δ. για έλεγχο διαθεσιμότητας και για την εγκατάστασή του.