Νησίδα Η/Υ - Γενικά

Η Νησίδα Η/Υ του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ξεκίνησε να λειτουργεί το 2003 εξοπλισμένη αρχικά με 10 υπολογιστές και έφτασε σήμερα να φιλοξενεί 28 Η/Υ τεχνολογίας Intel® Core™i7, με 8-64 GB RAM, ύστερα από ανανεώσεις του εξοπλισμού με δαπάνες του δημοσίου αλλά και ύστερα από σημαντική δωρεά της εταιρίας BETA-CAE. Κάθε υπολογιστής συνοδεύεται από οθόνη TFT 15" ή 19", ενώ υπάρχει εγκατεστημένος προβολέας που χρησιμοποιείται για τις ανάγκες των ακαδημαϊκών μαθημάτων που πραγματοποιούνται.

H Νησίδα Η/Υ χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη διεξαγωγή μαθημάτων, καθώς και για την διεξαγωγή εξειδικευμένων υπολογισμών και εργασιών απο φοιτητές και ομάδες φοιτητών.

Η Νησίδα είναι εγκατεστημένη στο ισόγειο του κτιρίου Ε14 (είσοδος επί της 3ης Σεπτ.). Οι υπολογιστές είναι διαθέσιμοι στους φοιτητές εκτός των ωρών μαθημάτων (φαίνονται εδώ), μόνο με ευθύνη και εποπτεία διδάσκοντος - μέλους ΔΕΠ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Καθηγητής Κώστας Καρατζάς Υπεύθυνος Νησίδας Η/Υ kkara@auth.gr