ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (31.10.21)

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί η ανακοίνωση του Μορφωτικού Ιδρύματος Ηθικής και Κοινωνικής Διαπαιδαγώγησης (Ευθυμίου Χριστόπουλου) σχετικά με τη χορήγηση πέντε (5) υποτροφιών, χωρίς διαγωνισμό, για το ακ. έτος 2021-22, με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, σε αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ή ερευνητικό κέντρο του εξωτερικού, στα γνωστικά αντικείμενα των επιστημών: παιδαγωγικής, ιατρικής, νομικής, οικονομικών, πολυτεχνικών (με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας)

Προθεσμία υποβολής αίτησης είναι η 31η Οκτωβρίου 2021

Ioanna Korpidou
Τμήμα Σπουδών
Department of Studies
Aristotle University of Thessaloniki
541 24 Thessaloniki, Greece
Tel: +30-2310-994168
E-mail:dps@auth.gr