Διεξαγωγή εισαγωγικού μαθήματος στο "Εργαστήριο Μ.Ε.Κ." στις 13 Οκτωβρίου 2021

Στα πλαίσια του μαθήματος "Εργαστήριο Μ.Ε.Κ.", την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021 στις 13:00, θα δοθεί εξ' αποστάσεως εισαγωγική παρουσίαση κατά την οποία θα συζητηθούν:

    Το περιεχόμενο του μαθήματος.
    Ο τρόπος διεξαγωγής των εργαστηριακών ασκήσεων
    Ο τρόπος παρακολούθησης
    Η υποβολή των εκθέσεων και ο τρόπος εξέτασης

Ο σύνδεσμος για την παρακολούθηση της εισαγωγικής παρουσίασης είναι ο εξής:

https://authgr.zoom.us/j/95141288639?pwd=RVhpNGlzaWcxVnp1amNMWTV6NkhwQT09

Για περισσότερες πληροφορίες στο email: dkolokotronis@auth.gr

Σας ευχαριστώ εκ' των προτέρων!

Με εκτίμηση

Dr Dimitrios Kolokotronis
Lab. of Applied Thermodynamics
Dept. of Mechanical Engineering
Aristotle University of Thessaloniki
P.O. Box 458
tel. +30 2310996336
mob. +30 6938168137