Θέση Μηχανολόγου Μηχανικού στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (Ε.Ι.Π.)

Σας παραθέτουμε τον σύνδεσμο της ιστοσελίδας του Ε.Ι.Π. που αφορά την θέση ΠΕ/ΤΕ Μηχανικού, ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού.

ΠΕ / ΤΕ Μηχανικός, ειδικότητας μηχανολόγου μηχανικού

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων: 10 Αυγούστου 2021.

 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση είμαστε στην διάθεσή σας.

Ευχαριστούμε θερμά,

 

Ρένα Τσαγκαρίδου

Φένια Καλογεροπούλου

--------------------------------------

Γραφείο Ανθρωπίνων Πόρων

Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

Βας. Σοφίας 127, Τ.Κ. 115 21

 

Τηλέφωνο: 210 6478858