Γραμματεία

 

Η Γραμματεία του Τμήματος είναι αρμόδια για τη διοικητική υποστήριξη των μαθημάτων και των λοιπών δραστηριοτήτων της σχολής. Στις αρμοδιότητες της γραμματείας περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

  1. Υποστήριξη συνεδριάσεων, σύνταξη και διεκπεραίωση εγγράφων, διαχείριση θεμάτων προσωπικού, τήρηση αρχείου.
  2. Υποστήριξη υποψηφίων διδακτόρων και αναγόρευσή τους. Υποστήριξη προκηρύξεων και πλήρωσης θέσεων των μελών ΔΕΠ του Τμήματος.
  3. Διαχείριση στοιχείων αποτίμησης ακαδημαϊκού έργου για την αξιολόγηση του τμήματος. Τροφοδότηση της ιστοσελίδας του Τμήματος με ανακοινώσεις και υλικό δημοσιότητας. Ανάρτηση διοικητικών πράξεων στη Διαύγεια.
  4. Διαχείριση φοιτητολογίου, θεμάτων προπτυχιακού προγράμματος σπουδών και προγράμματος εισερχομένων και εξερχομένων φοιτητών ERASMUS. Διαχείριση βαθμολογιών, ακαδημαϊκών περιόδων, δηλώσεων μαθημάτων. Διαχείριση υποτροφιών και στατιστικών. Έκδοση πιστοποιητικών, εξυπηρέτηση φοιτητών. Διαχείριση εγγραφών πρωτοετών. Διαχείριση, έλεγχος και διεξαγωγή ορκωμοσιών.
  5. Υποστήριξη και παρακολούθηση εξέτασης διπλωματικών εργασιών. Διαχείριση στοιχείων του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών για την εσωτερική αξιολόγηση του τμήματος. Διαχείριση θεμάτων ECTS.

 

H Γραμματεία του Τμήματος βρίσκεται στο ισόγειο του Κτιρίου Δ' (μπαίνοντας αριστερά) και δέχεται το κοινό κάθε εργάσιμη ημέρα από 12:00 έως 13:30.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ταχυδρομική διεύθυνση Ηλεκτρονική διεύθυνση
Γραμματεία Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
54124 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

info@meng.auth.gr

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλέφωνο e-mail
Κούντη Δήμητρα Προϊσταμένη 2310 996072 dkounti@meng.auth.gr
Αλεξίου Δήμητρα Υπεύθυνη Πρωτοκόλλου και Διοικητικών Θεμάτων 2310 996032 alexioud@meng.auth.gr
Οσσανλής Ιωάννης Υπεύθυνος Φοιτητικών Θεμάτων 2310 996020 iossanli@meng.auth.gr
Ξυπολύτου Βασιλική Υποστήριξη Φοιτητικών & Διοικητικών Θεμάτων 2310 996071 vassox@meng.auth.gr