Επιτροπές

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών έχει ορίσει τις εξής επιτροπές για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020:

1.

Στρατηγική και Αλγόριθμος

 • Πρόεδρος
 • Διευθυντές Τομέων
 • Λ. Ντζιαχρήστος,
 • Γ. Σκορδάρης
 • Φ. Μπάρμπας (Οικονομικά: κατανομή/εργαστήριο)

2.

Μετεγγραφές

 • Β. Ρόθος
 • Δ. Κούντη
 • Ι. Οσσανλής

3.

Υποδομές Διδακτικού Έργου

(Αίθουσες – Βιβλιοθήκη – Νησίδα – Ιστοσελίδα – Πρόγραμμα)

 • Κ. Παπακώστας, Α. Μαυρόπουλος  (Αίθουσες)
 • Γ. Σκορδάρης (Βιβλιοθήκη)
 • Κ. Καρατζάς, Γ. Περκουλίδης (Νησίδα),
 • Κ. Καρατζάς, Δ. Αθανασάκης, Ι. Οσσανλής (Ιστοσελίδα)
 • I. Αϊδαρίνης (Ωρολόγιο Πρόγραμμα - Πρόγραμμα Εξετάσεων)
 • Κ. Καλογερίδης (Class.AUTH)
 • Γραμματεία (Διαύγεια)

4.

Χρεώσεις μαθημάτων μετεγγραφών και κατατάξεων

 • Ν. Μιχαηλίδης
 • Δ. Βλάχος
 • Α. Κάλφας

5.

Εκδηλώσεις και Προβολή Τμήματος – Σύνδεσμος με αποφοίτους και βιομηχανία:

 • Δ. Βλάχος (SEMENG 20)
 • Ν. Μιχαηλίδης (SEMENG 20)
 • Α. Κάλφας (SEMENG 20)
 • Φ. Στεργιούδη (SEMENG 20)
 • Θ. Σλίνη

6.

Κοινωνική πολιτική:

 • Γ. Τσιλιγκιρίδης

7.

Επόπτες κτιρίων (Κοσμητεία)

 • Α. Μαυρόπουλος (κτίριο Δ’)
 • X. Βλαχοκώστας (κτίριο Ε14)
 • Π. Πιστικόπουλος (κτίριο Γ’)

8.

Συντονιστές ECTS

 • Κ. Καρατζάς, επισπεύδων, Κ. Παπακώστας, Ρ. Παρασκευοπούλου (Erasmus)
 • Κ. Παπακώστας (Erasmus International)
 • Ρ. Παρασκευοπούλου (Erasmus Placement)

9.

Οδηγός Σπουδών:

 • Φ. Στεργιούδη
 • Δ. Αλεξίου

10.

Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ)

 • Π. Σεφερλής
 • Γ. Ταγαράς
 • Α. Τομπουλίδης
 • Γ. Σαββαΐδης
 • Γ. Κολτσάκης
 • Δ. Κούντη

11.

Οργάνωση διοικητικών διαδικασιών

 

 • Π. Γεωργιάδης
 • Δ. Κούντη
 • Ι. Οσσανλής (ΑΠΕΛΛΑ)

12.

Εργαστηριακοί χώροι

 • Διευθυντές Εργαστηρίων

13.

Σύμβουλοι σπουδών   

       1ο έτος:

 • Γ. Σκορδάρης
 • Β. Ρόθος
 • Ρ. Παρασκευοπούλου

        2ο έτος:

 • Ζ. Σαμαράς
 • Γ. Ταγαράς
 • Γ. Σαββαΐδης

         3ο έτος:

 • Γ. Κολτσάκης
 • Α. Μιχαηλίδης
 • Π. Γεωργιάδης   

          4ο & 5ο έτος:

 • Γ. Κολτσάκης, Λ. Ντζιαχρήστος (Ενεργειακός)
 • Σ. Νατσιάβας, Χ. Σαλπιστής (Κατασκευαστικός)
 • Δ. Βλάχος (Βιομηχανικής Διοίκησης)

14.

Πρόγραμμα Σπουδών

 • Πρόεδρος
 • Διευθυντές Τομέων