Ηλεκτρονική Γραμματεία

ΒΗΜΑ 1

Παραλαβή Κωδικών

Η παραλαβή των κωδικών για τη δημιουργία του Ιδρυματικού Λογαριασμού γίνεται μετά την εγγραφή στη Γραμματεία του Τμήματος με λήψη μηνύματος στο κινητό τηλέφωνο που δηλώθηκε. Πρόκειται για τον Αριθμό Πανεπιστημιακού Μητρώου (ΑΠΜ) και τον Κωδικό Ενεργοποίησης (One Time Password - OTP).

ΒΗΜΑ 2

Δημιουργία Ιδρυματικού Λογαριασμού για τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίας ΑΠΘ

Για να δημιουργήσετε Λογαριασμό Χρήστη επισκέπτεστε την ιστοσελίδα https://register.auth.gr/ στο βήμα "2". Στην ιστοσελίδα θα σας ζητηθούν τα στοιχεία που σας στάλθηκαν με sms (ΑΠΜ, ΟΤΡ). Με την ολοκλήρωση της εισαγωγής των στοιχείων αυτών θα έχετε ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ και ΚΩΔΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ δικής σας επιλογής.

Πρόσβαση στην ιστοσελίδα https://register.auth.gr/ μπορεί να γίνει από οποιαδήποτε σημείο στο δίκτυο και επίσης από το Υπολογιστικό Κέντρο του Τμήματος (κτίριο Ε13).

ΒΗΜΑ 3

Πρόσβαση στις Δικτυακές Υπηρεσίες Γραμματείας

Επισκέπτεστε την ιστοσελίδα https://sis.auth.gr/ Θα σας ζητηθούν τα ακόλουθα στοιχεία: Όνομα Χρήστη & Κωδικός Ασφαλείας. Εξετάστε τη δυνατότητα υπηρεσιών που παρέχονται.

Ιστοχώρος Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: http://it.auth.gr/el