Διδακτορικό Δίπλωμα

Στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών έχουν εκπονηθεί ήδη 236 διδακτορικές διατριβές και σήμερα εκπονούνται 113 διδακτορικές διατριβές.

Όλο το χρόνο προκηρύσσονται θέσεις και οι υποψήφιοι καταθέτουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος μετά από συννενόηση με τον μελλοντικό επιβλέποντα και προοθούνται στη Συνέλευση του Τμήματος για την τελική κύρωση της εισαγωγής των νέων υποψηφίων διδακτόρων, συμφωνα με τον νόμο και τον συνημμένο εσωτερικό κανονισμό του Τμήματος.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση σε doc ή pdf
  • Τίτλοι σπουδών*
  • Βιογραφικό
  • Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής
  • Αναλυτική βαθμολογία
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

* Για τους τίτλους ξένων Πανεπιστημίων, βεβαίωση ισοδυναμίας από ΔΟΑΤΑΠ

Μία φορά τον χρόνο οι υποψήφιοι διδάκτορες καλούνται να δείξουν την πρόοδό τους καταθέτωντας την ετήσια έκθεση προόδου. 

Διδάκτορες του Τμήματος