Διδακτορικό Δίπλωμα

Στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών έχουν εκπονηθεί ήδη 231 διδακτορικές διατριβές και σήμερα εκπονούνται πάνω από 100 διδακτορικές διατριβές.

Όλο το χρόνο προκηρύσσονται θέσεις και οι υποψήφιοι καταθέτουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος μετά από συννενόηση με τον μελλοντικό επιβλέποντα και προοθούνται στη Συνέλευση του Τμήματος για την τελική κύρωση της εισαγωγής των νέων υποψηφίων διδακτόρων, συμφωνα με τον νόμο και τον συνημμένο εσωτερικό κανονισμό του Τμήματος.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση σε doc ή pdf
  • Τίτλοι σπουδών*
  • Βιογραφικό
  • Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής
  • Αναλυτική βαθμολογία
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

* Για τους τίτλους ξένων Πανεπιστημίων, βεβαίωση ισοδυναμίας από ΔΟΑΤΑΠ

Μία φορά τον χρόνο οι υποψήφιοι διδάκτορες καλούνται να δείξουν την πρόοδό τους καταθέτωντας την ετήσια έκθεση προόδου. 

Διδάκτορες του Τμήματος

α/α Έπώνυμο Όνομα Θέμα Ημερ. Εξέτασης Υπεύθυνος Συμβ. Επιτροπή
1 Μιχαηλίδης Αθανάσιος Θεωρητικός και πειραματικός προσδιορισμός του μόνιμου θερμοκρασιακού πεδίου στους κοχλιοειδείς τροχούς. 12/6/1984 Γραικούσης Ροβέρτος Πετρόπουλος Π., Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος
2 Κυριάκης Νικόλαος ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ ΠΑΓΙΔΑΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ DIESEL 12/12/1985 Πάττας Κωνσταντίνος Σωτηρόπουλος Βλάσιος, Βασάλος Ιάκωβος
3 Σαραφιανός Νικόλαος ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ FESN2 ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΣΗ 23/9/1986 Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος Γραικούσης Ροβέρτος, Αντωνόπουλος Ιωάννης
4 Καραχάλιου Χαρίκλεια Προσομοίωση επίπεδου λειάνσεως: - τοπομορφία λειαντικού τροχού -δυνάμεις κοπής. 3/2/1987 Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος Πετρόπουλος Π., Γραικούσης Ροβέρτος
5 Γούνης Νικόλαος Πειραματική Διερεύνηση του Συντελεστή Τριβής με Αυτοελεγχόμενο σύστημα Μέτρησης-Ρύθμισης Παραμέτρων. 21/6/1988 Γραικούσης Ροβέρτος Πετρόπουλος Π., Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος
6 Σταματέλλος Αναστάσιος ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΝΤΗΖΕΛ ΜΕ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ. 21/6/1988 Πάττας Κωνσταντίνος Γούλας Απόστολος, Σωτηρόπουλος Βλάσιος
7 Χασιώτης Περικλής ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ. 21/6/1988 Πάττας Κωνσταντίνος Ψωϊνός Δημήτριος, Σωτηρόπουλος Βλάσιος
8 Μεθενίτης Γεώργιος Ανάλυση του μηχανισμού και των δυνάμεων κοπής του πολυαξονικα καθοδηγούμενου φρεζαρίσματος με σκοπό την ενσωμάτωση του σε σύστημα cam. 17/1/1989 Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος Πετρόπουλος Π., Μήτση Σεβαστή
9 Γεωργιάδης Πάτροκλος Προσομοιωτικό πρότυπο βιομηχανικής μονάδας. 7/2/1989 Ψωϊνός Δημήτριος Πετρόπουλος Π., Σωτηρόπουλος Βλάσιος
10 Μανσούρ Γκαμπριέλ Πειραματικός-αναλυτικός προσδιορισμός μητρώου μετάδοσης και μέσω αυτού βελτιστοποίηση έδρασης εργαλειομηχανών. 18/4/1989 Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος Πετρόπουλος Π., Μήτση Σεβαστή
11 Αντωνιάδης Αριστομένης Προσδιορισμός κρουστικών καταπονήσεων των εργαλείων στο φρεζάρισμα κυλίσεως οδοντώσεων και προσδιορισμός των δυνάμεων κοπής κατά την αποφλοίωση στην αυτή κατεργασία μορφοποιήσεως οδοντώσεων. 18/4/1989 Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος Πετρόπουλος Π., Γραικούσης Ροβέρτος
12 Ρετζέπης Ιωάννης Συντελεστής Τριβής και Μόνιμες Θερμοκρασίες Παρειών Μετωπικών Οδοντώσεων. 27/6/1989 Γραικούσης Ροβέρτος Πετρόπουλος Π., Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος
13 Σαμαράς Ζήσης ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ ΠΑΓΙΔΑΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ DIESEL. 27/6/1989 Πάττας Κωνσταντίνος Σωτηρόπουλος Βλάσιος, Βασάλος Ιάκωβος
14 Πατσατζής Νικόλαος ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΑΓΙΔΑΣ ΑΙΘΑΛΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. 6/12/1990 Πάττας Κωνσταντίνος Σωτηρόπουλος Βλάσιος, Γούλας Απόστολος
15 Τσιάφης Ιωάννης ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΧΕΔΙΟΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΜΠΥΛΩΝ. 21/2/1991 Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος Γραικούσης Ροβέρτος, Μήτση Σεβαστή
16 Μιχαλοπούλου Χαρίκλεια ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΠΑΓΙΔΑΣ ΑΙΘΑΛΗΣ. 9/5/1991 Πάττας Κωνσταντίνος Αλεξιάδης Κωνσταντίνος, Παπαγεωργίου Βασίλειος
17 Ευσταθίου Κυριάκος Αυτόματη εκπόνηση τεχνολογικά βέλτιστων πληροφοριών ψηφιακής καθοδήγησης για το φρεζάρισμα τεμαχίων εναλλακτικά βασισμένη και σε μετρήσεις. 17/9/1991 Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος Πετρόπουλος Π., Μήτση Σεβαστή
18 Πετρόπουλος Γεώργιος ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΥΤΟΔΙΕΓΕΙΡΟΜΕΝΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΡΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΥΣΤΑΘΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ. 17/9/1991 Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος Γραικούσης Ροβέρτος, Μήτση Σεβαστή
19 Σαλπιστής Χρήστος Πειραματική και θεωρητική διερεύνηση του στιγμιαίου θερμοκρασιακού πεδίου σε γραμμική επαφή στοιχείων. 18/2/1992 Γραικούσης Ροβέρτος Πετρόπουλος Π., Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος
20 Δημητριάδης Σωτήριος Λειτουργική και χωροταξική βελτιστοποίηση γραμμών παραγωγής. 18/2/1992 Ψωϊνός Δημήτριος Πετρόπουλος Π., Γούλας Απόστολος
21 Κουβράκης Παναγιώτης Ανάλυση Τάσεων και Παραμορφώσεων σε Επιφανειακούς Φορείς με τη χρήση Άμεσων και Έμμεσων Ολοκληρωτικών Εξισώσεων. 26/6/1993 Αθανασιάδης Γεώργιος Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος, Μήτση Σεβαστή
22 Θεοδωρίδης Γεώργιος Θεωρητική και πειραματική μελέτη της διασποράς των ρύπων αυτοκίνητων σε αστικές περιοχές. 29/6/1993 Γούλας Απόστολος Πάττας Κωνσταντίνος, Σωτηρόπουλος Βλάσιος
23 Πρόγιου Άθηνά ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΩΤΟΧΗΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΡΙΩΝ ΣΤΟΙΒΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΧΗΜΙΚΗΣ ΑΙΘΑΛΟΜΙΧΛΗΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. 1/7/1994 Μουσιόπουλος Νικόλαος Γούλας Απόστολος, Ζερεφός Χρήστος
24 Παπαδόπουλος Άγις Οικονομοτεχνική αξιολόγηση ηλιακών συστημάτων παραγωγής θερμότητας. 1/7/1994 Ψωϊνός Δημήτριος Σωτηρόπουλος Βλάσιος, Γούλας Απόστολος
25 Τσιλιγκιρίδης Γεώργιος Χρονική και χωρική ανάλυση της χρήσης ενέργειας και των συνεπαγόμενων εκπομπών αερλιων ρύπων κατά την περίοδο 1960-1990 στην Ελλάδα. 12/12/1995 Πάττας Κωνσταντίνος Σωτηρόπουλος Βλάσιος, Καράμπελας Αναστάσιος
26 Μπρέγιαννης Γεώργιος Θεωρητική διερεύνηση κυματοειδών ροών. 28/5/1996 Γούλας Απόστολος Μουσιόπουλος Νικόλαος, Πάττας Κωνσταντίνος
27 Καραγιαννίδης Αβραάμ Διερεύνηση της σκοπιμότητας καύσης απορριμάτων από ενεργειακής οικονομικής και περιβαλλοντικής άποψης. 28/1/1997 Μουσιόπουλος Νικόλαος Ψωϊνός Δημήτριος, Πάττας Κωνσταντίνος
28 Κολτσάκης Γρηγόριος Θεωρητική και πειραματική διερεύνηση της μεταβατικής λειτουργίας τριοδικού καταλυτικού μετατροπέα. 28/1/1997 Πάττας Κωνσταντίνος Σωτηρόπουλος Βλάσιος, Γούλας Απόστολος
29 Κιπκεμόι Ιωσήφ Αξιολόγηση των ιδιοτήτων θερμικής κόπωσης και εν θερμώ διάβρωσης πυλυστοιχειακών θερμοχημικών επιστρώσεων σε υπερκράματα νικελίου και ελαφρά κεκραμένων χαλύβων. 28/1/1997 Τσιπάς Δημήτριος Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος, Σκολιανός Στέφανος
30 Βιδάκης Νεκτάριος Προσδιορισμός της αντοχής σε κόπωση σκληρών λεπτών επικαλύψεων για τον υπολογισμό της διάρκειας ζωής τους σε υβριδικά έδρανα κύλισης υψηλόστροφων ατράκτων εργαλειομηχανών. 1/7/1997 Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος Αθανασιάδης Γεώργιος, Γούλας Απόστολος
31 Ζαχαριάδης Θεόδωρος Πειραματική και θεωρητική ανάπτυξη σύντομων δοκιμασιών για τις ανάγκες ελέγχου της ποιότητας του καυσαερίου κυκλοφορούντων αυτοκινήτων. 1/7/1997 Πάττας Κωνσταντίνος Μουσιόπουλος Νικόλαος, Σωτηρόπουλος Βλάσιος
32 Σαλτιέλ Σαμουήλ - Τώνυ Ανάλυση προβλημάτων και εξέλιξη μεθοδολογίας για την αυτόματη σύνδεση συστημάτων CAD/CAE, με εφαρμογή στη βιομηχανία αμαξωμάτων. 20/1/1998 Αθανασιάδης Γεώργιος Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος, Γούλας Απόστολος
33 Φωτέα Αικατερίνη Πειραματική και υπολογιστική μελέτη τρισδιάστατων πεδίων ροής σε αγωγούς. 20/1/1998 Γούλας Απόστολος Σωτηρόπουλος Βλάσιος, Σταπουντζής Ερρίκος
34 Υάκινθος Κυριάκος Ανάπτυξη υπολογιστικής μεθόδου προσομοίωσης ασυμπίεστων και συμπιεστών ροών. 20/1/1998 Γούλας Απόστολος Μουσιόπουλος Νικόλαος, Σταπουντζής Ερρίκος
35 Παρασκευοπούλου Ροδούλα Βελτιστοποίηση συνθηκών κατεργασίας κατά μήκος τροχιών  ψηφιακά καθοδηγούμενου φραιζαρίσματος, βασισμένη σε γεωμετρικά δεδομένα τεμαχίων ουδέτερων αρχείων συστημάτων CAD και στον αυτόματο καθαρισμό των διαδρομών του κοπτικού εργαλείου. 3/7/1998 Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος Αθανασιάδης Γεώργιος, Ευσταθίου Κυριάκος
36 Ανδρεάδης Γεώργιος Ανάπτυξη μεθοδολογίας αναγνώρισης από δεδομένα αρχείων συστήματων CAD, των γεωμετρικών δομών τεμαχίων, για την αυτόματη εκπόνηση της ακολουθίας των μηχανουργικών κατεργασιών τους. 3/7/1998 Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος Αθανασιάδης Γεώργιος, Μήτση Σεβαστή
37 Καρυοφύλλης Γεώργιος Ανάπτυξη αντιδιαβρωτικών, αντιτριβικών, πολυστοιχειακών, επιφανειακών επιστρώσεων. 3/7/1998 Τσιπάς Δημήτριος Σαραφιανός Νικόλαος, Σκολιανός Στέφανος
38 Μπάλλας Μιχαήλ Μηχανική Ρευστών 1/12/1998 Γούλας Απόστολος  
39 Καρατζάς Κωνσταντίνος Ανάπτυξη δυναμικού συστήματος διαχείρισης περιβαλλοντικής πληροφορίας: Ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας αέρα σε αστικές περιοχές. 23/3/1999 Μουσιόπουλος Νικόλαος Πάττας Κωνσταντίνος, Ψωϊνός Δημήτριος
40 Χατζαντώνης Ιπποκράτης Μαθηματική προσομοίωση του πολυμερισμού αερίων ολεφινών σε αντιδραστήρα ρευστοστερεάς κλίνης. 2/7/1999 Γούλας Απόστολος Κυπαρισσίδης Κωνσταντίνος, Καράμπελας Αναστάσιος
41 Κιουρτσίδης Γρηγόριος Μελέτη διαβρωτικής συμπεριφοράς σύνθετων υλικών μήτας κράματος αλουμινίου. 2/7/1999 Σκολιανός Στέφανος Τσιπάς Δημήτριος, Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος
42 Βλάχος Δημήτριος Ολοκληρωμένο μεθοδολογικό πλαίσιο αξιολόγησης επιχειρήσεων. 5/10/1999 Ψωϊνός Δημήτριος Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος, Πάττας Κωνσταντίνος
43 Μπακόλας Βασίλειος Ημιυγρή τριβή και δημιουργία μικροεκοιλάνσεων στις παρειές μετωπικών οδοντωτών τροχών. 29/2/2000 Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος Αθανασιάδης Γεώργιος, Μιχαηλίδης Αθανάσιος
44 Κωνσταντινίδης Παναγιώτης Ανάπτυξη μεθοδολογίας υπολογισμού και βελτιστοποίησης καταλυτικού συστήματος μετεπεξεργασίας καυσαερίου βενζινοκινητήρα. 29/2/2000 Πάττας Κωνσταντίνος Σωτηρόπουλος Βλάσιος, Μουσιόπουλος Νικόλαος
45 Αϊσούα Πωλ Προσδιορισμός της γεωμετρίας του αποβλήτου, της δυνάμεως κοπής και της αναμενόμενης τραχύτητας κατά το φραιζάρισμα ανάγλυφων επιφανειών, με εργαλεία σφαιρικής απόληξης. 22/6/2000 Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος Αθανασιάδης Γεώργιος, Μήτση Σεβαστή
46 Θεοδοσιάδης Στέφανος Μη γραμμικές ταλαντώσεις και δυναμική μηχανικών συστημάτων με οδοντωτούς τροχούς. 22/6/2000 Νατσιάβας Σωτήριος Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος, Μήτση Σεβαστή
47 Τούρλου Παρασκευή-Μαρία Ολοκληρωμένη αποτίμηση επεμβάσεων για τον περιορισμό της φωτοχημικής ρύπανσης σε αστικές περιοχές. 19/12/2000 Μουσιόπουλος Νικόλαος Πάττας Κωνσταντίνος, Ψωϊνός Δημήτριος
48 Ντζιαχρήστος Λεωνίδας Φυσικός χαρακτηρισμός σωματιδιακών εκπομπών κινητήρων εσωτερικής καύσης σε πραγματικό χρόνο. 19/12/2000 Πάττας Κωνσταντίνος Σωτηρόπουλος Βλάσιος, Μουσιόπουλος Νικόλαος
49 Μανίκας Θεόδωρος Ανάπτυξη πειραματικού πρωτοκόλλου αξιολόγησης συστημάτων φίλτρων καπνού οχημάτων με κινητήρα Diesel. 19/12/2000 Πάττας Κωνσταντίνος Σωτηρόπουλος Βλάσιος, Μουσιόπουλος Νικόλαος
50 Περκουλίδης Γεώργιος Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος πολυκριτηριακής ανάλυσης και χωροθέτησης προς διερεύνηση των προοπτικών θερμικής επεξεργασίας στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα. 22/11/2001 Μουσιόπουλος Νικόλαος Πάττας Κωνσταντίνος, Γούλας Απόστολος
51 Παπακώστας Κωνσταντίνος Συμβολή στην εκτίμηση της κατανάλωσης ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού στην Ελλάδα με τη χρήση μεθόδων απλής και πολλαπλής μέτρησης 22/11/2001 Σωτηρόπουλος Βλάσιος Πάττας Κωνσταντίνος, Παπαδόπουλος Μιχαήλ
52 Νικολαϊδης Ιωάννης Οικονομική σχεδίαση και συγκριτική ανάλυση μονόπλευρων δυναμικών διαγραμμάτων ελέγχου μέσης τιμής. 22/11/2001 Ταγαράς Γεώργιος Ψωϊνός Δημήτριος, Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος
53 Λόντος Αντώνιος Προσδιορισμός ιδιοτήτων ερπυσμού επικαλύψεων παραγόμενων μέσω θερμικού ψεκασμού και βέλτιστη επιλογή των παχών τους. 26/3/2002 Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος Μήτση Σεβαστή, Τσιάφης Ιωάννης
54 Κορλός Απόστολος Βελτίωση της ποιότητας κατεργασίας ψηφιακά καθοδηγούμενης πολυαξονικής κάμψης σωλήνων. 26/3/2002 Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος Μήτση Σεβαστή, Ευσταθίου Κυριάκος
55 Μιχαηλίδης Νικόλαος Εξέλιξη πειραματικών-αναλυτικών διαδικασιών προσδιορισμού μηχανικών ιδιοτήτων σκληρών λεπτών PVD επικαλυψεων και διερεύνηση των μηχανισμών αστοχίας τους κατά την κοπή. 26/3/2002 Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος Τσιπάς Δημήτριος, Ευσταθίου Κυριάκος
56 Ανθυμίδης Κωνσταντίνος Σχεδίαση και κατασκευή αντιδραστήρα ρευστοποιημένης κλίνης και χρήση του για επιφανειακές κατεργασίες. 26/3/2002 Τσιπάς Δημήτριος Αθανασιάδης Γεώργιος, Σταπουντζής Ερρίκος
57 Μαραγκουδάκης Νικηφόρος Πολυστοιχειακές επιφανειακές επιστρώσεις σε χάλυβες και υπερκράματα νικελίου και ιδιότητες διάβρωσής τους. 26/3/2002 Τσιπάς Δημήτριος Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος, Σκολιανός Στέφανος
58 Γρηγοριάδης Δημοκράτης Προσομοίωση μεγάλων δινών για τον υπολογισμό τυρβώδων ροών 16/7/2002 Γούλας Απόστολος Μουσιόπουλος Νικόλαος, Σταπουντζής Ερρίκος
59 Σιγανός Αλέξανδρος Πειραματική-θεωρητική διερεύνηση των μηχανισμών αστοχίας κατά τη δοκιμασία επαναλαμβανόμενης κρούσης για τον έλεγχο συνοχής λεπτών σκληρών PVD επικαλύψεων 19/3/2003 Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος Καραχάλιου Χαρίκλεια, Ευσταθίου Κυριάκος
60 Βέρρος Γεώργιος Δυναμική απόκριση, βελτιστοποίηση παραμέτρων ανάρτησης και έλεγχος οχημάτων εδάφους με μη γραμμικά χαρακτηριστικά. 19/3/2003 Νατσιάβας Σωτήριος Αθανασιάδης Γεώργιος, Πάττας Κωνσταντίνος
61 Κανδύλας Ιωάννης Συνεισφορά των οξειδίων του Αζώτου (NOx) στην αναγέννηση παγίδων αιθάλης κινητήρων diesel. 19/3/2003 Πάττας Κωνσταντίνος Μουσιόπουλος Νικόλαος, Στουκίδης Μιχαήλ
62 Παναγιωτίδης Κωνσταντίνος Θερμοελαστουδροδυναμική λίπανση στους μετωπικούς οδοντωτούς τροχούς με ευθεία οδόντωση. 11/6/2003 Αθανασιάδης Γεώργιος Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος, Μιχαηλίδης Αθανάσιος
63 Μεταλλίδης Πρόδρομος Άμεσος προσδιορισμός μόνιμης κατάστασης ταλάντωσης και διάγνωση-αναγνώριση βλαβών σε μη γραμμικά συστήματα. 1/4/2004 Νατσιάβας Σωτήριος Αθανασιάδης Γεώργιος, Σαμαράς Ζήσης
64 Βουίτσης Ηλίας Θεωρητική και πειραματική διερεύνηση σχηματισμού νανοσωματιδίων κατά τη δειγματοληψία καυσαερίου κινητήρων εσωτερικής καύσης. 1/4/2004 Πάττας Κωνσταντίνος Μουσιόπουλος Νικόλαος, Παπαγεωργίου Βασίλειος
65 Ομάρ Μοχάμεντ Χαϊντάρ Απλές και πολυστοιχιακές θερμοχημικές διεργασίες χαλύβων με τη μέθοδο "Pack Cementation" αι ανάλυση συμπεριφοράς τους σε οξείδωση. 1/4/2004 Τσιπάς Δημήτριος Σκολιανός Στέφανος, Χριστοδούλου Νικόλαος
66 Παλληκαράς Αχιλέας Πειραματική και υπολογιστική μελέτη της μετάβασης του οριακού στρώματος υπό συνθήκες διατμητικής ροής. 19/7/2004 Γούλας Απόστολος Μουσιόπουλος Νικόλαος, Νυχάς Σταύρος
67 Χατζηγιάννης Σταύρος Προσδιορισμός κατανομών μηχανικών ιδιοτήτων στην κατεύθυνση του βάθους PVD επικαλύψεων μέσω νανό-διεισδύσεων και εξήγηση της συμπεριφοράς φθοράς τους κατά τη δοκιμασία της επαναλαμβανόμενης κρούσης και κατά το φραιζάρισμα. 19/7/2004 Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος Τσιπάς Δημήτριος, Ευσταθίου Κυριάκος
68 Γκούντας Ηρακλής Αυτόματη κατάστρώση και αριθμητική ολοκλήρωση εξισώσεων κίνησης μηχανικών συστημάτων με πολλαπλά παραμορφώσιμα μέλη. 19/7/2004 Νατσιάβας Σωτήριος Αθανασιάδης Γεώργιος, Σαμαράς Ζήσης
69 Αρβανίτης Αθανάσιος Μαθηματική περιγραφή της διασποράς αιωρούμενων σωματιδίων σε αστικές περιοχές. 22/11/2004 Μουσιόπουλος Νικόλαος Γούλας Απόστολος, Πάττας Κωνσταντίνος
70 Τσίνογλου Δημήτριος Δυναμικά φαινόμενα διαφορετικών χρόνικών κλιμάκων στη λειτουργία τριοδικών καταλυτικών μετατροπέων. 22/11/2004 Σαμαράς Ζήσης Πάττας Κωνσταντίνος, Μουσιόπουλος Νικόλαος
71 Μισηρλής Δημήτριος Πειραματική και υπολογιστική μελέτη ροής σε εναλλάκτες. 19/7/2005 Γούλας Απόστολος Μουσιόπουλος Νικόλαος, Πάττας Κωνσταντίνος
72 Σκορδάρης Γεώργιος Βελτιστοποίηση τεχνολογικών και γεωμετρικών παραμέτρων PVDεπικαλυμμένων εργαλείων σκληρομετάλλου για την αύξηση της κπτικής ισχύος τους. 19/7/2005 Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος Μήτση Σεβαστή, Ευσταθίου Κυριάκος
73 Γιεχασκέλ Μπαρούχ Ανάπτυξη και διερεύνηση συστήματος δειγματοληψίας για τη μέτρηση σωματιδιακών εκπομπών κινητήρων σε πραγματικό χρόνο. 19/7/2005 Πάττας Κωνσταντίνος Σαμαράς Ζήσης, Κυριάκης Νικόλαος
74 Χαραλάμπους Ονούφριος Υπολογιστική και πειραματική διερεύνηση των μηχανισμών θερμικής καταστροφής φίλτρων αιθάλης. 19/7/2005 Σαμαράς Ζήσης Γούλας Απόστολος, Μουσιόπουλος Νικόλαος
75 Μακρής Δημήτριος Μελέτη διφασικών ροών. 22/11/2005 Γούλας Απόστολος Μουσιόπουλος Νικόλαος, Σταπουντζής Ερρίκος
76 Αγριανίδης Παύλος Ανάπτυξη μεταλλικών σύνθετων υλικών και αφρών αλουμινίου. 22/11/2005 Τσιπάς Δημήτριος Αθανασιάδης Γεώργιος, Σκολιανός Στέφανος
77 Δριβάκος Νικόλαος Διερεύνηση ρεολογικών παραμέτρων υγρών λιπαντικών. 20/3/2006 Μιχαηλίδης Αθανάσιος Αθανασιάδης Γεώργιος, Σαλπιστής Χρήστος
78 Γιαγκόπουλος Δημήτριος Υβριδική (αριθμητική-πειραματική) μοντελοποίηση πολύπλοκων κατασκευών με γραμμικά και μη γραμμικά χαρακτηριστικά. 20/3/2006 Νατσιάβας Σωτήριος Ταγαράς Γεώργιος, Σαλπιστής Χρήστος
79 Συράκος Αλέξανδρος Ανάλυση μεθόδου πεπερασμένων όγκων για τις ασυμπίεστες εξισώσεις Navier-Stokes. 25/7/2006 Γούλας Απόστολος Μουσιόπουλος Νικόλαος, Μπαρτζης Ιωάννης
80 Αναστόπουλος Ιωάννης Αύξηση διάρκειας ζωής κοπτικών εργαλείων μέσω PVD επικαλύψεων με μονο- και πολυστρωματικές δομές, με διάφορες χημικέ συστάσεις, καθώς και μηχανικές ιδιότητες. 25/7/2006 Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος Ευσταθίου Κυριάκος, Τσιάφης Ιωάννης
81 Παπαλουκόπουλος Χρήστος Απόκριση σύνθετων μηχανικών και εμβιοδυναμικών μοντέλων με πολυ-επίπεδη μείωση διαστάσεων. 25/7/2006 Νατσιάβας Σωτήριος Αθανασιάδης Γεώργιος, Μήτση Σεβαστή
82 Νενές Γεώργιος Συγκριτική μελέτη ειδικών στατικών και δυναμικών διαγραμμάτων στατιστικού ελέγχου παραγωγικών διαταραχών. 25/7/2006 Ταγαράς Γεώργιος Ιακώβου Ελευθέριος, Γεωργιάδης Πάτροκλος
83 Παναγιωτίδου Σοφία Βέλτιστος προγραμματισμός συνδιασμένων διαδικασιών προληπτικού ελέγχου ποιότητας και συντήρησης τεχνολογικού εξοπλισμού. 25/7/2006 Ταγαράς Γεώργιος Van Wassenhove Luk, Ιακώβου Ελευθέριος
84 Παπαργύρη Σοφία Κατασκευή σύνθετων πορωδών βιοϋλικών μεταλλικής μήτρας τιτανίου με ενίσχυση υδροξυαπατίτη, για χρήση τους ως ιατρικά εμφυτεύματα, και μελέτη των μηχανικών και βιολογικών τους ιδιοτήτων. 25/7/2006 Τσιπάς Δημήτριος Αθανασιάδης Γεώργιος, Σκολιανός Στέφανος
85 Μυρισίδης Ιωάννης Απόδοση κοπής PVD επικαλλυμένων κοπτικών εργαλείων κατά το φραιζάρισμα σε υψηλές ταχύτητες και προώσεις και συσχετισμός της με την αντίσταση σε επαναλαμβανόμενη κρούση. 5/12/2006 Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος Μήτση Σεβαστή, Τσιάφης Ιωάννης
86 Γιαννούλη Μυρσίνη Δείκτες περιβαλλοντικής πίεσης από την οδική κυκλοφορία με συνυπολογισμό της παραγωγής καυσίμων. 5/12/2006 Σαμαράς Ζήσης Μουσιόπουλος Νικόλαος, Πιτσιάβα-Λατινοπούλου Μαγδαληνή
87 Μπαμπαλής Σταμάτιος Θεωρητική και πειραματική διερεύνηση φαινομένων μεταφοράς θερμότητας και μάζας κατά την ξήρανση τροφίμων σε ρεύμα θερμού αέρα. 5/12/2006 Κυριάκης Νικόλαος Γούλας Απόστολος, Μουσιόπουλος Νικόλαος
88 Μπελεσιώτης Βασίλειος Θερμουδραυλική προσομοίωση θερμικών ηλιακών εγκαταστάσεων με ένταξη διεποχιακής αποθήκευσης. 5/12/2006 Κυριάκης Νικόλαος Γούλας Απόστολος, Μουσιόπουλος Νικόλαος
89 Νικολαϊδης Γεώργιος Μεθοδολογίες οργάνωσης και βελτιστοποίησης μοντελοποίησης μηχανολογικών κατασκευών κατά τη δομική ανάλυσή τους με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων. 31/7/2007 Αθανασιάδης Γεώργιος Νατσιάβας Σωτήριος, Μιχαηλίδης Αθανάσιος
90 Γιαννακίδης Μιχάλης Δομή και χαρακτηριστικά ενός γενικής χρήσης προ-επεξεργαστή πεπερασμένων στοιχείων, για τη δημιουργία ολοκληρωμένων και επαναχρησιμοποιήσιμων μοντέλων κατά την ανάλυση μηχανολογικών κατασκευών. 31/7/2007 Αθανασιάδης Γεώργιος Νατσιάβας Σωτήριος, Μιχαηλίδης Αθανάσιος
91 Σίσκος Δημήτριος Οργάνωση και σχεδίαση συστήματος μετα-επεξεργασίας δεδομένων επίλυσης κατασκευών με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων. 31/7/2007 Αθανασιάδης Γεώργιος Νατσιάβας Σωτήριος, Μιχαηλίδης Αθανάσιος
92 Ζαφειρόπουλος Δημήτριος Εξέλιξη μεθοδολογιών μορφοποίησης μοντέλων ανάλυσης κατασκευών και διαδικασίας βελτιστοποίησής τους μετά τη μορφοποίηση. 31/7/2007 Αθανασιάδης Γεώργιος Νατσιάβας Σωτήριος, Μιχαηλίδης Αθανάσιος
93 Ξηρογιαννοπούλου Άννα Ανάπτυξη ολοκληρωμένης μεθοδολογίας για την ελαχιστοποίηση της ποσότητας και επικινδυνότητας στερεών αποβλήτων. 31/7/2007 Καραγιαννίδης Αβραάμ Μουσιόπουλος Νικόλαος, Σαμαράς Ζήσης
94 Καλογνώμου Ευαγγελία-Άννα Αειφόρος ανάπτυξη σε αστικές περιοχές: ολοκληρωμένη αποτίμηση του προβλήματος ποιότητας αέρα. 31/7/2007 Μουσιόπουλος Νικόλαος Σαμαράς Ζήσης, Παπαδόπουλος Άγις
95 Μάλιαρης Γεώργιος Σχεδιομελέτη - κατασκευή πειραματικής διάταξης και ανάπτυξη αλγορίθμου πεπερασμένων στοιχείων για τον προσδιορισμό μηχανικών ιδιοτήτων ημιτηκώμενων κραμάτων αλουμινίου σε θερμοκρασίες ημιστερεάς κατάστασης. 31/7/2007 Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος Σκολιανός Στέφανος, Μήτση Σεβαστή
96 Τσουκνίδας Αλέξανδρος Εξέλιξη πειραματικών - αναλυτικών διαδικασιών και κατασκευή σχετικής διάταξης για την βελτιστοποίηση παραμέτρων επαγωγικής θέρμανσης προς επίτευξη ομοιόμορφου θερμοκρασιακού πεδίου στο υλικό πριν την ημιστερεά υπό πίεση χήτευση του. 31/7/2007 Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος Σκολιανός Στέφανος, Ευσταθίου Κυριάκος
97 Σταυράκης Ιωάννης Προσδιορισμός μεταβατικής και μόνιμης κατάστασης σε μηχανικά συστήματα με εύκαμπτα μέλη. 31/7/2007 Νατσιάβας Σωτήριος Αθανασιάδης Γεώργιος, Σαμαράς Ζήσης
98 Ζηκόπουλος Χρήστος Ποσοτική ανάλυση υποσυστημάτων παραγωγής και διανομής αντίστροφων εφοδιαστικών αλυσίδων. 31/7/2007 Ταγαράς Γεώργιος Ιακώβου Ελευθέριος, Γεωργιάδης Πάτροκλος
99 Χαλκίδης Ιωάννης Σχεδιασμός συστήματος οργάνωσης και διαχείρισης δεδομένων σχεδίασης και προ-επεξεργασίας μοντέλων πεπερασμένων στοιχείων για περιβάλλον πολλών χρηστών. 27/11/2007 Αθανασιάδης Γεώργιος Νατσιάβας Σωτήριος, Μιχαηλίδης Αθανάσιος
100 Ρακίμπεη Παναγιώτα Διερεύνηση της σημασίας επιλεγμένων παραμέτρων στην ανάλυση κύκλου ζωής ενός χώρου διάθεσης στερεών αποβλήτων. 27/11/2007 Καραγιαννίδης Αβραάμ Μουσιόπουλος Νικόλαος, Κυριάκης Νικόλαος
101 Γκεϊβανίδης Σάββας Ανάπτυξη μεθόδου προσδιορισμού εκπομπών από οχήματα με μέτρηση σε πραγματικό χρόνο. 27/11/2007 Σαμαράς Ζήσης Κυριάκης Νικόλαος, Πάττας Κωνσταντίνος
102 Μέλλιος Γεώργιος Θεωρητική και πειραματική διερεύνηση των εκπομπών αναθυμιάσεων υδρογονανθράκων από σύγχρονα βενζινοκίνητα οχήματα. 27/11/2007 Σαμαράς Ζήσης Πάττας Κωνσταντίνος, Κυριάκης Νικόλαος
103 Ξανθόπουλος Αναστάσιος Βελτιστοποίηση στρατηγικού σχεδιασμού, οργάνωσης παραγωγής και λειτουργίας αντίστροφων εφοδιαστικών αλυσίδων.
 
1/4/2008 Ιακώβου Ελευθέριος Ταγαράς Γεώργιος, Γεωργιάδης Πάτροκλος
104 Θεοδωσίου Γεώργιος Οικολογικός σχεδιασμός μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
 
1/4/2008 Κυριάκης Νικόλαος Μουσιόπουλος Νικόλαος, Σαμαράς Ζήσης
105 Θεοδοσίου Χρήστος Άμεσος προσδιορισμός περιοδικής ταλάντωσης σε σύνθετα μηχανικά συστήματα με συνεχή και ασυνεχή χαρακτηριστικά.
 
1/4/2008 Νατσιάβας Σωτήριος Ταγαράς Γεώργιος, Άραβας Νικόλαος
106 Σαγρής Δημήτριος Βέλτιστη χρησιμοποίηση βιομηχανικού ρομπότ σε περιβάλλον μηχανουργικών κατεργασιών. 16/7/2008 Μήτση Σεβαστή Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος, Νατσιάβας Σωτήριος
107 Τσατσαρέλης Θωμάς Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την ανάκτηση υλικών και ενέργειας από εγκαταστάσεις και χώρους τελικής διάθεσης στερεών αποβλήτων. 16/7/2008 Μουσιόπουλος Νικόλαος Καραγιαννίδης Αβραάμ, Κυριάκης Νικόλαος
108 Φρειδερίκος Ορέστης Προσομοίοση της δημιουργίας και ροής αποβλήτων κατά το φραιζάρισμα με κύλιση οδοντόσεων με χρησιμοποίηση της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων. 16/7/2008 Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος Μήτση Σεβαστή, Τσιάφης Ιωάννης
109 Οξυζίδης Συμεών Βελτιστοποίηση διεργασιών δροσισμού με χρήση ηλιακής ενέργειας. 16/7/2008 Παπαδόπουλος Άγις Μουσιόπουλος Νικόλαος, Κυριάκης Νικόλαος
110 Καραμάνος Αναστάσιος Οικονομική βελτιστοποίηση θερμομόνωσης βιομηχανικών εγκαταστάσεων. 16/7/2008 Παπαδόπουλος Άγις Μουσιόπουλος Νικόλαος, Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος
111 Κωνσταντινίδης Ιωάννης Μοντελοποίηση διεργασιών και ιδιοτήτων μεταλλικών αφρών. 16/7/2008 Τσιπάς Δημήτριος Σκολιανός Στέφανος, , Μιχαηλίδης Νικόλαος
112 Κοτίβας Κοσμάς Ανάπτυξη μεθοδολογίας αξιολόγησης προγραμμάτων σπουδών εκπαίδευσης μηχανικών στη γνωστική περιοχή της τεχνολογίας των υλικών. 16/7/2008 Τσιπάς Δημήτριος Ταγαράς Γεώργιος, Σκολιανός Στέφανος
113 Αυγελής Αριστοτέλης Ενεργειακή διαχείριση κτιρίων με έμφαση στην ποιότητα αέρα και στο εσωκλίμα. 25/11/2008 Παπαδόπουλος Άγις Μουσιόπουλος Νικόλαος, Γούλας Απόστολος
114 Μαμάκος Αθανάσιος Διερεύνηση των επιπτώσεων της τεχνολογίας κινητήρων και καυσίμου στα φυσικά χαρακτηριστικά των σωματιδιακών εκπομπών των οχημάτων και αξιολόγηση τεχνικών μέτρησης. 25/11/2008 Σαμαράς Ζήσης Γούλας Απόστολος, Μουσιόπουλος Νικόλαος
115 Παπαδόπουλος Δημήτριος Ανάπτυξη και αξιολόγηση ιδιοτήτων μεταλλικών αφρών. 25/11/2008 Τσιπάς Δημήτριος Σκολιανός Στέφανος, Μιχαηλίδης Νικόλαος
116 Αλμπανάκης Χρήστος Διερεύνηση της επίδρασης των παραμέτρων ροής στις απώλειες πίεσης σε εναλλάκτη θερμότητας για αεροπορικούς κινητήρες. 7/4/2009 Γούλας Απόστολος Μουσιόπουλος Νικόλαος, Κυριάκης Νικόλαος
117 Βλαχοστέργιος Ζηνων Ενσωμάτωση μη-γραμμικών μοντέλων ιξώδους τύρβης και μοντέλων τάσεων Reynolds σε επιλυτή τρισδιάστατων ασυμπίεστων και συμπιεστών ροών. 7/4/2009 Γούλας Απόστολος Μουσιόπουλος Νικόλαος, Σαμαράς Ζήσης
118 Βλαχοκώστας Χρήστος Διερεύνηση σκοπιμότητας στρατηγικών αντιρρύπανσης σε δομημένο αστικό περιβάλλον. 7/4/2009 Μουσιόπουλος Νικόλαος Παπαδόπουλος Άγις, Ψωϊνός Δημήτριος
119 Φονταράς Γεώργιος Θεωρητική και πειραματική αξιολόγηση τεχνολογιών περιορισμού των εκπομπών CO2 από τις οδικές μεταφορές. 7/4/2009 Σαμαράς Ζήσης Νατσιάβας Σωτήριος, Κολτσάκης Γρηγόριος
120 Καλογήρου Μαρία Πειραματική και θεωρητική διερεύνηση της διεργασίας οξείδωσης της αιθάλης σε περιβάλλον θερμοζυγού και παγίδας καπνού - Συσχετισμός των μεθόδων επεξεργασίας. 7/4/2009 Σαμαράς Ζήσης Μουσιόπουλος Νικόλαος, Γούλας Απόστολος
121 Βασιλόπουλος Κωνσταντίνος Ανάπτυξη μεθοδολογίας παραγωγής βελτιωμένων υαλοκεραμικών με τη χρήση βιομηχανικών αποβλήτων. 7/4/2009 Τσιπάς Δημήτριος Σκολιανός Στέφανος, Λεφάκης Χαράλαμπος
122 Μπέσιου Μαρία Ανάλυση παραγωγικών συστημάτων υπό το πρίσμα της βιώσιμης ανάπτυξης με χρήση θεωρίας δυναμικής συστημάτων. 21/7/2009 Γεωργιάδης Πάτροκλος Ιακώβου Ελευθέριος, Ταγαράς Γεώργιος
123 Κρητικός Κοσμάς Διερεύνηση εναλλακτικών διατάξεων ψύξης καυσαερίου με ταυτόχρονη θέρμανση αερίου μιγματος σε αεροπορικούς κινητήρες. 21/7/2009 Γούλας Απόστολος Μουσιόπουλος Νικόλαος, Μπουρης Δημητριος
124 Σωτηρόπουλος Αναστάσιος Παραλληλοποίηση αλγορίθμων επίλυσης γενικευμένων πεδίων ροής. 21/7/2009 Γούλας Απόστολος Σαμαράς Ζήσης, Μουσιόπουλος Νικόλαος
125 Βαρύτης Εμμανουήλ Μορφοποίηση πιστών αντιγράφων αρχαίων αντικειμένων με εφαρμογή μεθόδων αντίστροφης μηχανολογίας και ταχείας πρωτοτυποποίησης. 21/7/2009 Ευσταθίου Κυριάκος Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος, Μανσούρ Γκαμπριέλ
126 Αηδόνης Δημήτριος Εφαρμογή μεθόδων επιχειρησιακής έρευνας για τη βέλτιστη σχεδίαση και λειτουργία δικτύων επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης δομικών υλικών. 21/7/2009 Ιακώβου Ελευθέριος Παπαδόπουλος Άγις, Βλάχος Δημήτριος
127 Μαλαμάκης Απόστολος Διερεύνηση οικονομικών εργαλείων για τη βέλτιστη ολοκληρωμένη διαχείριση οργανικών στερεών αποβλήτων. 21/7/2009 Καραγιαννίδης Αβραάμ Μουσιόπουλος Νικόλαος, Ζώτος Γεώργιος
128 Μπανιάς Γεώργιος Ανάπτυξη συστήματος για τη βέλτιστη διαχείριση αποβλήτων από κατασκευαστικές δραστηριότητες. 21/7/2009 Μουσιόπουλος Νικόλαος Παπαδόπουλος Άγις, Καρατζάς Κωνσταντίνος
129 Αχίλλας Χαρίσιος Διαχείριση βιομηχανικών προϊόντων στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους με βάση περιβαλλοντικά και οικονομικά κριτήρια και βελτιστοποίηση της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας. 21/7/2009 Μουσιόπουλος Νικόλαος Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος, Ιακώβου Ελευθέριος
130 Ασημακόπουλος Αντώνιος Εξέλιξη δοκιμής πλάγιας επαναλαμβανόμενης κρούσης για την αξιολόγηση μηχανισμών συνάφειας και μικροαπόξεσης λεπτών σκληρών επικαλύψεων επί κοπτικών πλακιδίων και στοιχείων μηχανών. 21/7/2009 Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος Ευσταθίου Κυριάκος, Παρασκευοπούλου Ροδούλα
131 Σικέλης Κωνσταντίνος Εφαρμογή μεθόδων παράλληλης επεξεργασίας στη μελέτη της ταλαντωτικής συμπεριφοράς σύνθετων μηχανικών συστημάτων. 21/7/2009 Νατσιάβας Σωτήριος Καρατζάς Κωνσταντίνος, Τροχίδης Αθανάσιος
132 Αναστασέλος Δημήτριος Συστήματα αξιολόγησης θερμομονωτικών λύσεων με έμφαση στις δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσής τους.
 
21/7/2009 Παπαδόπουλος Άγις Μουσιόπουλος Νικόλαος, Κυριάκης Νικόλαος
133 Δαρδιώτης Χρήστος Φαινόμενα μεταφοράς και χημικών αντιδράσεων σε παγίδες αιθάλης με καταλυτική επίστρωση.
 
21/7/2009 Σαμαράς Ζήσης Τομπουλίδης Ανανίας, Κολτσάκης Γρηγόριος
134 Κουφοδήμος Γεώργιος Καθαρισμός αερίου αεριοποίησης για χρήση σε μηχανές εσωτερικής καύσης ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους. 21/7/2009 Σαμαράς Ζήσης Ζαμπανιώτου Αναστασία, Κολτσάκης Γρηγόριος
135 Μαργαρίτης Νικόλαος Θεωρητική και πειραματική διερεύνηση της λειτουργίας παγίδων οξειδίων του αζώτου για κινητήρες φτωχής καύσης. 21/7/2009 Σαμαράς Ζήσης Γούλας Απόστολος, Κολτσάκης Γρηγόριος
136 Καπετανοπούλου Παρασκευή Λειτουργία και διαχείριση αντίστροφων εφοδιαστικών αλυσίδων στην ελληνική βιομηχανία. 21/7/2009 Ταγαράς Γεώργιος Ιακώβου Ελευθέριος, Γεωργιάδης Πάτροκλος
137 Μαρτινόπουλος Γεώργιος Σχεδίαση, κατασκευή και αξιολόγηση πρότυπου επίπεδου ηλιακού συλλέκτη, κατάλληλου για ψυχρά κλίματα. 30/11/2009 Κυριάκης Νικόλαος Τσιπάς Δημήτριος, Τσιλιγκιρίδης Γεώργιος
138 Κατσαούνης Δημήτριος Διερεύνηση εφαρμογής μεταλλικών αφρών σε διατάξεις μετεπεξεργασίας καυσαερίου κινητήρων diesel. 30/11/2009 Σαμαράς Ζήσης Κυριάκης Νικόλαος, Κολτσάκης Γρηγόριος
139 Λαμνάτου Χρυσοβαλάντου Ανάπτυξη και ενεργειακή βελτιστοποίηση αυτόνομου ξηραντηρίου γεωργικών προϊόντων με χρήση ηλιακής ενέργειας. 23/3/2010 Κυριάκης Νικόλαος Γούλας Απόστολος, Παπανικολάου Ηλίας
140 Πανάρας Γεώργιος Θεωρητική και πειραματική διερεύνηση συστήματος ηλιακού κλιματισμού με στερεά αφυγραντικά μέσα. 23/3/2010 Κυριάκης Νικόλαος Μουσιόπουλος Νικόλαος, Μπεργελές Γεώργιος
141 Μισοπολινός Λάζαρος Βέλτιστος σχεδιασμός μηχανισμού παράλληλης κινηματικής και καθοδήγηση του μέσω του ψηφιακού ελέγχου εργαλειομηχανής φραιζαρίσματος 23/3/2010 Μήτση Σεβαστή Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος, Μανσούρ Γκαμπριέλ
142 Λίλη Ελευθερία Προσδιορισμός συμπεριφοράς PVD επικαλύψεων επί κοπτικών εργαλείων σε επαναλαμβανόμενη κρούση με διάφορα φορτία και θερμοκρασίες. 23/3/2010 Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος Μήτση Σεβαστή, Τσιάφης Ιωάννης
143 Βάλσαμος Γεώργιος Ανάλυση αξιοπιστίας οχημάτων σε αστοχία λόγω κόπωσης υπό την επιρροή αβεβαιοτήτων. 23/3/2010 Νατσιάβας Σωτήριος Μιχαηλίδης Αθανάσιος, Σαββαϊδης Γεώργιος
144 Γεωργίου Γεωργία Προσδιορισμός απόκρισης και βελτιστοποίηση σε δυναμικά συστήματα με πολλαπλά παραμορφώσιμα μέλη.
 
23/3/2010 Νατσιάβας Σωτήριος Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος, Μιχαηλίδης Αθανάσιος
145 Γιαμά Ευφροσύνη Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την ολοκληρωμένη περιβαλλοντική αξιολόγηση κτιρίων στην Ελλάδα.
 
23/3/2010 Παπαδόπουλος Άγις Μουσιόπουλος Νικόλαος, Κυριάκης Νικόλαος
146 Αθανασίου Ευστράτιος Σχεδίαση δυναμικότητας στις αντίστροφες εφοδιαστικές αλυσίδες με χρήση θεωρίας δυναμικής συστημάτων. 16/7/2010 Γεωργιάδης Πάτροκλος Ταγαράς Γεώργιος, Ιακώβου Ελευθέριος
147 Καραογλανίδης Γεώργιος Αρχικός σχεδιασμός οχημάτων με κριτήριο την ευστάθεια. 16/7/2010 Μιχαηλίδης Αθανάσιος Νατσιάβας Σωτήριος, Παναγιωτίδης Κωνσταντίνος
148 Μιχαλούδης Χαράλαμπος Ανάπτυξη μηχανισμών ανάδρασης για τον προγραμματισμό και έλεγχο της παραγωγής σε συστήματα κατά-παραγγελία: ανάλυση με τεχνικές θεωρίας δυναμικής συστημάτων. 2/11/2010 Γεωργιάδης Πάτροκλος Ταγαράς Γεώργιος, Ιακώβου Ελευθέριος
149 Χατζηπαναγιώτη Μαρία Η επίδραση του διασυνοριακού εμπορίου και της βιωσιμότητας στο στρατηγικό σχεδιασμό διεθνοποιημένων εφοδιαστικών αλυσίδων. 2/11/2010 Ιακώβου Ελευθέριος Χατζηδημητρίου Ιωάννης, Βλάχος Δημήτριος
150 Σεραλίδου Κυπριανή Πειραματική και υπολογιστική μελέτη της ροής λιπαντικού σε κιβώτιο με περιστρεφόμενο δίσκο. 29/3/2011 Γούλας Απόστολος Μιχαηλίδης Αθανάσιος, Σαμαράς Ζήσης
151 Μπόζης Δημήτριος Ο πάσσαλος θεμελίωσης ως γεωεναλλάκτης: διερευνήσεις για τη θερμική του συμπεριφορά. 29/3/2011 Κυριάκης Νικόλαος Μουσιόπουλος Νικόλαος, Παπακώστας Κωνσταντίνος
152 Τζαμκιώζης Θεόδωρος Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την εκτίμηση της τοξικότιτας σωματιδιακών εκπομπών από οχήματα. 29/3/2011 Σαμαράς Ζήσης Κατσουγιάννη Κλεάνθη, Μουσιόπουλος Νικόλαος
153 Στεργιούδη Φανή Παραγωγή και έλεγχος ιδιοτήτων πορωδών υλικών. 12/7/2011 Μιχαηλίδης Νικόλαος Τσιπάς Δημήτριος, Σκολιανός Στέφανος
154 Σλίνη Θεοδώρα Μέθοδοι αποτίμησης επιπέδων ατμοσφαιρικής ρύπανσης με συνεκτίμηση των μετεωρολογικών δεδομένων για την περιοχή ενδιαφέροντος. 12/7/2011 Μουσιόπουλος Νικόλαος Γούλας Απόστολος, Σαμαράς Ζήσης
155 Βρανίκας Νικόλαος Διαχείριση εσωτερικού περιβάλλοντος σε κτίρια μουσείων. 12/7/2011 Παπαδόπουλος Άγις Μπίκας Δημήτριος, Κοσμόπουλος Παναγιώτης
156 Κουσουλίδου Μαρίνα Πειραματική και υπολογιστική διερεύνηση της εξέλιξης των εκπομπών ρύπων από τις οδικές μεταφορές με τη χρήση συμβατικών καυσίμων και βιοκαυσίμων. 12/7/2011 Σαμαράς Ζήσης Κυριάκης Νικόλαος, Κολτσάκης Γρηγόριος
157 Μαυρόπουλος Αζαρίας Εντοπισμένη διάβρωση κραμάτων αλουμινίου υψηλής αντοχής της σειράς 7xxx: συγκριτική μελέτη της επίδρασης των θερμικών κατεργασιών στην κινητική του φαινομένου. 12/7/2011 Σκολιανός Στέφανος Τσιπάς Δημήτριος, Μιχαηλίδης Νικόλαος
158 Αϊδαρίνης Ιωάννης Υπολογιστική μοντελοποίηση και πειραματική μελέτη της ροής σε θαλάμους εδράνων αεροπορικών κινητήρων. 2/12/2011 Γούλας Απόστολος Μουσιόπουλος Νικόλαος, Σαμαράς Ζήσης
159 Σιδερίδης Αθανάσιος Αλληλεπίδραση διαταραχών ροής με οριακό στρώμα πτερυγίου στροβίλου χαμηλής πίεσης. 13/12/2011 Γούλας Απόστολος Υάκινθος Κυριάκος, Κάλφας Ανέστης
160 Αντωνόπουλος Ιωάννης-Σοφοκλής Μεθοδολογικό εργαλείο ανάλυσης κύκλου ζωής για το δυναμικό σχεδιασμό και περιββαλοντική αξιολόγηση συστημάτων επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων με έμφαση στις προηγμένες τεχνολογίες μετατροπής. 13/12/2011 Καραγιαννίδης Αβραάμ Μουσιόπουλος Νικόλαος, Παπαδόπουλος Άγις
161 Βουκάντσης Δημήτριος Περιβαλλοντική πληροφορική με μεθοδολογίες υπολογιστικής νοημοσύνης σε προβλήματα μηχανολόγου μηχανικού. 13/12/2011 Καρατζάς Κωνσταντίνος Μουσιόπουλος Νικόλαος, Σαμαράς Ζήσης
162 Σανίδα Γεωργία Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την επιλογή βέλτιστων τεχνικών και πρακτικών κατά τη διαχείριση νοσοκομειακών αποβλήτων. 27/3/2012 Καραγιαννίδης Αβραάμ Μουσιόπουλος Νικόλαος, Ιακώβου Ελευθέριος
163 Νεράντζης Ιωάννης Σχεδιασμός, ανάλυση και πειραματική διερεύνηση διαφορικού οχημάτων με καθοριζόμενη κατανομή ροπής. 27/3/2012 Μιχαηλίδης Αθανάσιος Σαλπιστής Χρήστος, Παναγιωτίδης Κωνσταντίνος
164 Παππά Μαρία Ταχύς προσδιορισμός ισοδυνάμων γεωμετρικών αποκλίσεων ακίδων νανοδιεισδυτών και με τη βοηθειά τους: πειραματική αναλυτική διακρίβωση μηχανικών ιδιοτήτων PVD επικαλύψεων σε διάφορες θερμοκρασίες. 27/3/2012 Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος Μήτση Σεβαστή, Μανσούρ Γκαμπριέλ
165 Σαββάκης Σάββας Υπολογιστική διερεύνηση ενός προτότυπου ομόκεντρου περιστροφικού κινητήρα. 27/3/2012 Σαμαράς Ζήσης Νατσιάβας Σωτήριος, Τομπουλίδης Ανανίας
166 Ντούρος Ιωάννης Ανάπτυξη ολοκληρωμένης μεθοδολογίας για την εκτίμηση της επιβάρυνσης της αστικής ποιότητας αέρα από αιωρούμενα σωματίδια. 13/11/2012 Μουσιόπουλος Νικόλαος Γούλας Απόστολος, Σαμαράς Ζήσης
167 Μπατσιώλας Μιχαήλ Εξέλιξη πειραματικών διατάξεων και μεθοδολογιών για τον χαρακτηρισμό ιδιοτήτων κόπωσης και συνοχής λεπτών σκληρών επικαλύψεων σε διάφορες θερμοκρασίες. 13/11/2012 Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος Μήτση Σεβαστή, Ευσταθίου Κυριάκος
168 Ιακωβίδης Ανέστης Αριθμητικός προσδιορισμός της απόκρισης σύνθετων μηχανικών συστημάτων με επαφές και τριβή.
 
13/11/2012 Νατσιάβας Σωτήριος Μιχαηλίδης Αθανάσιος, Σαββαϊδης Γεώργιος
169 Καρτέρης Μαρίνος Ενσωμάτωση φωτοβολταϊκών στο δομημένο αστικό περιβάλλον. 13/11/2012 Παπαδόπουλος Άγις Μουσιόπουλος Νικόλαος, Κυριάκης Νικόλαος
170 Λέντζαρης Κωνσταντίνος Επιφανειακές επικαλύψεις. Επιφανειακές θερμοχημικές διεργασίες σε σιδηρούχα και μη-σιδηρούχα υλικά. 13/11/2012 Τσιπάς Δημήτριος Σκολιανός Στέφανος, Μιχαηλίδης Νικόλαος
171 Μπάρμπας Φώτιος Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αξιολόγηση της δυνατότητας περιορισμού της ατμοσφαιρικής ρύπανσης με χρήση φωτοκαταλυτικών επιστρώσεων. 2/4/2013 Μουσιόπουλος Νικόλαος Κυριάκης Νικόλαος, Σαμαράς Ζήσης
172 Μαλλίδης Ιωάννης Ποσοτικές μέθοδοι στο σχεδιασμό δικτύων εφοδιασμού και στη διαχείριση πράσινων εφοδιαστικών αλυσίδων. 9/7/2013 Βλάχος Δημήτριος Ιακώβου Ελευθέριος, Dekker Rommert
173 Κεραμυδάς Χρήστος Ποσοτικές μέθοδοι στη διαχείριση εφοδιαστικών αλυσίδων υποκατάστατων προιόντων και υπηρεσιών. 9/7/2013 Ιακώβου Ελευθέριος Βλάχος Δημήτριος, Γεωργιάδης Πάτροκλος
174 Τόκα Αγοραστή Μοντέλα λήψης αποφάσων σχεδιασμού και λειτουργίας εφοδιαστικών αλυσίδων και ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας. 9/7/2013 Ιακώβου Ελευθέριος Βλάχος Δημήτριος, Παπαδόπουλος Άγις
175 Αγουρίδας Κωνσταντίνος Πλήρης τρισδιάστατη προσομοίωση ελαστοϋδροδυναμικής λίπανσης γενικής γεωμετρίας σε ιδιαίτερες καταστάσεις λίπανσης 9/7/2013 Μιχαηλίδης Αθανάσιος Σαλπιστής Χρήστος, Παναγιωτίδης Κωνσταντίνος
176 Μακρυμαλλάκης Στυλιανός Πειραματικός-αναλυτικός προσδιορισμός ιδιοτήτων κόπωσης και μελέτη της επίδρασης τους επί της φθοράς επικαλλυμένων κοπτικών εργαλείων κατά το φραιζάρισμα. 9/7/2013 Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος Μήτση Σεβαστή, Μιχαηλίδης Νικόλαος
177 Γκατζόφλιας Δημήτριος Χωρική κατανομή απογραφών ρύπων με χρήση δικτυακών γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων και εξελιγμένων μοντέλων συντελεστών εκπομπής.
 
9/7/2013 Σαμαράς Ζήσης Ευαγγελίδης Γεώργιος, Μουσιόπουλος Νικόλαος
178 Κοντογιάννη Σταματία Διερεύνηση επικινδυνότητας επιλεγμένων ρευμάτων οικιακών και εξω-οικιακών αστικών στερεών αποβλήτων. 21/1/2014 Καραγιαννίδης Αβραάμ Τσιλιγκιρίδης Γεώργιος, Σεφερλής Παναγιώτης
179 Μέρτζης Δημήτριος Κινητή μονάδα αεριοποίησης βιομάζας συζευγμένη με μηχανή εσωτερικής καύσης: σχεδιασμός, υλοποίηση και διερεύνηση 21/1/2014 Σαμαράς Ζήσης Τομπουλίδης Ανανίας, Υάκινθος Κυριάκος
180 Παπαναγιώτου Κωνσταντίνος Διαχείριση κινδύνου σε εφοδιαστικές αλυσίδες με τη χρήση προσομοίωσης και θεωρίας παιγνίων. 11/3/2014 Βλάχος Δημήτριος Ιακώβου Ελευθέριος, Γεωργιάδης Πάτροκλος
181 Μιχόπουλος Απόστολος Θεωρητική και πειραματική μελέτη Γεωεναλλάκτη θερμότητας. 16/7/2008 Κυριάκης Νικόλαος Γούλας Απόστολος, Μουσιόπουλος Νικόλαος
182 Μαλικουτσάκης Μιχαήλ Πειραματική και θεωρητική διερεύνηση και ανάπτυξη αναλυτικού μοντέλου προσδιορισμού διάρκειας ζωής συγκολλητών κατασκευών σε κόπωση. 11/3/2014 Σαββαϊδης Γεώργιος Σκολιανός Στέφανος, Σαλπιστής Χρήστος
183 Σαχανάς Χρήστος Διερεύνηση τριβολογικής συμπεριφοράς επιφανειών με μακροτραχύτητα (μικροδομή) που λειτουργούν υπό συνθήκες ελαστοϋδροδυναμικής λίπανσης. 24/6/2014 Μιχαηλίδης Αθανάσιος Σαλπιστής Χρήστος, Παναγιωτίδης Κωνσταντίνος
184 Γεράρδης Στέφανος Πειραματικός-αναλυτικός προσδιορισμός ιδιοτήτων σκληρών PVD στιβάδων και επίδρασή τους επί της φθοράς επικαλυμμένων κοπτικών εργαλείων. 24/6/2014 Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος Μήτση Σεβαστή, Ευσταθίου Κυριάκος
185 Σπυρίδη Δήμητρα Ανάπτυξη συστημάτος δεικτών για την αποτ'υπωση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής στην ποιότητα του αέρα. 25/11/2014 Μουσιόπουλος Νικόλαος Σαμαράς Ζήσης, Σιουτας Κωνσταντίνος
186 Κατιρτζόγλου Γεωργία Μοντέλο πρόβλεψης εξέλιξης φθοράς επικαλυμμένων κοπτικών εργαλείων και ενσωμάτωση του σε πρόγραμμα CAM για τη βελτιστοποίηση των συνθηκών κατεργασίας στο φραιζάρισμα. 25/11/2014 Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος Μήτση Σεβαστή, Ευσταθίου Κυριάκος
187 Κουντουράς Δημήτριος Ανάπτυξη σύνθετων υλικών κράματος Αλουμινίου 7075 με ιπτάμενη τέφρα και επίδραση των μεθόδων παραγωγής στις ιδιοτητές τους. 25/11/2014 Σκολιανός Στέφανος Τσιπάς Δημήτριος, Μιχαηλίδης Νικόλαος
188 Τσολάκης Ναούμ Σχεδιασμός και διαχείριση βιώσιμων εφοδιαστικών αλυσίδων για τον αγροδιατροφικό τομέα 9/6/2015 Ιακώβου Ελευθέριος Γεωργιάδης Πάτροκλος, Βλάχος Δημήτριος
189 Χατζηαυγουστής Θεόδωρος Ολοκληρωμένη διαχείριση ελαιοκράμβης στη Δυτική Μακεδονία ως ενεργειακού φυτού για παραγωγή βιοκαυσίμου και βιομάζας. 9/6/2015 Σαμαράς Ζήσης Ζαμπανιώτου Αναστασία, Παπανικολάου Κωνσταντίνος
190 Πολίτου Αλεξάνδρα Εφαρμογή θεωρίας περιορισμών στον προγραμματισμό και έλεγχο παραγωγής: Ανάλυση με τεχνικές θεωρίας δυναμικής συστημάτων. 30/10/2015 Γεωργιάδης Πάτροκλος Ιακώβου Ελευθέριος, Βλάχος Δημήτριος
191 Καρβουντζής-Κοντακιώτης Απόστολος Επίδραση της διακύμανσης λειτουργίας κινητήρα εσωτερικής καύσης από κύκλο σε κύκλο στις εκπομπές αερίων ρύπων. 30/10/2015 Ντζιαχρήστος Λεωνίδας Σαμαράς Ζήσης, Κολτσάκης Γρηγόριος
192 Αγάογλου Μακρίνα Διακλαδώσεις και ευστάθεια περιοδικών λύσεων μη γραμμικών πλεγμάτων με αναλυτικές μεθόδους. 30/10/2015 Ρόθος Βασίλειος Ιωαννίδου Θεοδώρα, Κεβρεκίδης Παναγιώτης
193 Μανέτας-Βιολέτας Χρήστος Πειραματική και υπολογιστική διερεύνηση της επίπτωσης του θείου στη λειτουργία της παγίδας NOx. 6/4/2016 Κολτσάκης Γρηγόριος Σαμαράς Ζήσης, Βουτετάκης Σπυρίδων
194 Χουρδάκης Ελευθέριος Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αποτίμηση της έκθεσης του αστικού πληθυσμού σε αιωρούμενα σωματίδια. 6/4/2016 Μουσιόπουλος Νικόλαος Σαμαράς Ζήσης, Υάκινθος Κυριάκος
195 Αμανατίδης Σταύρος Ανάπτυξη και θεωρητική και πειραματική αξιολόγηση αισθητήρα για τη μέτρηση συγκεντρώσεων αιθάλης στο καυσαέριο μηχανών. 6/4/2016 Ντζιαχρήστος Λεωνίδας Σαμαράς Ζήσης, Keskinen Jorma
196 Ζαχαροπούλου Θεοδώρα Βελτιστοποίηση αντιρρυπαντικού σχεδιασμού υβριδικών οχημάτων. 15/7/2016 Κολτσάκης Γρηγόριος Μιχαηλίδης Αθανάσιος, Σαμαράς Ζήσης
197 Ακύλας Βασίλειος-Ιωάννης Ανάπτυξη βελτιωμένης μεθοδολογίας υπολογισμού διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων σε σύνθετες αστικές γεωμετρίες. 15/7/2016 Μουσιόπουλος Νικόλαος Σαμαράς Ζήσης, Υάκινθος Κυριάκος
198 Νίτης Θεόδωρος Σύστημα διαχείρισης του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος με συνεκτίμηση επιδράσεων του αστικού ιστού και χρήση μεθόδων γεωπληροφορικής. 15/7/2016 Μουσιόπουλος Νικόλαος Σαμαράς Ζήσης, Παπαδόπουλος Άγις
199 Πίτατζης Νικόλαος Μηχανική συμπεριφορά και διάρκεια ζωής κατασκευαστικών στοιχείων σε πολυαξωνική κόπωση. 15/7/2016 Σαββαϊδης Γεώργιος Μιχαηλίδης Αθανάσιος, Σαλπιστής Χρήστος
200 Φραγκιαδουλάκης Παύλος Ανάπτυξη μοντέλου και προσομοίωση ενός πρωτότυπου αισθητήρα αιθάλης τύπου αντίστασης για εφαρμογή σε συστήματα αυτοδιάγνωσης αυτοκινήτων. 15/7/2016 Σαμαράς Ζήσης Ντζιαχρήστος Λεωνίδας, Κολτσάκης Γρηγόριος
201 Δαμαρτζής Θεόδωρος Βέλτιστος σχεδιασμός και λειτουργικότητα διεργασιών δέσμευσης CO2 απαερίων καύσηςαπό διαλύτες. 15/7/2016 Σεφερλής Παναγιώτης Βουτετάκης Σπυρίδων, Kenig Eugeni
202 Μυλωνάς Ιωάννης Δυναμική σολιτονικών λύσεων μη γραμμικών εξισώσεων τύπου Schrodinger. 14/11/2016 Ρόθος Βασίλειος Ιωαννίδου Θεοδώρα, Φραντζεσκάκης Δημήτριος
203 Καραμήτρος Δημήτριος Λειτουργία φίλτρων αιθάλης με ταυτόχρονη επιλεκτική αναγωγή οξειδίων αζώτου. 28/3/2017 Κολτσάκης Γρηγόριος Σαμαράς Ζήσης, Troncon Enrico
204 Τσογγάς Κωνσταντίνος Βελτιστοποίηση συνθηκών έδρασης μηχανικών διατάξεων με τη χρήση προηγμένων υλικών. 28/3/2017 Μανσούρ Γκαμπριέλ Τσιάφης Ιωάννης, Αναγνωστόπουλος Χρήστος
205 Πουρνάρας Αντώνιος Αριθμητικός προσδιορισμός δύναμης επαφής και δυναμικής απόκρισης μηχανικών συστημάτων με επαφές και τριβή. 28/3/2017 Νατσιάβας Σωτήριος Σεφερλής Παναγιώτης, Μιχαηλίδης Αθανάσιος
206 Βογιατζής Χρήστος Μελέτη δομής και ιδιοτήτων κονιομεταλλουργικά παραχθέντων σύνθετων μεταλλικών αφρών αλουμινίου. 28/3/2017 Σκολιανός Στέφανος Τσιπάς Δημήτριος, Μιχαηλίδης Νικόλαος
207 Μιχαηλίδου Αλεξάνδρα Ανάπτυξη μεθοδολογίας αποτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από παρεμβάσεις με στόχο την τουριστική ανάπτυξη. 12/7/2017 Μουσιόπουλος Νικόλαος Ιακώβου Ελευθέριος, Σαρτζετάκης Ε.
208 Αϊβαζίδου Ειρήνη Ολιστικό πλαίσιο λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση του υδατικού αποτυπώματος σε εφοδιαστικές αλυσίδες. 8/11/2017 Ιακώβου Ελευθέριος Γεωργιάδης Πάτροκλος, Βλάχος Δημήτριος
209 Καρκανιάς Χρήστος Ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείου λήψης αποφάσεων για την ορθολογική διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων στο πλαίσιο της στρατηγικής εκμηδένισης απορριμάτων. 8/11/2017 Μουσιόπουλος Νικόλαος Παπαδόπουλος Άγις, Βλάχος Δημήτριος
210 Τσοκόλης Δημήτριος Λεπτομερής προσομοίωση οχημάτων εξοπλισμένων με σύγχρονες τεχνολογίες υψηλής ενεργειακής απόδοσης. 8/11/2017 Σαμαράς Ζήσης Ντζιαχρήστος Λεωνίδας, Millo Federico
211 Χαραλάμπους Πασχάλης Βελτίωση της απόδοσης λεπτών σκληρών επικαλύψεων εργαλείων και στοιχείων μηχανών μέσω πειραματικής και θεωρητικής με τη χρήση της μεθόδου πεπερασμένων στοιχείων διερεύνησης των μηχανικών ιδιοτήτων, της δομής και της γεωμετρίας τους. 8/11/2017 Σκορδάρης Γεώργιος Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος, Ευσταθίου Κυριάκος
212 Καράτσης Ευάγγελος Ανάλυση στοιχείων τομογραφίας και μοντελοποίηση μελών ανθρωπίνου σώματος. 22/3/2018 Μιχαηλίδης Αθανάσιος Νατσιάβας Σωτήριος, Σαλπιστής Χρήστος
213 Μπεχτσής Δημήτριος Μεθοδολογικό πλαίσιο διαχείρισης και βελτιστοποίησης αυτόνομων οχημάτων σε εφοδιαστικές αλυσίδες με χρήση εργαλείων βιομηχανικής πληροφορικής. 18/4/2018 Βλάχος Δημήτριος Ιακώβου Ελευθέριος, , Τζιώνας Παναγιώτης
214 Μπαρδαλής Αναστάσιος Μελέτη παροχής με θερμικά ροόμετρα ανεξάρτητα από τις ιδιότητες του αερίου. 18/4/2018 Κάλφας Ανέστης Γούλας Απόστολος, Υάκινθος Κυριάκος
215 Αθανασόπουλος Εμμανουήλ Διερεύνηση της ρεολογίας λιπαντικών σε συνθήκες ελαστοϋδροδυναμικης λίπανσης και εφαρμογή στον υπολογισμό του βαθμού απόδοσης των κυκλοειδών μειωτήρων. 18/4/2018 Μιχαηλίδης Αθανάσιος Σαββαϊδης Γεώργιος, Σαλπιστής Χρήστος
216 Ποτοσάκης Νικόλαος Συνεπής αριθμητικός προσδιορισμός της δυναμικής απόκρισης μηχανολογικών συστημάτων με πολλαπλά μέλη. 18/4/2018 Νατσιάβας Σωτήριος Σεφερλής Παναγιώτης, Καρατζάς Κωνσταντίνος
217 Τσιακμάκης Στέφανος Ανάπτυξη ενός εργαλείου ποσοτικοποίησης των εκπομπών CO2 από την οδική κυκλοφορία με σύνδεση λεπτομερούς προσομοίωσης οχήματος και μακροεργαλείων εκπομπών. 18/4/2018 Σαμαράς Ζήσης Ντζιαχρήστος Λεωνίδας, Φονταράς Γεώργιος
218 Παναγιώτου Περικλής Βελτιστοποίηση της αεροδυναμικής απόδοσης μη-επανδρωμένων αεροχημάτων σταθερής πτέρυγας με τη χρήση καινοτόμων στοιχείων αεροπορικού σχεδιασμού. 18/4/2018 Υάκινθος Κυριάκος Κάλφας Ανέστης, Γούλας Απόστολος
219 Ευσταθίου Μαριάννα Χρήση καινοτόμων τεχνολογιών 3D σχεδίασης, 3D σάρωσης και 3D εκτύπωσης στη διερεύνηση αρχαιολογικών ευρυμάτων και άλλων αντικειμένων και κατασκευή πιστών αντιγράφων τους. Η περίπτωση του Μηχανισμού των Αντικυθήρων. 9/7/2018 Σκορδάρης Γεώργιος Μιχαηλίδης Νικόλαος, Τσιάφης Ιωάννης
220 Κυριακίδης Αλέξιος-Σπυρίδων Ολιστικός βέλτιστος σχεδιασμός και έλεγχος εντατικοποιημένου συστήματος παραγωγής υδρογόνου. 1/10/2018 Σεφερλής Παναγιώτης Βουτετάκης Σπυρίδων, Παπαδοπούλου Σημίρα
221 Κοτσάνης Τηλέμαχος Αύξηση της απόδοσης κοπής επικαλυμμένων κοπτικών εργαλείων μέσω βελτιστοποίησης των τεχνιολογικών χαρακτηριστικών τους, με τη χρήση πειραματικών διαδικασιών και αναλυτικών μοντέλων πεπερασμένων στοιχείων. 29/10/2018 Σκορδάρης Γεώργιος Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος, Ευσταθίου Κυριάκος
222 Παγώνη Ειρήνη-Γραμματική Ανάπτυξη δυναμικού προτύπου υλοποίησης τεχνικών έργων με τη μέθοδο σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου (ΣΔΙΤ). 17/4/2019 Γεωργιάδης Πάτροκλος Ταγαράς Γεώργιος, Αγγελίδης Δημοσθένης
223 Τριανταφυλλόπουλος Γιώργος Διερεύνηση τεχνολογιών μείωσης της κατανάλωσης και των εκπομπών ρύπων από σύγχρονα επιβατηγά οχήματα σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης. 17/4/2019 Ντζιαχρήστος Λεωνίδας Σαμαράς Ζήσης, Τομπουλίδης Ανανίας
224 Ζαρογιάννης Θεόδωρος Systematic selection of working fluid mixtures for otimum solvent-based CO2 capture processes and organic Rankine cycles. 17/4/2019 Σεφερλής Παναγιώτης Κολτσάκης Γρηγόριος, Linke Patrick
225 Σαλπιγγίδου Χριστίνα Πρώιμος και προκαταρκτικός σχεδιασμός καινοτόμων θερμοδυναμικών κύκλων αεροπορικών κινητήρων για αεροσκάφη που θα επιχειρούν το 2050. 23/5/2019 Υάκινθος Κυριάκος Μισηρλης Δημητριος, Γούλας Απόστολος
226 Κοντσές Αναστάσιος Μέθοδοι και τεχνικές για την αξιολόγηση σωματιδιακών εκπομπών οχημάτων με χρήση εναλλακτικών καυσίμων και εξελιγμένων συστημάτων αντιρρύπανσης. 28/6/2019 Ντζιαχρήστος Λεωνίδας Σαμαράς Ζήσης, Σιουτας Κωνσταντίνος
227 Αντωνιάδου Παναγιώτα Αξιολόγηση εσωκλίματος και ανάπτυξη δεικτών άνεσης για κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. 3/7/2019 Παπαδόπουλος Άγις Παπακώστας Κωνσταντίνος, Θεοδοσίου Θεόδωρος
228 Τζιώγας Χαράλαμπος Βιώσιμη ανάπτυξη και ηλεκτροπαραγωγή: Ανάπτυξη δυναμικών προσομοιωτικών προτύπων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. 20/11/2019 Γεωργιάδης Πάτροκλος Παπαδόπουλος Άγις, Μπακιρτζής Αναστάσιος
229 Φελέκη Ελένη Ανάπτυξη μεθοδολογίας αποτίμησης της αειφορίας ως προυπόθεσης για στρατηγικό σχεδιασμό σε αστικές περιοχές. 20/11/2019 Μουσιόπουλος Νικόλαος Σαρτζετάκης Ευτύχιος, Ντζιαχρήστος Λεωνίδας
230 Κωνσταντινίδου Χριστίνα-Βασιλική Μεθοδολογικη προσέγγιση σχεδιασμού κτιρίων γραφείων υψηλής ενεργειακής απόδοσης. 20/11/2019 Παπαδόπουλος Άγις Lang Werner, Μουσιόπουλος Νικόλαος
231 Κοντσές Δημήτριος Ανάπτυξη αλγορίθμων εκτίμησης εκπομπών σωματιδίων με χρήση αισθητή καπνού για συστήματα αυτοδιάγνωσης αυτοκινήτων. 20/11/2019 Σαμαράς Ζήσης Ντζιαχρήστος Λεωνίδας, Γκεϊβανίδης Σάββας