Διδακτορικό Δίπλωμα

Στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών έχουν εκπονηθεί ήδη 223 διδακτορικές διατριβές και σήμερα εκπονούνται πάνω από 100 διδακτορικές διατριβές.

Όλο το χρόνο προκηρύσσονται θέσεις και οι υποψήφιοι καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος μετά από συννενόηση με τον μελλοντικό επιβλέποντα και προοθούνται στη Συνέλευση του Τμήματος για την τελική κύρωση της εισαγωγής των νέων υποψηφίων διδακτόρων, συμφωνα με τον νόμο και τον συνημμένο εσωτερικό κανονισμό του Τμήματος. 

Μία φορά τον χρόνο οι υποψήφιοι διδάκτορες καλούνται να δείξουν την πρόοδό τους καταθέτωντας την ετήσια έκθεση προόδου. 

Διδάκτορες του Τμήματος

Έπώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Ημερ/νία Ορκωμοσίας Θέμα Υπεύθυνος Συμβ. Επιτροπή
Καραχάλιου Χαρίκλεια Απόστολος 3/2/1987 Προσομοίωση επίπεδου λειάνσεως: - τοπομορφία λειαντικού τροχού -δυνάμεις κοπής. Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος Πετρόπουλος Πέτρος, Γραικούσης Ροβέρτος
Μεθενίτης Γεώργιος Ιωάννης 17/1/1989 Ανάλυση του μηχανισμού και των δυνάμεων κοπής του πολυαξονικα καθοδηγούμενου φρεζαρίσματος με σκοπό την ενσωμάτωση του σε σύστημα cam. Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος Πετρόπουλος Πέτρος, Μήτση Σεβαστή
Μανσούρ Γκαμπριέλ Φονάντ 18/4/1989 Πειραματικός-αναλυτικός προσδιορισμός μητρώου μετάδοσης και μέσω αυτού βελτιστοποίηση έδρασης εργαλειομηχανών. Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος Πετρόπουλος Πέτρος, Μήτση Σεβαστή
Ευσταθίου Κυριάκος   17/9/1991 Αυτόματη εκπόνηση τεχνολογικά βέλτιστων πληροφοριών ψηφιακής καθοδήγησης για το φρεζάρισμα τεμαχίων εναλλακτικά βασισμένη και σε μετρήσεις. Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος Πετρόπουλος Πέτρος, Μήτση Σεβαστή
Θεοδωρίδης Γεώργιος Στέργιος 29/6/1993 Θεωρητική και πειραματική μελέτη της διασποράς των ρύπων αυτοκίνητων σε αστικές περιοχές. Γούλας Απόστολος Πάττας Κωνσταντίνος, Σωτηρόπουλος Βλάσιος
Μπρέγιαννης Γεώργιος Κωνσταντίνος 28/5/1996 Θεωρητική διερεύνηση κυματοειδών ροών. Γούλας Απόστολος Μουσιόπουλος Νικόλαος, Πάττας Κωνσταντίνος
Καραγιαννίδης Αβραάμ Γεώργιος 28/1/1997 Διερεύνηση της σκοπιμότητας καύσης απορριμάτων από ενεργειακής οικονομικής και περιβαλλοντικής άποψης. Μουσιόπουλος Νικόλαος Ψωϊνός Δημήτριος, Πάττας Κωνσταντίνος
Κιπκεμόι Ιωσήφ Κιπλαγάτ 28/1/1997 Αξιολόγηση των ιδιοτήτων θερμικής κόπωσης και εν θερμώ διάβρωσης πυλυστοιχειακών θερμοχημικών επιστρώσεων σε υπερκράματα νικελίου και ελαφρά κεκραμένων χαλύβων. Τσιπάς Δημήτριος Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος, Σκολιανός Στέφανος
Βιδάκης Νεκτάριος Μενέλαος 1/7/1997 Προσδιορισμός της αντοχής σε κόπωση σκληρών λεπτών επικαλύψεων για τον υπολογισμό της διάρκειας ζωής τους σε υβριδικά έδρανα κύλισης υψηλόστροφων ατράκτων εργαλειομηχανών. Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος Αθανασιάδης Γεώργιος, Γούλας Απόστολος
Ζαχαριάδης Θεόδωρος Ιωνάς 1/7/1997 Πειραματική και θεωρητική ανάπτυξη σύντομων δοκιμασιών για τις ανάγκες ελέγχου της ποιότητας του καυσαερίου κυκλοφορούντων αυτοκινήτων. Πάττας Κωνσταντίνος Μουσιόπουλος Νικόλαος, Σωτηρόπουλος Βλάσιος
Ανδρεάδης Γεώργιος Βασίλειος 3/7/1998 Ανάπτυξη μεθοδολογίας αναγνώρισης από δεδομένα αρχείων συστήματων CAD, των γεωμετρικών δομών τεμαχίων, για την αυτόματη εκπόνηση της ακολουθίας των μηχανουργικών κατεργασιών τους. Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος Αθανασιάδης Γεώργιος, Μήτση Σεβαστή
Καρυοφύλλης Γεώργιος Κωνσταντίνος 3/7/1998 Ανάπτυξη αντιδιαβρωτικών, αντιτριβικών, πολυστοιχειακών, επιφανειακών επιστρώσεων. Τσιπάς Δημήτριος Σαραφιανός Νικόλαος, Σκολιανός Στέφανος
Καρατζάς Κωνσταντίνος Δημήτριος 23/3/1999 Ανάπτυξη δυναμικού συστήματος διαχείρισης περιβαλλοντικής πληροφορίας: Ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας αέρα σε αστικές περιοχές. Μουσιόπουλος Νικόλαος Πάττας Κωνσταντίνος, Ψωϊνός Δημήτριος
Κιουρτσίδης Γρηγόριος Ευστάθιος 2/7/1999 Μελέτη διαβρωτικής συμπεριφοράς σύνθετων υλικών μήτας κράματος αλουμινίου. Σκολιανός Στέφανος Τσιπάς Δημήτριος, Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος
Βλάχος Δημήτριος Μιχαήλ 5/10/1999 Ολοκληρωμένο μεθοδολογικό πλαίσιο αξιολόγησης επιχειρήσεων. Ψωϊνός Δημήτριος Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος, Πάττας Κωνσταντίνος
Κωνσταντινίδης Παναγιώτης Αντώνιος 29/2/2000 Ανάπτυξη μεθοδολογίας υπολογισμού και βελτιστοποίησης καταλυτικού συστήματος μετεπεξεργασίας καυσαερίου βενζινοκινητήρα. Πάττας Κωνσταντίνος Σωτηρόπουλος Βλάσιος, Μουσιόπουλος Νικόλαος
Μπακόλας Παναγιώτης Δημήτριος 29/2/2000 Ημιυγρή τριβή και δημιουργία μικροεκοιλάνσεων στις παρειές μετωπικών οδοντωτών τροχών. Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος Αθανασιάδης Γεώργιος, Μιχαηλίδης Αθανάσιος
Αϊσούα Πωλ Τζακ 22/6/2000 Προσδιορισμός της γεωμετρίας του αποβλήτου, της δυνάμεως κοπής και της αναμενόμενης τραχύτητας κατά το φραιζάρισμα ανάγλυφων επιφανειών, με εργαλεία σφαιρικής απόληξης. Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος Αθανασιάδης Γεώργιος, Μήτση Σεβαστή
Θεοδοσιάδης Στέφανος Δημήτριος 22/6/2000 Μη γραμμικές ταλαντώσεις και δυναμική μηχανικών συστημάτων με οδοντωτούς τροχούς. Νατσιάβας Σωτήριος Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος, Μήτση Σεβαστή
Μανίκας Θεόδωρος Γεώργιος 19/12/2000 Ανάπτυξη πειραματικού πρωτοκόλλου αξιολόγησης συστημάτων φίλτρων καπνού οχημάτων με κινητήρα Diesel. Πάττας Κωνσταντίνος Σωτηρόπουλος Βλάσιος, Μουσιόπουλος Νικόλαος
Ντζιαχρήστος Λεωνίδας Δημήτριος 19/12/2000 Φυσικός χαρακτηρισμός σωματιδιακών εκπομπών κινητήρων εσωτερικής καύσης σε πραγματικό χρόνο. Πάττας Κωνσταντίνος Σωτηρόπουλος Βλάσιος, Μουσιόπουλος Νικόλαος
Ανθυμίδης Κωνσταντίνος Γεώργιος 26/3/2002 Σχεδίαση και κατασκευή αντιδραστήρα ρευστοποιημένης κλίνης και χρήση του για επιφανειακές κατεργασίες. Τσιπάς Δημήτριος Αθανασιάδης Γεώργιος, Σταπουντζής Ερρίκος
Κορλός Απόστολος Βύρωνας 26/3/2002 Βελτίωση της ποιότητας κατεργασίας ψηφιακά καθοδηγούμενης πολυαξονικής κάμψης σωλήνων. Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος Μήτση Σεβαστή, Ευσταθίου Κυριάκος
Λόντος Αντώνιος Ευγένιος 26/3/2002 Προσδιορισμός ιδιοτήτων ερπυσμού επικαλύψεων παραγόμενων μέσω θερμικού ψεκασμού και βέλτιστη επιλογή των παχών τους. Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος Μήτση Σεβαστή, Τσιάφης Ιωάννης
Μαραγκουδάκης Νικηφόρος Ευτύχιος 26/3/2002 Πολυστοιχειακές επιφανειακές επιστρώσεις σε χάλυβες και υπερκράματα νικελίου και ιδιότητες διάβρωσής τους. Τσιπάς Δημήτριος Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος, Σκολιανός Στέφανος
Μιχαηλίδης Νικόλαος Συμεών 26/3/2002 Εξέλιξη πειραματικών-αναλυτικών διαδικασιών προσδιορισμού μηχανικών ιδιοτήτων σκληρών λεπτών PVD επικαλυψεων και διερεύνηση των μηχανισμών αστοχίας τους κατά την κοπή. Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος Τσιπάς Δημήτριος, Ευσταθίου Κυριάκος
Γρηγοριάδης Δημοκράτης Γρηγόριος 16/7/2002 Προσομοίωση μεγάλων δινών για τον υπολογισμό τυρβώδων ροών Γούλας Απόστολος Μουσιόπουλος Νικόλαος, Σταπουντζής Ερρίκος
Βέρρος Γεώργιος Ιωάννης 19/3/2003 Δυναμική απόκριση, βελτιστοποίηση παραμέτρων ανάρτησης και έλεγχος οχημάτων εδάφους με μη γραμμικά χαρακτηριστικά. Νατσιάβας Σωτήριος Αθανασιάδης Γεώργιος, Πάττας Κωνσταντίνος
Κανδύλας Ιωάννης Πασχάλης 19/3/2003 Συνεισφορά των οξειδίων του Αζώτου (NOx) στην αναγέννηση παγίδων αιθάλης κινητήρων diesel. Πάττας Κωνσταντίνος Μουσιόπουλος Νικόλαος, Στουκίδης Μιχαήλ
Βουίτσης Ηλίας Απόστολος 1/4/2004 Θεωρητική και πειραματική διερεύνηση σχηματισμού νανοσωματιδίων κατά τη δειγματοληψία καυσαερίου κινητήρων εσωτερικής καύσης. Πάττας Κωνσταντίνος Μουσιόπουλος Νικόλαος, Παπαγεωργίου Βασίλειος
Παλληκαράς Αχιλέας Χρήστος 19/7/2004 Πειραματική και υπολογιστική μελέτη της μετάβασης του οριακού στρώματος υπό συνθήκες διατμητικής ροής. Γούλας Απόστολος Μουσιόπουλος Νικόλαος, Νυχάς Σταύρος
Χατζηγιάννης Σταύρος Νέστορας 19/7/2004 Προσδιορισμός κατανομών μηχανικών ιδιοτήτων στην κατεύθυνση του βάθους PVD επικαλύψεων μέσω νανό-διεισδύσεων και εξήγηση της συμπεριφοράς φθοράς τους κατά τη δοκιμασία της επαναλαμβανόμενης κρούσης και κατά το φραιζάρισμα. Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος Τσιπάς Δημήτριος, Ευσταθίου Κυριάκος
Αρβανίτης Αθανάσιος Κωνσταντίνος 22/11/2004 Μαθηματική περιγραφή της διασποράς αιωρούμενων σωματιδίων σε αστικές περιοχές. Μουσιόπουλος Νικόλαος Γούλας Απόστολος, Πάττας Κωνσταντίνος
Τσίνογλου Δημήτριος Νικόλαος 22/11/2004 Δυναμικά φαινόμενα διαφορετικών χρόνικών κλιμάκων στη λειτουργία τριοδικών καταλυτικών μετατροπέων. Σαμαράς Ζήσης Πάττας Κωνσταντίνος, Μουσιόπουλος Νικόλαος
Γιεχασκέλ Μπαρούχ Νάθαν 19/7/2005 Ανάπτυξη και διερεύνηση συστήματος δειγματοληψίας για τη μέτρηση σωματιδιακών εκπομπών κινητήρων σε πραγματικό χρόνο. Πάττας Κωνσταντίνος Σαμαράς Ζήσης, Κυριάκης Νικόλαος
Μισηρλής Δημήτριος Κωνσταντίνος 19/7/2005 Πειραματική και υπολογιστική μελέτη ροής σε εναλλάκτες. Γούλας Απόστολος Μουσιόπουλος Νικόλαος, Πάττας Κωνσταντίνος
Σκορδάρης Γεώργιος Ναούμ 19/7/2005 Βελτιστοποίηση τεχνολογικών και γεωμετρικών παραμέτρων PVDεπικαλυμμένων εργαλείων σκληρομετάλλου για την αύξηση της κπτικής ισχύος τους. Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος Μήτση Σεβαστή, Ευσταθίου Κυριάκος
Αγριανίδης Παύλος Ματθαίος 22/11/2005 Ανάπτυξη μεταλλικών σύνθετων υλικών και αφρών αλουμινίου. Τσιπάς Δημήτριος Αθανασιάδης Γεώργιος, Σκολιανός Στέφανος
Μακρής Δημήτριος Μιχαήλ 22/11/2005 Μελέτη διφασικών ροών. Γούλας Απόστολος Μουσιόπουλος Νικόλαος, Σταπουντζής Ερρίκος
Γιαγκόπουλος Δημήτριος Αθανάσιος 20/3/2006 Υβριδική (αριθμητική-πειραματική) μοντελοποίηση πολύπλοκων κατασκευών με γραμμικά και μη γραμμικά χαρακτηριστικά. Νατσιάβας Σωτήριος Ταγαράς Γεώργιος, Σαλπιστής Χρήστος
Δριβάκος Νικόλαος Γεώργιος 20/3/2006 Διερεύνηση ρεολογικών παραμέτρων υγρών λιπαντικών. Μιχαηλίδης Αθανάσιος Αθανασιάδης Γεώργιος, Σαλπιστής Χρήστος
Αναστόπουλος Ιωάννης Νικόλαος 25/7/2006 Αύξηση διάρκειας ζωής κοπτικών εργαλείων μέσω PVD επικαλύψεων με μονο- και πολυστρωματικές δομές, με διάφορες χημικέ συστάσεις, καθώς και μηχανικές ιδιότητες. Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος Ευσταθίου Κυριάκος, Τσιάφης Ιωάννης
Νενές Γεώργιος Σταύρος 25/7/2006 Συγκριτική μελέτη ειδικών στατικών και δυναμικών διαγραμμάτων στατιστικού ελέγχου παραγωγικών διαταραχών. Ταγαράς Γεώργιος Ιακώβου Ελευθέριος, Γεωργιάδης Πάτροκλος
Γιαννούλη Μυρσίνη Παναγιώτης 5/12/2006 Δείκτες περιβαλλοντικής πίεσης από την οδική κυκλοφορία με συνυπολογισμό της παραγωγής καυσίμων. Σαμαράς Ζήσης Μουσιόπουλος Νικόλαος, Πιτσιάβα-Λατινοπούλου Μαγδαληνή
Γιαννακίδης Μιχάλης Βασίλειος 31/7/2007 Δομή και χαρακτηριστικά ενός γενικής χρήσης προ-επεξεργαστή πεπερασμένων στοιχείων, για τη δημιουργία ολοκληρωμένων και επαναχρησιμοποιήσιμων μοντέλων κατά την ανάλυση μηχανολογικών κατασκευών. Αθανασιάδης Γεώργιος Νατσιάβας Σωτήριος, Μιχαηλίδης Αθανάσιος
Ζαφειρόπουλος Δημήτριος Γεώργιος 31/7/2007 Εξέλιξη μεθοδολογιών μορφοποίησης μοντέλων ανάλυσης κατασκευών και διαδικασίας βελτιστοποίησής τους μετά τη μορφοποίηση. Αθανασιάδης Γεώργιος Νατσιάβας Σωτήριος, Μιχαηλίδης Αθανάσιος
Ζηκόπουλος Χρήστος Παναγιώτης 31/7/2007 Ποσοτική ανάλυση υποσυστημάτων παραγωγής και διανομής αντίστροφων εφοδιαστικών αλυσίδων. Ταγαράς Γεώργιος Ιακώβου Ελευθέριος, Γεωργιάδης Πάτροκλος
Καλογνώμου Ευαγγελία-Άννα Ιωάννης-Άρης 31/7/2007 Αειφόρος ανάπτυξη σε αστικές περιοχές: ολοκληρωμένη αποτίμηση του προβλήματος ποιότητας αέρα. Μουσιόπουλος Νικόλαος Σαμαράς Ζήσης, Παπαδόπουλος Άγις
Νικολαϊδης Γεώργιος Δημήτριος 31/7/2007 Μεθοδολογίες οργάνωσης και βελτιστοποίησης μοντελοποίησης μηχανολογικών κατασκευών κατά τη δομική ανάλυσή τους με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων. Αθανασιάδης Γεώργιος Νατσιάβας Σωτήριος, Μιχαηλίδης Αθανάσιος
Ξηρογιαννοπούλου Άννα Διονύσιος 31/7/2007 Ανάπτυξη ολοκληρωμένης μεθοδολογίας για την ελαχιστοποίηση της ποσότητας και επικινδυνότητας στερεών αποβλήτων. Καραγιαννίδης Αβραάμ Μουσιόπουλος Νικόλαος, Σαμαράς Ζήσης
Γκεϊβανίδης Σάββας Ηλίας 27/11/2007 Ανάπτυξη μεθόδου προσδιορισμού εκπομπών από οχήματα με μέτρηση σε πραγματικό χρόνο. Σαμαράς Ζήσης Κυριάκης Νικόλαος, Πάττας Κωνσταντίνος
Μέλλιος Γεώργιος Χρήστος 27/11/2007 Θεωρητική και πειραματική διερεύνηση των εκπομπών αναθυμιάσεων υδρογονανθράκων από σύγχρονα βενζινοκίνητα οχήματα. Σαμαράς Ζήσης Πάττας Κωνσταντίνος, Κυριάκης Νικόλαος
Θεοδοσίου Χρήστος Γεώργιος 1/4/2008 Άμεσος προσδιορισμός περιοδικής ταλάντωσης σε σύνθετα μηχανικά συστήματα με συνεχή και ασυνεχή χαρακτηριστικά.
 
Νατσιάβας Σωτήριος Ταγαράς Γεώργιος, Αράβας Νικόλαος
Θεοδωσίου Γεώργιος Μιχαήλ 1/4/2008 Οικολογικός σχεδιασμός μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
 
Κυριάκης Νικόλαος Μουσιόπουλος Νικόλαος, Σαμαράς Ζήσης
Ξανθόπουλος Αναστάσιος Κομνηνός 1/4/2008 Βελτιστοποίηση στρατηγικού σχεδιασμού, οργάνωσης παραγωγής και λειτουργίας αντίστροφων εφοδιαστικών αλυσίδων.
 
Ιακώβου Ελευθέριος Ταγαράς Γεώργιος, Γεωργιάδης Πάτροκλος
Καραμάνος Αναστάσιος Κωνσταντίνος 16/7/2008 Οικονομική βελτιστοποίηση θερμομόνωσης βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Παπαδόπουλος Άγις Μουσιόπουλος Νικόλαος, Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος
Κοτίβας Κοσμάς Κωνσταντίνος 16/7/2008 Ανάπτυξη μεθοδολογίας αξιολόγησης προγραμμάτων σπουδών εκπαίδευσης μηχανικών στη γνωστική περιοχή της τεχνολογίας των υλικών. Τσιπάς Δημήτριος Ταγαράς Γεώργιος, Σκολιανός Στέφανος
Κωνσταντινίδης Ιωάννης Χρήστος 16/7/2008 Μοντελοποίηση διεργασιών και ιδιοτήτων μεταλλικών αφρών. Τσιπάς Δημήτριος Σκολιανός Στέφανος, Μιχαηλίδης Νικόλαος
Φρειδερίκος Ορέστης Αθανάσιος 16/7/2008 Προσομοίοση της δημιουργίας και ροής αποβλήτων κατά το φραιζάρισμα με κύλιση οδοντόσεων με χρησιμοποίηση της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων. Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος Μήτση Σεβαστή, Τσιάφης Ιωάννης
Αυγελής Αριστοτέλης Νικόλαος 25/11/2008 Ενεργειακή διαχείριση κτιρίων με έμφαση στην ποιότητα αέρα και στο εσωκλίμα. Παπαδόπουλος Άγις Μουσιόπουλος Νικόλαος, Γούλας Απόστολος
Αλμπανάκης Χρήστος Γεώργιος 7/4/2009 Διερεύνηση της επίδρασης των παραμέτρων ροής στις απώλειες πίεσης σε εναλλάκτη θερμότητας για αεροπορικούς κινητήρες. Γούλας Απόστολος Μουσιόπουλος Νικόλαος, Κυριάκης Νικόλαος
Βασιλόπουλος Κωνσταντίνος Χρήστος 7/4/2009 Ανάπτυξη μεθοδολογίας παραγωγής βελτιωμένων υαλοκεραμικών με τη χρήση βιομηχανικών αποβλήτων. Τσιπάς Δημήτριος Σκολιανός Στέφανος, Λεφάκης Χαράλαμπος
Βλαχοκώστας Χρήστος Γεώργιος 7/4/2009 Διερεύνηση σκοπιμότητας στρατηγικών αντιρρύπανσης σε δομημένο αστικό περιβάλλον. Μουσιόπουλος Νικόλαος Παπαδόπουλος Άγις, Ψωϊνός Δημήτριος
Αηδόνης Δημήτριος Αθανάσιος 21/7/2009 Εφαρμογή μεθόδων επιχειρησιακής έρευνας για τη βέλτιστη σχεδίαση και λειτουργία δικτύων επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης δομικών υλικών. Ιακώβου Ελευθέριος Παπαδόπουλος Άγις, Βλάχος Δημήτριος
Αναστασέλος Δημήτριος Βασίλειος 21/7/2009 Συστήματα αξιολόγησης θερμομονωτικών λύσεων με έμφαση στις δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσής τους.
 
Παπαδόπουλος Άγις Μουσιόπουλος Νικόλαος, Κυριάκης Νικόλαος
Ασημακόπουλος Αντώνιος Βασίλειος 21/7/2009 Εξέλιξη δοκιμής πλάγιας επαναλαμβανόμενης κρούσης για την αξιολόγηση μηχανισμών συνάφειας και μικροαπόξεσης λεπτών σκληρών επικαλύψεων επί κοπτικών πλακιδίων και στοιχείων μηχανών. Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος Ευσταθίου Κυριάκος, Παρασκευοπούλου Ροδούλα
Αχίλλας Χαρίσιος Βασίλειος 21/7/2009 Διαχείριση βιομηχανικών προϊόντων στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους με βάση περιβαλλοντικά και οικονομικά κριτήρια και βελτιστοποίηση της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας. Μουσιόπουλος Νικόλαος Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος, Ιακώβου Ελευθέριος
Δαρδιώτης Χρήστος Κωνσταντίνος 21/7/2009 Φαινόμενα μεταφοράς και χημικών αντιδράσεων σε παγίδες αιθάλης με καταλυτική επίστρωση.
 
Σαμαράς Ζήσης Τομπουλίδης Ανανίας, Κολτσάκης Γρηγόριος
Γεωργίου Γεωργία Νικόλαος 23/3/2010 Προσδιορισμός απόκρισης και βελτιστοποίηση σε δυναμικά συστήματα με πολλαπλά παραμορφώσιμα μέλη.
 
Νατσιάβας Σωτήριος Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος, Μιχαηλίδης Αθανάσιος
Γιαμά Ευφροσύνη Αθανάσιος 23/3/2010 Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την ολοκληρωμένη περιβαλλοντική αξιολόγηση κτιρίων στην Ελλάδα.
 
Παπαδόπουλος Άγις Μουσιόπουλος Νικόλαος, Κυριάκης Νικόλαος
Αθανασίου Ευστράτιος Παναγιώτης 16/7/2010 Σχεδίαση δυναμικότητας στις αντίστροφες εφοδιαστικές αλυσίδες με χρήση θεωρίας δυναμικής συστημάτων. Γεωργιάδης Πάτροκλος Ταγαράς Γεώργιος, Ιακώβου Ελευθέριος
Βρανίκας Νικόλαος Κωνσταντίνος 12/7/2011 Διαχείριση εσωτερικού περιβάλλοντος σε κτίρια μουσείων. Παπαδόπουλος Άγις Μπίκας Δημήτριος, Κοσμόπουλος Παναγιώτης
Αϊδαρίνης Ιωάννης Κωνσταντίνος 2/12/2011 Υπολογιστική μοντελοποίηση και πειραματική μελέτη της ροής σε θαλάμους εδράνων αεροπορικών κινητήρων. Γούλας Απόστολος Μουσιόπουλος Νικόλαος, Σαμαράς Ζήσης
Αντωνόπουλος Ιωάννης-Σοφοκλής Φιλίππος 13/12/2011 Μεθοδολογικό εργαλείο ανάλυσης κύκλου ζωής για το δυναμικό σχεδιασμό και περιββαλοντική αξιολόγηση συστημάτων επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων με έμφαση στις προηγμένες τεχνολογίες μετατροπής. Καραγιαννίδης Αβραάμ Μουσιόπουλος Νικόλαος, Παπαδόπουλος Άγις
Βουκόντσης Δημήτριος Χρυσάφης 13/12/2011 Περιβαλλοντική πληροφορική με μεθοδολογίες υπολογιστικής νοημοσύνης σε προβλήματα μηχανολόγου μηχανικού. Καρατζάς Κωνσταντίνος Μουσιόπουλος Νικόλαος, Σαμαράς Ζήσης
Νεράντζης Ιωάννης Ξάνθος 27/3/2012 Σχεδιασμός, ανάλυση και πειραματική διερεύνηση διαφορικού οχημάτων με καθοριζόμενη κατανομή ροπής. Μιχαηλίδης Αθανάσιος Σαλπιστής Χρήστος, Παναγιωτίδης Κωνσταντίνος
Παππά Μαρία Βασίλειος 27/3/2012 Ταχύς προσδιορισμός ισοδυνάμων γεωμετρικών αποκλίσεων ακίδων νανοδιεισδυτών και με τη βοηθειά τους: πειραματική αναλυτική διακρίβωση μηχανικών ιδιοτήτων PVD επικαλύψεων σε διάφορες θερμοκρασίες. Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος Μήτση Σεβαστή, Μανσούρ Γκαμπριέλ
Ιακωβίδης Ανέστης Χαράλαμπος 13/11/2012 Αριθμητικός προσδιορισμός της απόκρισης σύνθετων μηχανικών συστημάτων με επαφές και τριβή.
 
Νατσιάβας Σωτήριος Μιχαηλίδης Αθανάσιος, Σαββαϊδης Γεώργιος
Αγουρίδας Κωνσταντίνος Δημήτριος 9/7/2013 Πλήρης τρισδιάστατη προσομοίωση ελαστοϋδροδυναμικής λίπανσης γενικής γεωμετρίας σε ιδιαίτερες καταστάσεις λίπανσης Μιχαηλίδης Αθανάσιος Σαλπιστής Χρήστος, Παναγιωτίδης Κωνσταντίνος
Γκατζόφλιας Δημήτριος Θωμάς 9/7/2013 Χωρική κατανομή απογραφών ρύπων με χρήση δικτυακών γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων και εξελιγμένων μοντέλων συντελεστών εκπομπής.
 
Σαμαράς Ζήσης Ευαγγελίδης Γεώργιος, Μουσιόπουλος Νικόλαος
Γεράρδης Στέφανος Αντώνιος 24/6/2014 Πειραματικός-αναλυτικός προσδιορισμός ιδιοτήτων σκληρών PVD στιβάδων και επίδρασή τους επί της φθοράς επικαλυμμένων κοπτικών εργαλείων. Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος Μήτση Σεβαστή, Ευσταθίου Κυριάκος
Σπυρίδη Δήμητρα Χαράλαμπος 25/11/2014 Ανάπτυξη συστημάτος δεικτών για την αποτ'υπωση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής στην ποιότητα του αέρα. Μουσιόπουλος Νικόλαος Σαμαράς Ζήσης, Σιούτας Κωνσταντίνος
Αγάογλου Μακρίνα Νικόλαος 30/10/2015 Διακλαδώσεις και ευστάθεια περιοδικών λύσεων μη γραμμικών πλεγμάτων με αναλυτικές μεθόδους. Ρόθος Βασίλειος Ιωαννίδου Θεοδώρα, Κεβρεκίδης Παναγιώτης
Πολίτου Αλεξάνδρα Γεώργιος 30/10/2015 Εφαρμογή θεωρίας περιορισμών στον προγραμματισμό και έλεγχο παραγωγής: Ανάλυση με τεχνικές θεωρίας δυναμικής συστημάτων. Γεωργιάδης Πάτροκλος Ιακώβου Ελευθέριος, Βλάχος Δημήτριος
Αμανατίδης Σταύρος Ιωάννης 6/4/2016 Ανάπτυξη και θεωρητική και πειραματική αξιολόγηση αισθητήρα για τη μέτρηση συγκεντρώσεων αιθάλης στο καυσαέριο μηχανών. Ντζιαχρήστος Λεωνίδας Σαμαράς Ζήσης, Keskinen Jorma
Μανέτας-Βιολέτας Χρήστος Σπυρίδων 6/4/2016 Πειραματική και υπολογιστική διερεύνηση της επίπτωσης του θείου στη λειτουργία της παγίδας NOx. Κολτσάκης Γρηγόριος Σαμαράς Ζήσης, Βουτετάκης Σπυρίδων
Χουρδάκης Ελευθέριος Κωνσταντίνος-Οδυσσέας 6/4/2016 Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αποτίμηση της έκθεσης του αστικού πληθυσμού σε αιωρούμενα σωματίδια. Μουσιόπουλος Νικόλαος Σαμαράς Ζήσης, Υάκινθος Κυριάκος
Ακύλας Βασίλειος-Ιωάννης Νικόλαος 15/7/2016 Ανάπτυξη βελτιωμένης μεθοδολογίας υπολογισμού διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων σε σύνθετες αστικές γεωμετρίες. Μουσιόπουλος Νικόλαος Σαμαράς Ζήσης, Υάκινθος Κυριάκος
Δαμαρτζής Θεόδωρος Στυλιανός 15/7/2016 Βέλτιστος σχεδιασμός και λειτουργικότητα διεργασιών δέσμευσης CO2 απαερίων καύσηςαπό διαλύτες. Σεφερλής Παναγιώτης Βουτετάκης Σπυρίδων, Kenig Eugeni
Ζαχαροπούλου Θεοδώρα Μιχαήλ 15/7/2016 Βελτιστοποίηση αντιρρυπαντικού σχεδιασμού υβριδικών οχημάτων. Κολτσάκης Γρηγόριος Μιχαηλίδης Αθανάσιος, Σαμαράς Ζήσης
Νίτης Θεόδωρος Ευστράτιος 15/7/2016 Σύστημα διαχείρισης του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος με συνεκτίμηση επιδράσεων του αστικού ιστού και χρήση μεθόδων γεωπληροφορικής. Μουσιόπουλος Νικόλαος Σαμαράς Ζήσης, Παπαδόπουλος Άγις
Πίτατζης Νικόλαος Δημήτριος 15/7/2016 Μηχανική συμπεριφορά και διάρκεια ζωής κατασκευαστικών στοιχείων σε πολυαξωνική κόπωση. Σαββαϊδης Γεώργιος Μιχαηλίδης Αθανάσιος, Σαλπιστής Χρήστος
Φραγκιαδουλάκης Παύλος Εμμανουήλ 15/7/2016 Ανάπτυξη μοντέλου και προσομοίωση ενός πρωτότυπου αισθητήρα αιθάλης τύπου αντίστασης για εφαρμογή σε συστήματα αυτοδιάγνωσης αυτοκινήτων. Σαμαράς Ζήσης Ντζιαχρήστος Λεωνίδας, Κολτσάκης Γρηγόριος
Μυλωνάς Ιωάννης Κωνσταντίνος 15/11/2016 Δυναμική σολιτονικών λύσεων μη γραμμικών εξισώσεων τύπου Schrodinger. Ρόθος Βασίλειος Ιωαννίδου Θεοδώρα, Φραντζεσκάκης Δημήτριος
Βογιατζής Χρήστος Απόστολος 28/3/2017 Μελέτη δομής και ιδιοτήτων κονιομεταλλουργικά παραχθέντων σύνθετων μεταλλικών αφρών αλουμινίου. Σκολιανός Στέφανος Τσιπάς Δημήτριος, Μιχαηλίδης Νικόλαος
Καραμήτρος Δημήτριος Βασίλειος 28/3/2017 Λειτουργία φίλτρων αιθάλης με ταυτόχρονη επιλεκτική αναγωγή οξειδίων αζώτου. Κολτσάκης Γρηγόριος Σαμαράς Ζήσης, Troncon Enrico
Πουρνάρας Αντώνιος Αγαθοκλής 28/3/2017 Αριθμητικός προσδιορισμός δύναμης επαφής και δυναμικής απόκρισης μηχανικών συστημάτων με επαφές και τριβή. Νατσιάβας Σωτήριος Σεφερλής Παναγιώτης, Μιχαηλίδης Αθανάσιος
Τσογγάς Κωνσταντίνος Γεώργιος 28/3/2017 Βελτιστοποίηση συνθηκών έδρασης μηχανικών διατάξεων με τη χρήση προηγμένων υλικών. Μανσούρ Γκαμπριέλ Τσιάφης Ιωάννης, Αναγνωστόπουλος Χρήστος
Μιχαηλίδου Αλεξάνδρα Βασίλειος 12/7/2017 Ανάπτυξη μεθοδολογίας αποτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από παρεμβάσεις με στόχο την τουριστική ανάπτυξη. Μουσιόπουλος Νικόλαος Ιακώβου Ελευθέριος, Σαρτζετάκης Ευτύχιος
Αϊβαζίδου Ειρήνη Βασίλειος 8/11/2017 Ολιστικό πλαίσιο λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση του υδατικού αποτυπώματος σε εφοδιαστικές αλυσίδες. Ιακώβου Ελευθέριος Γεωργιάδης Πάτροκλος, Βλάχος Δημήτριος
Καρκανιάς Χρήστος Θωμάς 8/11/2017 Ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείου λήψης αποφάσεων για την ορθολογική διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων στο πλαίσιο της στρατηγικής εκμηδένισης απορριμάτων. Μουσιόπουλος Νικόλαος Παπαδόπουλος Άγις, Βλάχος Δημήτριος
Τσοκόλης Δημήτριος Κωνσταντίνος 8/11/2017 Λεπτομερής προσομοίωση οχημάτων εξοπλισμένων με σύγχρονες τεχνολογίες υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Σαμαράς Ζήσης Ντζιαχρήστος Λεωνίδας, Millo Federico
Χαραλάμπους Πασχάλης Δημήτριος 8/11/2017 Βελτίωση της απόδοσης λεπτών σκληρών επικαλύψεων εργαλείων και στοιχείων μηχανών μέσω πειραματικής και θεωρητικής με τη χρήση της μεθόδου πεπερασμένων στοιχείων διερεύνησης των μηχανικών ιδιοτήτων, της δομής και της γεωμετρίας τους. Σκορδάρης Γεώργιος Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος, Ευσταθίου Κυριάκος
Αθανασόπουλος Εμμανουήλ Παναγιώτης 18/4/2018 Διερεύνηση της ρεολογίας λιπαντικών σε συνθήκες ελαστοϋδροδυναμικης λίπανσης και εφαρμογή στον υπολογισμό του βαθμού απόδοσης των κυκλοειδών μειωτήρων. Μιχαηλίδης Αθανάσιος Σαββαϊδης Γεώργιος, Σαλπιστής Χρήστος
Μπαρδαλής Αναστάσιος Κωνσταντίνος 18/4/2018 Μελέτη παροχής με θερμικά ροόμετρα ανεξάρτητα από τις ιδιότητες του αερίου. Κάλφας Ανέστης Γούλας Απόστολος, Υάκινθος Κυριάκος
Μπεχτσής Δημήτριος Κωνσταντίνος 18/4/2018 Μεθοδολογικό πλαίσιο διαχείρισης και βελτιστοποίησης αυτόνομων οχημάτων σε εφοδιαστικές αλυσίδες με χρήση εργαλείων βιομηχανικής πληροφορικής. Βλάχος Δημήτριος Ιακώβου Ελευθέριος, , Τζιώνας Παναγιώτης
Παναγιώτου Περικλής Ανδρέας 18/4/2018 Βελτιστοποίηση της αεροδυναμικής απόδοσης μη-επανδρωμένων αεροχημάτων σταθερής πτέρυγας με τη χρήση καινοτόμων στοιχείων αεροπορικού σχεδιασμού. Υάκινθος Κυριάκος Κάλφας Ανέστης, Γούλας Απόστολος
Ποτοσάκης Νικόλαος Αβραάμ 18/4/2018 Συνεπής αριθμητικός προσδιορισμός της δυναμικής απόκρισης μηχανολογικών συστημάτων με πολλαπλά μέλη. Νατσιάβας Σωτήριος Σεφερλής Παναγιώτης, Καρατζάς Κωνσταντίνος
Τσιακμάκης Στέφανος Ιωάννης 18/4/2018 Ανάπτυξη ενός εργαλείου ποσοτικοποίησης των εκπομπών CO2 από την οδική κυκλοφορία με σύνδεση λεπτομερούς προσομοίωσης οχήματος και μακροεργαλείων εκπομπών. Σαμαράς Ζήσης Ντζιαχρήστος Λεωνίδας, Φονταράς Γεώργιος
Ευσταθίου Μαριάννα Κυριάκος 9/7/2018 Χρήση καινοτόμων τεχνολογιών 3D σχεδίασης, 3D σάρωσης και 3D εκτύπωσης στη διερεύνηση αρχαιολογικών ευρυμάτων και άλλων αντικειμένων και κατασκευή πιστών αντιγράφων τους. Η περίπτωση του Μηχανισμού των Αντικυθήρων. Σκορδάρης Γεώργιος Μιχαηλίδης Νικόλαος, Τσιάφης Ιωάννης
Καράτσης Ευάγγελος Νικόλαος 7/11/2018 Ανάλυση στοιχείων τομογραφίας και μοντελοποίηση μελών ανθρωπίνου σώματος. Μιχαηλίδης Αθανάσιος Νατσιάβας Σωτήριος, Σαλπιστής Χρήστος
Κοτσάνης Τηλέμαχος Ιωάννης 7/11/2018 Αύξηση της απόδοσης κοπής επικαλυμμένων κοπτικών εργαλείων μέσω βελτιστοποίησης των τεχνιολογικών χαρακτηριστικών τους, με τη χρήση πειραματικών διαδικασιών και αναλυτικών μοντέλων πεπερασμένων στοιχείων. Σκορδάρης Γεώργιος Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος, Ευσταθίου Κυριάκος
Κυριακίδης Αλέξιος-Σπυρίδων Ιωάννης 7/11/2018 Ολιστικός βέλτιστος σχεδιασμός και έλεγχος εντατικοποιημένου συστήματος παραγωγής υδρογόνου. Σεφερλής Παναγιώτης Βουτετάκης Σπυρίδων, Παπαδοπούλου Σημίρα
Ζαρογιάννης Θεόδωρος Παναγιώτης 17/4/2019 Systematic selection of working fluid mixtures for otimum solvent-based CO2 capture processes and organic Rankine cycles. Σεφερλής Παναγιώτης Κολτσάκης Γρηγόριος, Linke Patrick
Παγώνη Ειρήνη-Γραμματική Βασίλειος 17/4/2019 Ανάπτυξη δυναμικού προτύπου υλοποίησης τεχνικών έργων με τη μέθοδο σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου (ΣΔΙΤ). Γεωργιάδης Πάτροκλος Ταγαράς Γεώργιος, Αγγελίδης Δημοσθένης
Τριανταφυλλόπουλος Γιώργος Κωνσταντίνος 17/4/2019 Διερεύνηση τεχνολογιών μείωσης της κατανάλωσης και των εκπομπών ρύπων από σύγχρονα επιβατηγά οχήματα σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Ντζιαχρήστος Λεωνίδας Σαμαράς Ζήσης, Τομπουλίδης Ανανίας
Αντωνιάδου Παναγιώτα Ιορδάνης 16/7/2019 Αξιολόγηση εσωκλίματος και ανάπτυξη δεικτών άνεσης για κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. Παπαδόπουλος Άγις Παπακώστας Κωνσταντίνος, Θεοδοσίου Θεόδωρος
Κοντσές Αναστάσιος Παναγιώτης 16/7/2019 Μέθοδοι και τεχνικές για την αξιολόγηση σωματιδιακών εκπομπών οχημάτων με χρήση εναλλακτικών καυσίμων και εξελιγμένων συστημάτων αντιρρύπανσης. Ντζιαχρήστος Λεωνίδας Σαμαράς Ζήσης, Σιούτας Κωνσταντίνος
Σαλπιγγίδου Χριστίνα Μιχαήλ 16/7/2019 Πρώιμος και προκαταρκτικός σχεδιασμός καινοτόμων θερμοδυναμικών κύκλων αεροπορικών κινητήρων για αεροσκάφη που θα επιχειρούν το 2050. Υάκινθος Κυριάκος Μισηρλής Δημήτριος, Γούλας Απόστολος