Σλίνη Θεοδώρα

Κατηγορία: 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.ΔΙ.Π.)
Τομέας: 
Γραφείο: 
Κτίριο Δ, 8ος Όροφος
Τηλέφωνο: 
2310996139
Μαθήματα: 

Κωδικός

Τίτλος

Ώρες

Εξάμηνο

ECTS

Τύπος

114

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

0

3

6

Υ

218

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

1

8

5

ΕΤΑΚ