Σισμανίδης Ιωάννης

Κατηγορία: 
ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Τ.Ε.Π.)
Γραφείο: 
Κτίριο Δ, 9ος Όροφος
Τηλέφωνο: 
2310996056