Περκουλίδης Γεώργιος

Κατηγορία: 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.ΔΙ.Π.)
Τομέας: 
Γραφείο: 
Κτίριο Γ , 3ος όροφος
Τηλέφωνο: 
2310996060
Μαθήματα: 

Κωδικός

Τίτλος

Ώρες

Εξάμηνο

ECTS

Τύπος

320

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

1

9

5

ΥΚ