Πασπαλάς Κωνσταντίνος

Κατηγορία: 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Τομέας: 
Γραφείο: 
Κτίριο Ε14, 1ος όροφος
Τηλέφωνο: 
2310996065
Μαθήματα: 

Κωδικός

Τίτλος

Ώρες

Εξάμηνο

ECTS

Τύπος

206

ΤΕΧΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

0

7

5

ΕΤΑΚ

348

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ

0

10

5

ΥΚ