Παναγιώτου Περικλής

Κατηγορία: 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ
Τομέας: 
Γραφείο: 
Κτίριο Δ, Όροφος 9ος
Τηλέφωνο: 
2310996412
Βιογραφικό: 
Μαθήματα: 

Κωδικός

Τίτλος

Ώρες

Εξάμηνο

ECTS

Τύπος

389

ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

4

10

5

ΕΚ