Μπάρμπας Φώτιος

Κατηγορία: 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.ΔΙ.Π.)
Τομέας: 
Γραφείο: 
Κτίριο Γ, 3ος Όροφος
Τηλέφωνο: 
2310996045
Μαθήματα: 

Κωδικός

Τίτλος

Ώρες

Εξάμηνο

ECTS

Τύπος

122

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

0

5

6

Υ

313

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ

2

10

5

ΕΚ

319

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

3

10

5

ΥΚ

321

ΠΗΓΕΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

0

9

5

ΕΚ

352

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

1

10

5

ΕΚ