Κούντη Δήμητρα

Κατηγορία: 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ιδιότητα: 
Προϊσταμένη Γραμματείας
Γραφείο: 
Κτίριο Δ , Ισόγειο
Τηλέφωνο: 
2310996072