Καπετανοπούλου Παρασκευή

Κατηγορία: 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ
Γραφείο: 
Κτίριο Δ, 7ος όροφος
Τηλέφωνο: 
2310995914
Μαθήματα: 

Κωδικός

Τίτλος

Ώρες

Εξάμηνο

ECTS

Τύπος

211

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

4

7

5

ΕΚ

221 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΙ 1 8 5 ΥΚ
223 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 1 8 5 ΥΚ