Καλογερίδης Κωνσταντίνος

Κατηγορία: 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.ΔΙ.Π.)
Μαθήματα: 

Κωδικός

Τίτλος

Ώρες

Εξάμηνο

ECTS

Τύπος

101

ΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι

0

1

4

Υ

106

ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΙ

0

2

6

Υ

111

ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

0

3

6

Υ

131

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ

0

1

4

Υ

227

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΗ-ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

0

8

5

ΕΤΑΚ