Κίκας Νικόλαος

Κατηγορία: 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Τομέας: 
Γραφείο: 
Κτίριο Δ, 8ος όροφος
Τηλέφωνο: 
2310996081
Μαθήματα: 

Κωδικός

Τίτλος

Ώρες

Εξάμηνο

ECTS

Τύπος

127

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

0

6

6

Υ

217

ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

0

8

5

ΕΤΑΚ

366

ΘΕΡΜΑΝΣΗ

0

9

5

ΥΚ