Αθανασάκης Δημήτριος

Κατηγορία: 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.ΔΙ.Π.)
Γραφείο: 
Κτίριο Δ, 7ος Όροφος
Τηλέφωνο: 
2310996038